На головну

Підземний пожежо-зрошувальний трубопровід

  1. Раптове розширення трубопроводу
  2. Раптове звуження трубопроводу
  3. Усмоктувальні і напірні трубопроводи насосних станцій
  4. Виконання з'єднань трубопроводів
  5. Гідравлічні характеристики трубопроводів
  6. Гідравлічний розрахунок внутрішньостанційних трубопроводів
  7. Гідравлічний розрахунок довгого простого трубопроводу

У підземних виробках для боротьби з пожежами і пилом слід проектувати об'єднані пожежно-зрошувальні трубопроводи. Мережа пожежно-зрошувального трубопроводу повинна бути постійно заповнена водою під напором. Параметри мережі повинні бути обгрунтовані гідравлічним та техніко-економічним розрахунками.

У проектах протипожежного захисту шахт при необхідності передбачається використання як резерв для цілей пожежогасіння всіх діючих водовідливних магістралей, повітропроводів і пульпопроводов.

При цьому необхідно передбачати влаштування постійних місць переключення.

Мережа пожежно-зрошувального трубопроводу в підземних виробках повинна складатися з магістральних і дільничних ліній, діаметр магістральних ліній незалежно від розрахунку на пропускну здатність повинен бути не менше 100 мм, а дільничних - не менше 50 мм.

Магістральні лінії прокладаються у вертикальних і похилих стовбурах, штольнях, приствольних дворах, головних і групових відкотних штреках, квершлагах і ухилах.

Кінці дільничних пожежно-зрошувальних трубопроводів повинні відстояти від забоїв підготовчих виробок не більше ніж на 50 м і бути обладнані пожежним краном, у якого розташовується ящик з двома пожежними рукавами та пожежним стволом.

Пожежно-зрошувальний трубопровід обладнується однотипними пожежними кранами, які повинні бути пронумеровані і розміщені:

а) у виробках із стрічковими конвеєрами - через кожні 50 м; при цьому додатково по обидва боки приводний головки конвеєра на відстані 10 м від неї встановлюється два пожежних крана. Поруч з пожежними кранами встановлюються спеціальні ящики, в яких зберігаються ствол із сприском діаметром 19 мм і рукав діаметром 66 мм довжиною 20 м, забезпечений з обох кінців з'єднувальними головками;

б) у всіх камер на відстані 10 м з боку надходить струменя повітря. Поруч з пожежним краном встановлюється ящик з одним рукавом довжиною 20 м та пожежним стволом;

в) у кожного ходка в склад вибухових матеріалів на відстані 10 м. Поруч з пожежним краном встановлюється ящик з одним рукавом довжиною 20 м та пожежним стволом;

г) у перетинів та відгалужень підземних виробок;

д) в горизонтальних виробках, що не мають перетинів та відгалужень, а також в похилих стовбурах і штольнях - через 200 м (установка пожежних кранів на подавальних трубопроводах у вертикальних стволах не дозволяється);

е) в похилих виробках, що не мають перетинів та відгалужень, - через кожні 100 м;

ж) в приствольних дворах, де немає камер, - через кожні 100 м;

з) з кожного боку стовбура біля сполучення його з приствольним двором. Поруч з пожежним краном встановлюється ящик з одним пожежним рукавом завдовжки 20 м та пожежним стволом;

і) в тупикових виробках довжиною понад 50 м - через кожні 50 м. У гирлі і забої у пожежного крана встановлюється ящик з двома рукавами довжиною 20 м та пожежним стволом.

На ящиках для зберігання пожежних рукавів та стволів повинні бути нанесені написи: «Пожежні рукави, стовбури».

Для відключення окремих ділянок пожежно-зрошувального трубопроводу або подачі всієї води на один пожежний ділянку на трубопроводі повинні бути розташовані засувки в наступних місцях:

а) на всіх відгалуженнях водопровідних ліній;

б) на водопровідних лініях, що не мають відгалужень, - через кожні 400 м.


Пожежно-зрошувальні трубопроводи обладнуються розподільними і регулюючими тиск пристроями, які повинні бути послідовно пронумеровані і нанесені на схему водопроводів із зазначенням порядкуїх застосування.

Всі пожежні трубопроводи на поверхні повинні бути захищені від замерзання. Для підземних трубопроводів слід передбачати захист від корозії і блукаючих струмів згідно з ГОСТ 9.015-74 «Підземні споруди. Загальні технічні вимоги ».

Весь шахтний пожежно-зрошувальний трубопровід забарвлюється в розпізнавальний червоний колір. Забарвлення може бути виконана у вигляді смуги шириною 50 мм по всій довжині трубопроводу або у вигляді кілець шириною 50 мм, що наносяться через 150 -200 мм.

Відключення окремих ділянок пожежно-зрошувального трубопроводу здійснюється з письмового дозволу начальника (головного інженера) шахти. Про кожне відключення ставиться до відома диспетчер шахти.

На ПОТ використовується двухперая гайка Богданова.

 
За протипожежний стан підприємств | Рудничні і підземні пожежі | І від самозаймання | Правила ведення вогневих робіт в підземних умовах | Піску і інших речовин | Вогнегасники, призначення, їх типи, пристрій, правила користування | Автоматичні установки для гасіння пожеж | Гасіння підземних пожеж | Розтин ділянок з погашеними пожежами | За пожежо-і вибухонебезпечності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати