Головна

Страхування контейнерів

  1. Питання № 81. Страхування відповідальності за заподіяння шкоди. Страхування відповідальності за договором. Страхування підприємницького ризику.
  2. Глава 40. СТРАХУВАННЯ
  3. ГЛАВА 5. співстрахування та перестрахування
  4. майнове страхування
  5. майнове страхування
  6. Медичне страхування
  7. Обов'язкове державне особисте страхування

В даний час широкого поширення набули контейнерні перевезення. Їх перевага обумовлена ??можливістю забезпечення безперервної послідовної перевезення різними видами транспорту. Контейнери поряд з морськими перевезеннями використовуються на інших видах транспорту: автомобільному, залізничному.

Об'єктом страхування контейнерів є сам контейнер як ємність для приміщення в ньому вантажу. Страхування контейнерів здійснюється за спеціальними договорами на умовах всіх ризиків, а також на більш вузьких умовах: за загибель контейнера, покриття витрат з порятунку контейнерів, спрямовані зменшити збитків, частки, що падає на контейнери по загальній аварії.

Вартість контейнера порівняно невелика - 2-10 тис. Дол. США, але їх загальна вартість на борту судна вже є значну суму - до 10 млн дол. США. Зазвичай страхування поширюється на одне перевезення. Франшиза зазвичай не перевищує 500 дол. США.

Укладаються договори страхування контейнерів на підставі заяви, в якому вказується основна інформація про об'єкт: тип контейнера, об'ємні показники, вартість, найменування судна-перевізника, дата виходу судна в рейс, пункти відправлення та призначення і т.п.

Збитки від пошкодження контейнерів відшкодовуються в сумі, що не перевищує вартості відновлення пошкоджених або загиблих частин, за вирахуванням відсотка природного зносу цих частин на момент аварії. Вважається, що нормативний період експлуатації контейнера становить 5 років.

Тягар доведення факту настання страхового випадку лежить на страхувальнику.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте основні види страхової діяльності в області особистого страхування: страхування життя; страхування від нещасних випадків і хвороб; медичне страхування.

2. Охарактеризуйте основні види страхової діяльності в області майнового страхування.

3. У чому специфіка страхування підприємницьких ризиків? Розкрийте сутність відомих вам видів страхування в цій області.

4. Охарактеризуйте передумови, сутність і особливості страхування цивільної відповідальності в розрізі різних страхових продуктів в цій області.

Контрольні питання і завдання

1. До якого з видів відповідальності - договірної або позадоговірної відноситься відповідальність, що є об'єктом страхування: професійної відповідальності медичних працівників; відповідальності перевізника; цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів; відповідальності за невиконання зобов'язань; цивільної відповідальності підприємств-джерел підвищеної небезпеки?

2. Назвіть основні відмінності накопичувального та ризикового страхування.

3. Як Ви вважаєте, в чому полягає специфіка страхового продукту як товару?

4. Визначте перелік страхових випадків для наступних видів страхування:

- Страхування дітей до повноліття;

- Страхування вантажів, що перевозяться залізничним транспортом;

- Страхування авіапасажирів від нещасних випадків;

- Страхування професійної відповідальності;

- Страхування валютних ризиків;

- Страхування автоцивільної відповідальності.

ПРОБЛЕМНО-ситуаційного ГРА: "Розробка виду страхування"

Мета гри полягає у визначенні змісту діяльності страхової компанії при розробці виду страхування.

Грають дві команди.

Завдання для кожної з команд-учасниць, що імітують "роль" страхової організації:

а) визначити і сформувати мету своєї компанії при розробці виду страхування;

б) розподілити «ролі» між членами команди щодо змісту їх роботи;

в) вибрати вид страхування, виходячи з факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;

г) підготувати "макет" документів для ліцензування розробленого виду страхування;

д) обмінятися з командою суперників пакетом документів і проаналізувати їх, взявши на себе "роль" ФССН.

 
Страховик 2б Вигодопрібретатель | Страхування від нещасних випадків і хвороб | Медичне страхування | Характеристика основних видів майнового страхування | Страхові ризики в страхуванні майна | Страхування підприємницьких ризиків | Страхування перерв у виробництві. | страхування відповідальності | Комбіновані види страхування | Страхування вантажів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати