На головну

Закінчення додатку 3

  1. IV. Підберіть до початку пропозиції з колонки А закінчення пропозиції в колонці В. Отримані пропозиції переведіть.
  2. IV. Підберіть до початку пропозиції з колонки А закінчення пропозиції в колонці В. Отримані пропозиції переведіть.
  3. Аграрне виробництво як особлива сфера прикладання праці і капіталу
  4. Східнопруською І БЕРЛІНСЬКА ОПЕРАЦІЇ. ЗАКІНЧЕННЯ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
  5. Вибір архітектури OLAP-додатки.
  6. Вирівнювання форми по центру у вікні програми при першому відкритті
  7. ГЕОМЕТРИЧНІ ДОДАТКИ ІНТЕГРАЛА
1 2 3 4
 Геологічні та інженерно-геологічні процеси, що негативно впливають на умови будівництва та експлуатації будівель і споруд  відсутні  Мають обмежене поширення і (або) не роблять істотного впливу на вибір проектних рішень, будівництво і експлуатацію об'єктів  Мають широке поширення і (або) мають вирішальний вплив на вибір проектних рішень, будівництво і експлуатацію об'єктів
 Специфічні грунти в сфері взаємодії будівель і споруд з геологічним середовищем  відсутні  Мають обмежене поширення і (або) не роблять істотного впливу на вибір проектних рішень, будівництво і експлуатацію об'єктів  Мають широке поширення і (або) мають вирішальний вплив на вибір проектних рішень, будівництво і експлуатацію об'єктів
 Техногенні впливи і зміни освоєних територій  Незначні і можуть не враховуватися при інженерно-геологічних дослідженнях і проектуванні  Чи не роблять істотного впливу на вибір проектних рішень і проведення інженерно-геологічних вишукувань  Справляють істотний вплив на вибір проектних рішень і ускладнюють виробництво інженерно-геологічних вишукувань в частині збільшення їх складу та обсягів робіт
 Примітка - категорії складності інженерно-геологічних умов слід встановлювати за сукупністю чинників, зазначених у цьому додатку. Якщо який-небудь окремий фактор належить до вищої категорії складності і є визначальним при прийнятті основних проектних рішень, то категорію складності інженерно-геологічних умов слід встановлювати за цим фактором. У цьому випадку повинні бути збільшені обсяги або додатково передбачені тільки ті види робіт, які необхідні для забезпечення з'ясування впливу на проектовані будівлі і споруди саме цього чинника.
       
 
 
   




завдання №13 | Вказівки до оформлення роботи | I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови | ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ | I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови | Аналогічно вищенаведеного необхідно описати всі породи, що зустрічаються на розрізі). | Аналогічно вищенаведеного необхідно описати всі основні геологічні процеси, які відбуваються на заданій ділянці). | II. Побудова карти гідроізогіпс | Список використаних джерел | Розрахункові опори R0 (кПа) пилувато-глинистих (непросадних) грунтів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати