На головну

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

  1. I. У галузі продуктивності праці
  2. I. Завдання семіотики і передумови, необхідні для її розробки
  3. I. ГРОМАДСЬКЕ РОЗДІЛЕННЯ ПРАЦІ
  4. I. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ
  5. I. ПРИЙОМИ ИЗМЕРЕНИЙ І СТАТИСТИЧНІ СПОСОБИ ОБРОБКИ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ В психологічних дослідженнях
  6. I. Роботи Г. П. Щедровицького
  7. I. Розрахунок базової заробітної плати

Організація робіт з охорони праці на підприємствах покладено на адміністративно-технічний персонал підприємства: директора, головних інженера, механіка, енергетика, начальників цехів, змінних майстрів. Робота з охорони праці організована на підставі СУОП і ПБ. Відповідальні особи повинні вживати всіх необхідних заходів до усунення або зменшення небезпек на виробництві, запобігання нещасним випадкам та змістом робочих місць в належному санітарно-гігієнічному стані, суворо дотримуватися графіка відвідування робочих місць.

Адміністрація шахти (рудника) за порушення ВІД і ПБ має право залучати робітників до дисциплінарної відповідальності або передавати матеріали в слідчі органи, знижувати розмір або позбавляти премії (за погодженням з профспілкою), переводити на менш оплачувану роботу або звільняти з роботи, вимагати наявності на робочих місцях інструкцій з охорони праці та ВІД і ПБ. При необхідності адміністрація може заборонити проведення робіт на шахті в цілому або на окремих її ділянках.

Уповноважений ним орган зобов'язаний:

· Забезпечити повну безпеку робіт

· Організувати інструктаж робітників з ОП і ПБ

· Контролювати дотримання усіма працюючими правил ОП і ПБ

· Брати участь у розслідуванні нещасних випадків

· Забезпечувати робітників необхідним спецодягом, захисними засобами, і пристосуваннями.

ІТП шахт і копалень зобов'язані забезпечити на своїх виробничих ділянках і робочих місцях постійний нагляд за умовами праці. Для цього необхідно покращувати технологію, техніку, організацію виробництва і праці, впроваджувати заходи щодо попередження травматизму, створювати сприятливі санітарно-гігієнічні умови, проводити навчально-виховну роботу з робочими з питань охорони праці.

Нагляд за безпечними умовами праці в забоях шахт повинні в першу чергу здійснювати начальник ділянки і його помічник, гірничий майстер, бригадир, а за механічною частиною - механік дільниці. Вони повинні здійснювати постійний контроль за станом гірничих виробок (справність кріплення, освіти заколовши, тріщин, наявність вільних проходів, дотримання необхідних зазорів); щомісяця стежити за виконанням робітниками ВІД і ПБ та інструкцій, наявністю необхідних запобіжних пристроїв і ЗІЗ, дотриманням правил експлуатації електроустановок, справністю заземлення; вимагати виконання правил ведення БВР і т.д.

 
Система стандартів безпеки праці (ССБТ) | безпеки праці | ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПРАЦЮЮТЬ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ | Організація проведення інструктажів та стажування | Правове регулювання умов праці | Динаміка працездатності людини | Виробничий травматизм і його класифікація | Порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві | Професійні захворювання, причини їх виникнення | Засоби індивідуального захисту від шкідливих впливів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати