На головну

Автоматизація міжбанківських розрахунків

  1. Автоматизація введення інформації в комп'ютер
  2. Автоматизація зльоту літака.
  3. Автоматизація вимірювань
  4. Автоматизація кадрового обліку та штатного розкладу
  5. Автоматизація як мета і завдання
  6. Автоматизація будь-яких торгових і складських операцій

71. Якими двома способами можна здійснювати міжбанківські розрахунки:

а) на валовій основі і клірингом;

б) на валовій основі і факторингом;

в) факторингом і клірингом.

72. Першим етапом клірингового сеансу є:

а) передача платіжних документом на списання грошових коштів;

б) прийом і накопичення розрахункових документів на переказ грошових коштів.

73. Як обчислюється «Чиста позиція» на відкритому розрахунковому рахунку:

а) як різниця між загальною кредиторської та загальної дебіторської

заборгованостями кожного з учасників;

б) як сума між загальної кредиторської та загальної дебіторської

заборгованостями кожного з учасників;

в) як відношення загальної кредиторської та загальної дебіторської

заборгованостями кожного з учасників.

74. Виберіть системи, які відносяться до системи банківських повідомлень:

а) SWIFT, Bank wire, CHIPS;

б) Bank wire, SWIFT, BACSTEL;

в) BACSTEL, Fed wire, CHIPS;

г) Fed wire, CHAPS.

75. Виберіть системи, які відносяться до системи розрахунків:

а) Fed wire, CHIPS, CHAPS, Sagritter, SIT;

б) BACSTEL, Fed wire, CHIPS;

в) Sagritter, SIT, Bank wire.

76. Співтовариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT ...

а) дає можливість для видачі інструкцій по операціях зберігання

цінних паперів;

б) була створена для заміни паперової системи розрахунків чеками на

електронну між банками Нью-Йорка і іноземними клієнтами;

в) забезпечує оперативний обмін фінансовою інформацією.

77. Система «Bankwire» ...

а) дає можливість для видачі інструкцій по операціях зберігання цінних паперів, підтвердження покупки або продажу цінних паперів, операцій з іноземною валютою, обслуговування кредитних карт «MasterCard» і ін .;

б) виконує депозитні платіжні операції, це колективна мережу банківських автоматів-касирів в Японії;

в) забезпечує взаємодію банківських систем на основі

виділених каналів загальнодоступної мережі «Transpac».

78. Система BACSTEL ...

а) здійснює передачу повідомлень трьох видів: переклад з резервних рахунків (виключно великих сум) з однієї фінансової установи в інше; переведення державних цінних паперів, включаючи папери різних відомств федерального уряду; передача адміністративної та дослідницької інформації;

б) забезпечує передачу повідомлень в режимі off-line по каналах

загальнодоступних телекомунікаційних мереж;

в) забезпечує взаємодію банківських систем на основі виділених каналів загальнодоступної мережі «Transpac».

79. Система SIT ...

а) забезпечує взаємодію банківських систем на основі виділених каналів загальнодоступної мережі «Transpac»;

б) дає можливість для видачі інструкцій по операціях зберігання цінних паперів;

в) забезпечує передачу повідомлень в режимі off-line по каналах

загальнодоступних телекомунікаційних мереж.

80. Система «Fed wire» ...

а) виконує депозитні платіжні операції, це мережа банківських автоматів-касирів в Японії;

б) була створена для заміни паперової системи розрахунків чеками на електронну між банками Нью-Йорка і іноземними клієнтами;

в) здійснює передачу повідомлень трьох видів: переклад з резервних рахунків (виключно великих сум) з однієї фінансової установи в інше; переведення державних цінних паперів, включаючи папери різних відомств федерального уряду; передача адміністративної та дослідницької інформації.

81. Система CHIPS ...

а) служить для передачі протягом робочого дня платіжних інструкцій

по електронних системах зв'язку;

б) регулює платіжні зобов'язання на багатосторонній основі;

в) забезпечує передачу повідомлень в режимі off-line по каналах

загальнодоступних телекомунікаційних мереж.

82. Штаб-квартира системи SWIFT перебувати в:

а) Бельгії;

б) Великобританії;

в США.

83. Скільки разів на рік здійснюється офіційне підключення нових банків-членів до системи SWIFT:

а) 4;

б) 5;

о 6;

г) 12.

84. Зіставте поняття з їх визначеннями і функціями:

 1. Системні повідомлення  а) поділяються на дев'ять категорій, основні з яких: клієнтські перекази та чеки (категорія 1); переклади фінансових організацій (категорія 2); валютні операції (категорія 3) і т.д.
 2. Фінансові повідомлення  б) можуть бути використані в будь-який з категорій.
 3. Общіесообщенія  в) служать для організації діалогу користувача з системою і виконання системних функцій: запити і відповіді на запити користувачів, навчання, інформування про розвиток мережі і її нові можливості.

85. Для чого використовується код-ідентифікатор банку BIC в системі SWIFT:

а) для безпеки відправки повідомлення по мережі;

б) для правильної доставки повідомлення по мережі.

86. Система SWIFT не несе відповідальності:

а) за доставку повідомлень, що надходять в мережу;

б) за збереження повідомлень, що надходять в мережу;

в) за обробку повідомлень всередині банку.

87. Зіставте поняття з їх визначеннями і функціями. Мережа SWIFT включає в себе:

 1. Термінали користувачів SBT  а) здійснюють зберігання повідомлень і їх знаходження за запитом, розподіл повідомлень на регіональний процесор, до якого приєднаний адресат, довгострокове і короткострокове архівування даних і генерацію системних звітів;
 2. Регіональні процесори RP  б) дозволяють підключатися до мережі;
 3. Групові процесори SP  в) призначені для отримання повідомлень від користувачів і їх перевірки, отримання інструкцій від групового процесора, доставки повідомлень і контролю локальних комунікацій з користувачами;
 4. Системні керуючі процесори SCP  г) виконують керуючі і контролюючі функції для всієї системи і мережі

88. Електронна платіжна система «Cyber ??Plat» - це ...

а) кредитна система, платіж здійснюється з використанням кредитної картки;

б) система, платіжним засобом якої є пластикова карта ( «Visa», «MasterCard», «AmEx», «Discover», «EuroCard»), бізнес-чек або персональний чек;

в) дебетная система, платіж здійснюється цифровим чеком, підписаним електронним цифровим підписом. На сьогодні обслуговуються тільки рублеві операції;

89. Електронна платіжна система «ЕЛІТ» - це ...

а) дебетная система, платіж здійснюється цифровим чеком, підписаним електронним цифровим підписом;

б) кредитна система, платіж здійснюється з використанням кредитної картки систем «Visa», «Union Card», «EuroPay», «American Express» і ін .;

в) дебетная система, це мультивалютний цифрова готівку, перекладена на електронний гаманець;

г) дебетная система, платіж здійснюється цифровими готівкою на підставі електронного чека.

90. Електронна платіжна система «Russian Shopping Club» - це ...

а) дебетная система, платіж здійснюється цифровим чеком, підписаним електронним цифровим підписом;

б) кредитна система, платіж здійснюється з використанням кредитної картки;

в) система, платіжним засобом якої є пластикова карта ( «Visa», «MasterCard», «AmEx», «Discover», «EuroCard»), бізнес-чек або персональний чек. Можливий переказ грошей як в момент покупки, так і в відкладеному режимі.

91. Електронна платіжна система «PayCash» - це ...

а) дебетная система, це мультивалютний цифрова готівку, перекладена на електронний гаманець;

б) система, платіжним засобом якої є пластикова карта;

в) дебетная система, платіж здійснюється цифровим чеком, підписаним електронним цифровим підписом. На сьогодні обслуговуються тільки рублеві операції;

г) дебетная система, платіж здійснюється цифровими готівкою на підставі електронного чека.

92. Електронна платіжна система «Assist» - це ...

а) кредитна система, платіж здійснюється з використанням кредитної картки;

б) система, платіжним засобом якої є пластикова карта;

в) дебетная система, платіж здійснюється цифровим чеком, підписаним електронним цифровим підписом. На сьогодні обслуговуються тільки рублеві операції;

г) дебетная система, платіж здійснюється цифровими готівкою на підставі електронного чека.
Електронні платіжні системи в Інтернет | Підходи до забезпечення безпеки банківських електронних систем | Класифікація загроз безпеці | Технологія побудови систем захисту | Методи і засоби організації захисту | Програмно-технічні засоби захисту банківських електронних систем | Проблеми створення автоматизованих банківських систем | Переміщуваний по етапах обробки авторізуемой носій банківської інформації, здатний автоматично генерувати здійснення банківських операцій - це ____________. | Адреса може бути відносно іншої адреси як локальним, всередині тієї ж локальної мережі, так і _______________, територіально віддалених. | Електронні банківські послуги |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати