На головну

Можливі причини травматизму при виробництві гірських робіт при проведенні горизонтальних, похилих, вертикальних гірничих виробок

  1. I. Завдання семіотики і передумови, необхідні для її розробки
  2. I. ПРИЙОМИ ИЗМЕРЕНИЙ І СТАТИСТИЧНІ СПОСОБИ ОБРОБКИ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ В психологічних дослідженнях
  3. I. Роботи Г. П. Щедровицького
  4. I. Розрахунок базової заробітної плати
  5. I. Мета роботи
  6. I. Мета роботи
  7. I. Мета роботи

Причинами травматизму під час виконання робіт з проведення гірничих виробок є: обмежені умови праці, несправність обладнання, падіння людей, склад рудникового повітря, заколи, кріплення, електрика та ін.

Однією з основних причин травматизму є падіння шматків руди або породи, що відшарувалися від покрівлі і боків виробки.

Падіння людей у ??виробки і предметів зверху на людей призводить до нещасних випадків з важким і смертельним наслідками, і є результатом відсутності огорожі і перекриття виробок, несправності ходових відділень в них, недостатнього освітлення, відсутності або незадовільного стану обшивки відділень, допуску людей в вантажні відсіки і проведення ремонтних робіт в них без запобіжних засобів.

Також причиною травматизму може стати невикористання при армуванні запобіжних поясів.

Однією з небезпечних і трудомістких операцій є оборка покрівлі і стінок гірничих виробок, так як ця операція, як правило, проводиться вручну ломиком, що мають різну довжину і конструкцію. Велику роль відіграють рухомі машини, механізми, недотримання безпечних відстаней.

ПИТАННЯ ДО самоперевірки

1. Обов'язки адміністрації щодо забезпечення контролю за станом ВІД і ПБ і правильним веденням гірничих робіт.

2. Обов'язки робітника, які він повинен виконувати перед початком робочої зміни.

3. Вимоги безпеки праці при бурінні.

4. Вимоги безпеки праці при роботі навантажувальних машин періодичної і безперервної дії.

5. Вимоги безпеки праці при роботі скреперної установки.

6. Застереження щодо використання комбайна.

7. Вимоги безпеки під час проведення і кріпленні горизонтальних, похилих гірничих виробок.

8. Вимоги безпеки при проходки, поглиблення і кріпленні стовбурів.

9. Можливі причини травматизму при проведенні горизонтальних, похилих, вертикальних гірничих виробок.
За порушення правил і норм з охорони праці | ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З Розділом | Правила пересування людей по гірничих виробках | Облік працюють. Умови разових відвідувань шахти | Ознайомлення з запасними виходами | ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПО ТЕМІ | Паспорти кріплення і БПР підземних виробок, | Допустимі зазори між транспортними посудинами і стінками виробок | Вимоги ПБ, що пред'являються до робочого місця | Вимоги безпеки праці при бурінні, прибирання гірської маси, кріпленні і при роботі прохідницьких комбайнів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати