На головну

За порушення правил і норм з охорони праці

 1. A. Виберіть правильну форму дієслова.
 2. F52 8. Інша сексуальна дисфункція, не обумовлена ??органічним порушенням або хворобою.
 3. I Виберіть правильну форму дієслів.
 4. I. У галузі продуктивності праці
 5. I. ГРОМАДСЬКЕ РОЗДІЛЕННЯ ПРАЦІ
 6. I. Прочитайте вголос і поясніть правила читання наступних слів.
 7. I. Прочитайте слова, дотримуючись правил читання голосних букв і буквосполучень.

Відповідальність за порушення охорони праці на гірничих підприємствах несуть їхні директори, головні інженери, начальники дільниць (цехів, змін), гірські майстри і бригадири. Механіки та енергетики несуть відповідальність за правильну експлуатацію гірського, підйомного, транспортного та електросилового господарства.

Встановлено такі види відповідальності для посадових осіб, робітників і службовців за порушення вимог ОП і ПБ: дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна.

Дисциплінарна відповідальність полягає в накладенні зауваження, догани, звільнення з роботи.

До адміністративної відповідальності притягуються посадові особи, які порушили законодавство про працю, за допомогою накладення грошових штрафів на них.

Матеріальна відповідальність полягає в тому, що працівник зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані підприємству.

Кримінальна відповідальність визначається кримінальним кодексом (якщо порушення спричинило нещасні випадки з людьми, заподіяння тілесних ушкоджень і втрату працездатності, настання смерті людини).

ПИТАННЯ ДО самоперевірки

 1. Як проявляється соціальне значення охорони праці?
 2. За рахунок чого відбувається зростання продуктивності праці?
 3. За рахунок чого відбувається збереження трудових ресурсів і підвищення професійної активності працюючих?
 4. Яким чином охорона праці впливає на продуктивність праці?
 5. Яким чином охорона праці впливає на збільшення фонду робочого часу?
 6. Яким чином охорона праці впливає на економію витрат на пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах праці?
 7. Яким чином охорона праці впливає на зниження витрат через плинності кадрів за умовами праці?
 8. Що значить управляти охороною праці з точки зору економіки?
 9. За рахунок чого фінансується охорона праці?
 10. Які фонди охорони праці розрізняють?
 11. За рахунок чого формується федеральний фонд охорони праці?
 12. За рахунок чого формується територіальний фонд охорони праці?
 13. За рахунок чого формується фонд охорони праці підприємств?
 14. На що можуть використовуватися кошти фондів охорони праці, і яке покарання за використання коштів не за призначенням?
 15. Що визначає Положення СУОП і ПБ?
 16. Хто повинен організувати роботу з охорони праці на підприємствах і як?
 17. Які обов'язки адміністрації в області охорони праці?
 18. Якими правами володіє адміністрація шахти за нарущенія правил ОП і ПБ?
 19. Між якими сторонами укладається колективний договір?
 20. Які обов'язки беруть на себе працівники і службовці в області ВІД?
 21. Які обов'язки бере на себе адміністрація в області ВІД?
 22. З якою метою затверджується Номенклатура заходів з ОП?
 23. Які розділи включає в себе Номенклатура заходів з ОП?
 24. Яка інформація міститься в Правилах внутрішнього трудового розпорядку?
 25. Які види відповідальності встановлені для посадових осіб, робітників, службовців за порушення вимог ОП і ПБ і в чому вони полягають?Організація проведення інструктажів та стажування | Правове регулювання умов праці | Динаміка працездатності людини | Виробничий травматизм і його класифікація | Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві | Професійні захворювання, причини їх виникнення | Засоби індивідуального захисту від шкідливих впливів | БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ | ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ | Колективні договори і їх роль в охороні праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати