На головну

Підготовка і проведення вимірювань люксметром Ю-116

  1. I етап. Підготовка спорядження та парашута в класі
  2. I. Підготовка автомата до стрільби і прицілювання.
  3. I. Підготовка хворого до проведення регіонарної анестезії
  4. I. ПРИЙОМИ ИЗМЕРЕНИЙ І СТАТИСТИЧНІ СПОСОБИ ОБРОБКИ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ В психологічних дослідженнях
  5. II. Підготовка пістолета до стрільби і прицілювання.
  6. II. підготовка наради
  7. VII. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів на заключному етапі роботи

1. Дослідження природного освітлення.

1.1. Намітити точки виміру освітленості в приміщенні (див. Рис. 4.3). Схему слід намалювати в зошиті.

Малюнок 4.3 - План схема точок замірів освітленості в приміщенні

1.2. Вимкнути штучне освітлення в приміщенні;

1.3. Підключити до вимірника (1) фотоелемент (2);

1.4. Встановити в фотоелемент насадку Р спільно з насадкою К;

1.5. Встановити люксметр в горизонтальне положення. Дана умова стосується також і фотоелемента. При вимірюванні фотоелемент розташовується на висоті 1-1,5 м від підлоги;

1.6. Натиснути кнопку, що відповідає за шкалу 0-100 і зняти показання приладу. У тому випадку якщо стрілка вимірювача знаходиться нижче значення 20 лк необхідно перейти на шкалу 0-30 (для цього необхідно натиснути на іншу кнопку) і тоді справжнє значення освітленості зняти саме з цієї шкали. Якщо стрілка вимірювача зашкалює за значення 100, при використанні шкали 0-100, то необхідно змінити насадку Р на Т і повторити вимірювання. Якщо стрілка вимірювача знаходиться нижче значення 5 лк на шкалі 0-30 то необхідно змінити насадку Р на М і повторити вимірювання;

1.7. Виміряти освітленість в точках, намічених на план схемою;

1.8. Розрахувати середні значення по п'яти точках замірів в приміщенні для 1, 2, 3 і 4 м від вікна. Отримані значення слід скорегувати шляхом множення на поправочний коефіцієнт Z [3] для природного освітлення (додаток 13). Отримані результати вимірювань занести в табл. 4.1 (ЕВН, Лк):

Таблиця 4.1 - Показники природної освітленості за результатами вимірювань

 точки вимірів Евн, лк Енар, лк  КПО ен,%  Найменший або еквівалентний розмір об'єкта розрізнення, мм  Розряд зорової роботи  Підрозряд зорової роботи  Відносна тривалість зорової роботи при направленні зору на робочу поверхню,%  Характеристика зорової роботи  Клас умов праці в залежності від параметрів світлового середовища  Загальний клас умов праці в залежності від параметрів світлового середовища
 1 м від вікна                    
 2 м від вікна                
 3 м від вікна                
 4 м від вікна                

1.9. Виміряти зовнішню освітленість. Вимірювання освітленості на відкритому просторі слід починати з насадки Т в комплекті з насадкою К. Вимірювати зовнішню освітленість слід на відкритій з усіх боків майданчику, де небосхил не закрите близько стоять будинками або деревами. Вимірювати слід в п'яти точках. Отримані значення слід скорегувати шляхом множення на поправочний коефіцієнт Z для природного освітлення (додаток 13). Середнє значення освітлення з зовні будівлі занести в табл. 4.1 (ЕНАР, Лк);

1.10. За формулою 4.1 розрахувати КПО. Коефіцієнт природної освітленості розраховується для кожної з точок (1, 2, 3 і 4 м від вікна).

1.11. Нормовані значення КПО ен,% Для будівель, розташованих в різних районах, слід визначати за формулою:

 , Де (4.2)

КПО - коефіцієнт природного освітлення, що визначається за допомогою люксметра;

ен - Коефіцієнт світлового клімату (додаток 11).

Отримані результати КПО ен,% Занести в табл. 4.1;

1.12. Використовуючи довідковий матеріал «Вимоги до освітлення приміщень житлових і громадських будівель» (додаток 10) остаточно заповнити таблицю 4.1;

1.13. Клас умов праці в залежності від параметрів світлового середовища визначається згідно з даними додатка 14;

1.14. Загальний клас умов праці в залежності від параметрів світлового середовища встановлюється за максимальним класу умов праці з п. 13;

1.15. За отриманими даними побудувати графік зміни КПО в приміщенні (по осі ординат відкласти значення КПО ен,%, По осі абсцис - відстань в метрах від вікна до точок вимірювання);

1.16. Зробити висновок про можливість виконувати наступні роботи: креслярські (товщина лінії 0,3 мм) в трьох метрах від вікна; вимірювальним інструментом (товщина ризики мікрометра 0,15 мм) в 4 м від вікна.

2. Дослідження штучного освітлення.

2.1. Скласти схему лабораторії і намітити точки виміру освітленості. Точки (від 6 до 8) розташувати по всій площі приміщення і пронумерувати їх. Схема приміщення (на подобі рис. 4.3) повинна бути відображена в зошиті;

2.2. Включити штучне освітлення в приміщенні при закритих шторах;

2.3. Провести вимірювання освітленості в кожній точці на рівні робочої поверхні (ЕІЗМ1, Лк), по методики зазначеної в п. 1.6. Отримані значення занести в табл. 4.2;

Таблиця 4.2 - Показники штучної освітленості за результатами вимірювань

 точки вимірів ЕІЗМ1, лк ЕІЗМ2, лк  Найменший або еквівалентний розмір об'єкта розрізнення, мм  Розряд зорової роботи  Підрозряд зорової роботи  Відносна тривалість зорової роботи при направленні зору на робочу поверхню,%  Характеристика зорової роботи  Клас умов праці в залежності від параметрів світлового середовища  Загальний клас умов праці в залежності від параметрів світлового середовища
                 
               
 ...                

2.4. Використовуючи поправочний коефіцієнт Z (Додаток 13) для різних джерел світла визначити справжнє значення штучної освітленості ЕІЗМ2, Лк. Отримані значення занести в табл. 4.2;

2.5. Використовуючи довідковий матеріал «Вимоги до освітлення приміщень житлових і громадських будівель» (додаток 10) остаточно заповнити таблицю 4.2;

2.6. Клас умов праці в залежності від параметрів світлового середовища визначається згідно з даними додатка 14;

2.7. Загальний клас умов праці в залежності від параметрів світлового середовища встановлюється за максимальним класу умов праці з п. 2.6;

2.8. Зробити висновок про можливість виконувати наступні роботи: рукописних робіт (найменший розмір об'єктів розрізнення від 0,15 до 0,3 мм) в досліджуваних точках.

2.9. Після закінчення вимірювань прилад повинен бути укладений у футляр.

 
Вступ | теоретичний мінімум | Індивідуальне завдання | Порядок виконання роботи | теоретичний мінімум | Індивідуальне завдання | Порядок виконання роботи | теоретичний мінімум | Порядок виконання роботи | теоретичний мінімум |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати