Головна

Порядок виконання роботи

  1. I. Порядок призначення і виписування лікарських препаратів
  2. I. Роботи Г. П. Щедровицького
  3. I. Мета роботи
  4. I. Мета роботи
  5. I. Мета роботи
  6. I. Мета роботи
  7. II. Загальна характеристика методологічної роботи

1. Накреслити схеми балок із зазначенням прикладених навантажень і місць розташування індикаторів.

2. Записати розміри b, h, l, l1, l2, l3, R і величини навантажень.

3. Обчислити  , (См4);  , (См3).

4. Обчислити теоретичні значення прогинів.

5. Експериментально визначити прогини в місцях установки індикаторів.

6. Обчислити розбіжності між теоретичними - ?Т і експериментальними - ?Э значеннями прогинів у відсотках:

.

Контрольні питання і варіанти відповідей

 1. Вкажіть, які переміщення визначаються в лабораторній роботі: 1) прогини; 2) прогини і кути повороту перетинів; 3) тільки кути повороту перетинів; 4) абсолютні поздовжні деформації.
 2. Вкажіть, якою цифрою на малюнку позначено пружна лінія вигнутої осі балки: 1) цифрою 2; 2) цифрою 1; 3) цифрою 3; 4) цифрою 4.
 3. Якою цифрою на рис. в п. 2 позначена недеформированная вісь балки: 1) цифрою 3; 2) цифрою 2; 3) цифрою 4; 4) цифрою 1.
 4. Якою цифрою на рис. в п. 2 позначений прогин кінця балки: 1) цифрою 4; 2) цифрою 2; 3) цифрою 3; 4) цифрою 1.
 5. Вкажіть, якою цифрою на рис. в п. 2 позначений кут повороту кінця балки: 1) цифрою 3; 2) цифрою 2; 3) цифрою 1; 4) цифрою 4.
 6. Жорсткістю поперечного перерізу при згині називається величина: 1) EF; 2) GIp; 3) EIx; 4) .
 7. Осьовий момент інерції для прямокутного перетину щодо осі Х розраховується за виразом: 1)  ; 2)  ; 3)  ; 4) .
 8. Осьовий момент опору для прямокутного перетину щодо осі Х розраховується за виразом: 1)  ; 2)  ; 3)  ; 4) .
 9. У якому відповіді правильно вказані прилад і ціна поділки приладу, який використовувався при експериментальному визначенні переміщень в лабораторній роботі: 1) індикатор, ціна поділки 1 · 10-2 мм; 2) штангенциркуль, ціна поділки 1 · 10-1 мм; 3) індикатор, ціна поділки 1 · 10-1 мм; 4) лінійка, ціна поділки 1 мм.
 10. Від яких з перерахованих величин не залежить прогин балки в межах пружності: 1) від модуля пружності Е; 2) розмірів поперечного перерізу; 3) межі міцності; 4) довжини балки.
 11. Переміщення ?iF - Це: 1) переміщення i-го перетину; 2) переміщення від зовнішнього навантаження F; 3) переміщення по i-тому напрямку, викликане дією зовнішнього навантаження F; 4) переміщення в будь-якому перетині від дії сили F.
 12. Переміщення залежить від: 1) матеріалу балки; 2) величини допустимої напруги; 3) міцності балки; 4) від матеріалу, розмірів балки, величини заданого навантаження.
 13. Як визначаються переміщення в балках за допомогою формули Сімпсона-Корноухова?
 14. Що називається стрілою прогину?
 15. Умова жорсткості при згині має вигляд: 1)  ; 2)  ; 3) .
 16. У скільки разів зміниться прогин балки, якщо навантаження зменшити в 2 рази?
 17. У скільки разів зміниться прогин балки, якщо її довжина збільшиться в 2 рази?

 
Порядок виконання роботи | Загальні відомості | Порядок виконання роботи | Загальні відомості | Порядок виконання роботи | Загальні відомості | постановка випробування | Порядок виконання роботи | Основні положення | Теоретичне визначення прогину в двухопорной балці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати