загрузка...
загрузка...
На головну

Базові принципи розробки інформаційних технологій

  1. CASE-технологія створення інформаційних систем
  2. CASE-технологія створення інформаційних систем.
  3. I. Базові цілі.
  4. I. Завдання семіотики і передумови, необхідні для її розробки
  5. I. Поняття, основні принципи, цілі, завдання та напрями забезпечення безпеки дорожнього руху.
  6. I. Структурні принципи
  7. II. Принципи можливого науково-теоретичного підходу до рефлексії

Методологія проектування інформаційних технологій базується на ряді загальних принципів, які регламентують організацію робіт на всіх етапах розробки і експлуатації технологічної системи.

В якості базових принципів виділимо наступні:

Принцип ієрархічного упорядкування - є принципом вирішення важких проблем шляхом розбиття їх на безліч менших незалежних завдань і розгляді їх у вигляді компонентів єдиної системи. Процес опису проблеми, в цьому випадку, являє собою розробку деревовидної ієрархічної структури, кожен новий рівень якої деталізує завдання, описані на попередньому рівні. Наприклад, проблема отримання кольорового фотознімку може бути представлена ??у вигляді ієрархії підзадач:

 

Принцип абстрагування - полягає у виділенні істотних з деяких позицій аспектів проблеми і відволікання від несуттєвих з метою представлення системи в простому загальному вигляді.

Принцип формалізації - полягає в необхідності суворого методичного підходу до вирішення проблеми.

Принцип концептуальної спільності - полягає в дотриманні єдиної системи позначень і загальних принципів вирішення проблеми на всіх стадія проектування і експлуатації технології.

Принцип повноти - полягає в контролі надмірності і виключення зайвих елементів з технологічної системи.

Принцип несуперечності - полягає в обгрунтованості і узгодженості елементів.

Принцип логічної незалежності - полягає в незалежності логічних інформаційних структур від технічної реалізації системи.

 
Інформаційні технології | В ЕКОНОМІЦІ | Поняття інформаційної технології | Етапи розвитку інформаційних технологій | Інформаційне моделювання розв'язуваної задачі | Моделі і моделювання | Класифікація моделей | властивості моделей | економічна система | Інформаційна економічна система |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати