На головну

Порядок погодження місця розташування меж земельних ділянок

  1. I. Порядок призначення і виписування лікарських препаратів
  2. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
  3. III. Порядок виконання роботи
  4. III. Порядок виконання роботи
  5. III. Порядок виконання роботи
  6. III. Порядок виконання роботи
  7. III. Порядок виконання роботи

Місцезнаходження меж земельних ділянок підлягає обов'язковому погодженню із зацікавленими особами, в разі виконання кадастрових робіт, в результаті яких забезпечується підготовка документів для подання в орган кадастрового обліку заяви про облік змін одного з зазначених земельних ділянок в зв'язку з уточненням місця розташування його кордонів.

Предметом узгодження із зацікавленою особою при виконанні кадастрових робіт, є визначення місця розташування межі такої земельної ділянки, що одночасно є кордоном іншого, що належить цьому зацікавленій особі земельної ділянки. Зацікавлена ??особа не має права представляти заперечення щодо місця розташування інших кордонів, що не належить йому земельної ділянки або погоджувати місце розташування кордонів на оплатній основі.

Узгодження розташування меж проводиться з особами, що володіють суміжними земельними ділянками на праві:

1) власності (за винятком випадків, якщо такі суміжні земельні ділянки, які перебувають у державній або муніципальній власності, надані громадянам у довічне успадковане володіння, постійне (безстрокове) користування або юридичним особам, які не є державними або муніципальними установами або казенними підприємствами, в постійне ( безстрокове) користування);

2) довічного успадкованого володіння;

3) постійного (безстрокового) користування (за винятком випадків, якщо такі суміжні земельні ділянки надані державним чи муніципальним установам, казенним підприємствам, органам державної влади або органам місцевого самоврядування в постійне (безстрокове) користування);

4) оренди (якщо такі суміжні земельні ділянки перебувають у державній або муніципальній власності і відповідний договір оренди укладено на термін більш ніж п'ять років).

При цьому в погодженні місця розташування кордонів від імені власників вправі брати участь також:

- Представник власників приміщень у багатоквартирному будинку, уповноважений на таке узгодження прийнятим в установленому порядку рішенням загальних зборів зазначених власників (якщо відповідний суміжний земельну ділянку входить до складу спільного майна зазначених власників);

- Представник власників часток у праві спільної власності на земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення - рішенням загальних зборів власників таких часток (якщо відповідний суміжний земельну ділянку входить до складу земель сільськогосподарського призначення і знаходиться у власності більше ніж п'яти осіб);

- Представник членів садівничого, городницьких або дачного некомерційного об'єднання громадян - рішенням загальних зборів членів даного некомерційного об'єднання або рішенням зборів уповноважених даного некомерційного об'єднання (якщо відповідний суміжний земельна ділянка розташована в межах території даного некомерційного об'єднання і відноситься до майна загального користування).

Узгодження розташування меж проводиться за вибором замовника кадастрових робіт з встановленням меж земельних ділянок на місцевості або без встановлення меж земельних ділянок на місцевості. Зацікавлена ??особа має право вимагати узгодження місця розташування кордонів з їх встановленням на місцевості.

Узгодження розташування меж проводиться без їх встановлення на місцевості незалежно від вимог зацікавлених осіб в разі, якщо:

1) земельні ділянки, місце розташування кордонів яких узгоджується, є лісовими ділянками, земельними ділянками в складі земель особливо охоронюваних природних територій та об'єктів або в складі земель сільськогосподарського призначення, призначених для здійснення традиційного природокористування корінними нечисленними народами Півночі, Сибіру і Далекого Сходу Російської Федерації;

2) підлягає узгодженню місце розташування меж земельних ділянок визначено за допомогою вказівки на природні об'єкти або об'єкти штучного походження або їх зовнішні кордони, відомості про яких містяться в державному кадастрі нерухомості, що дозволяє визначити підлягає узгодженню місце розташування кордонів таких земельних ділянок;

3) підлягає узгодженню місце розташування меж земельних ділянок визначено розташування на одному з таких земельних ділянок лінійного об'єкта і нормами відведення земель для його розміщення.

Узгодження місця розташування кордонів з вибору кадастрового інженера проводиться за допомогою проведення зборів зацікавлених осіб або узгодження в індивідуальному порядку з зацікавленою особою. Узгодження місця розташування кордонів за допомогою проведення зборів зацікавлених осіб без встановлення меж земельних ділянок на місцевості здійснюється на території населеного пункту, в межах якого розташовані відповідні земельні ділянки або який є найближчим населеним пунктом до місця розташування відповідних земельних ділянок, якщо інше місце не визначено кадастровим інженером за погодженням із зацікавленими особами.

У разі погодження місця розташування кордонів за допомогою проведення зборів зацікавлених осіб, повідомлення про проведення зборів вручається даним особам або їх представникам під розписку, або надсилається за місцем їх поштові адреси за допомогою поштового відправлення з повідомленням про вручення, або за адресами їх електронної пошти відповідно до кадастровими відомостями, або опубліковується в газеті, що є джерелом опублікування нормативних правових актів органів виконавчої влади відповідного суб'єкта Російської Федерації.

Опублікування повідомлення про проведення зборів про погодження місця розташування кордонів допускається в разі, якщо:

1) в державний кадастр нерухомості відсутні відомості про поштову адресу будь-якого з зацікавлених осіб або отримано повідомлення про проведення зборів про погодження місця розташування кордонів, спрямоване зацікавленій особі за допомогою поштового відправлення, з відміткою про неможливість його вручення;

2) суміжний земельна ділянка розташована в межах території садівничого, городницьких або дачного некомерційного об'єднання і відноситься до майна загального користування, або входить до складу земель сільськогосподарського призначення і знаходиться у власності більше ніж п'яти осіб, або входить до складу спільного майна власників приміщень у багатоквартирному будинку .

У повідомленні про проведення зборів про погодження місця розташування кордонів повинні бути вказані:

1) відомості про замовника відповідних кадастрових робіт, в тому числі поштова адреса і номер контактного телефону;

2) відомості про кадастровий інженера, що виконує відповідні кадастрові роботи, в тому числі його поштова адреса, адреса електронної пошти та номер контактного телефону;

3) кадастровий номер і адресу земельної ділянки, щодо якої виконуються відповідні кадастрові роботи, кадастрові номери і адреси, з нею земельних ділянок (при відсутності адрес зазначаються відомості про місце розташування земельних ділянок);

4) порядок ознайомлення з проектом межового плану, місце або адресу, де з цим проектом можна ознайомитися з дня вручення, напрямки або опублікування повідомлення;

5) місце, дата і час проведення зборів про погодження місця розташування кордонів;

6) строки та поштову адресу для вручення або надіслання зацікавленими особами вимог про проведення погодження місця розташування кордонів з встановленням таких меж на місцевості та (або) заперечень після ознайомлення з проектом межового плану.

Повідомлення про проведення зборів про погодження місця розташування кордонів має бути вручено, направлено або опубліковано в строк не пізніше ніж за тридцять днів до дня проведення даних зборів. При цьому зазначений строк не може становити менше ніж п'ятнадцять днів з дня отримання зацікавленою особою відповідного повідомлення.

При проведенні узгодження місця розташування кордонів кадастровий інженер зобов'язаний:

1) перевірити повноваження зацікавлених осіб або їх представників;

2) забезпечити можливість ознайомлення зацікавлених осіб або їх представників з відповідним проектом межового плану і дати необхідні роз'яснення щодо його змісту;

3) вказати зацікавленим особам або їх представникам підлягає узгодженню місце розташування меж земельних ділянок на місцевості (в разі погодження місця розташування кордонів з їх встановленням на місцевості).
ТЕРМІНИ І МІСЦЕ ЗДІЙСНЕННЯ КАДАСТРОВОГО ОБЛІКУ | ОСОБИ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ З ЗАЯВОЮ Про кадастрового обліку | СКЛАД НЕОБХІДНИХ ДЛЯ КАДАСТРОВОГО ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ І СПОСОБИ ЇХ ПОДАННЯ | РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ КАДАСТРОВОГО ОБЛІКУ | ВІДМОВА У ЗДІЙСНЕННІ КАДАСТРОВОГО ОБЛІКУ | ТЕХНІЧНА ПОМИЛКА В державний кадастр нерухомості ТА ЇЇ ВИПРАВЛЕННЯ | Кадастровий ПОМИЛКА В державний кадастр нерухомості ТА ЇЇ ВИПРАВЛЕННЯ | Загальні відомості про кадастрової ДІЯЛЬНОСТІ та кадастрові інженери | ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР КАДАСТРОВИХ ІНЖЕНЕРІВ | ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ кадастрової ДІЯЛЬНОСТІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати