На головну

Вказівки до визначення похибки базування

  1. II. Методичні вказівки для студентів по виконанню індивідуальних завдань
  2. II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  3. III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  4. Абсолютна І ВІДНОСНА ПОХИБКИ, ПОВЕДЕНА ПОГРІШНІСТЬ. ОСНОВНА ПОГРІШНІСТЬ
  5. Питання 1. Характеристика підходів до визначення сутності капіталу
  6. Питання 1. Характеристика підходів до визначення сутності ринку
  7. Вибір стратегічних альтернатив в країні базування

В процесі установки заготовки виникають похибки базування і закріплення.

похибка закріплення ?з визначається проекцією різниці граничних положень вимірювальної бази, зміщується дією сили закріплення, на напрям виконуваного розміру.

Якщо величина зсуву для партії заготовок постійна, то похибка закріплення дорівнює нулю, тому що дорівнює нулю різниця граничних положень вимірювальної бази.

похибка ?з є в основному наслідком мінливості сили закріплення Q, тому при Q =const практично вважають ?з = 0. Отже, при застосуванні механізованих і автоматизованих приводів затискних механізмів, що забезпечують сталість сили Q, Похибка закріплення практично дорівнює нулю. При ручному приводі величина ?з може досягати великих значень, так як сила Q непостійна. Тому для виконання точних робіт в будь-якому типі виробництва застосування пристосувань з ручним приводом небажано. розрахунок величини ?з може виявитися доцільним тільки в разі застосування ручного приводу.

Розрахунок похибки базування має велике практичне значення для конструктора і для технолога, так як процес базування необхідний на всіх стадіях створення виробу, тобто при проектуванні, виготовленні, контролі і ремонті. Отже, при вивченні дисципліни «Технологічне оснащення» питань розрахунку похибки базування слід приділяти особливу увагу.

похибка базування ?б є відхилення фактично досягнутого положення заготовки при базуванні від необхідного.

Похибка базування дорівнює нулю при суміщенні вимірювальної бази виконуваного розміру з технологічною базою і для розмірів, що визначають взаємне положення поверхонь, що обробляються мірним і налаштованим інструментом. В інших випадках положення вимірювальних баз окремих заготовок в партії буде різним щодо оброблюваної поверхні.

Розрахунок похибки базування для різних схем установки зручно робити, представляючи її відстанню між граничними положеннями проекцій вимірювальної бази на напрямок виконуваного розміру. величина ?б не є абстрактною, а відноситься до конкретного виконуваного розміру при такій схемі установки. Вона залежить від прийнятої схеми базування, точності розмірів настановних елементів пристосування, похибки розмірів, форми і взаємного розташування баз. З метою спрощення навчальних завдань при вирішенні завдань щодо базування допускається не враховувати похибку форми базових поверхонь заготовки (овальність, конусність і ін.), Їх неперпендикулярність і похибка настановних елементів.

Розглянемо похибка базування для різних варіантів проставляння виконуваного розміру H при фрезеруванні лиски в циліндричної деталі, встановленої на площині (рис.3.1а).

 
 

Мал. 3.1

Необхідно визначити величини , , вибрати раціональний варіант проставляння розміру Н, Що забезпечує мінімальну похибку базування; розкрити недоліки схеми базування і дати обґрунтовані рекомендації щодо її поліпшення.

При прийнятих спрощують припущеннях величина ?б визначається схемою базування і допусками на розміри заготовки. Граничні положення вимірювальних баз, які не суміщених з технологічними, відзначені на малюнках суцільною лінією при максимальних розмірах заготовки і пунктирною - при мінімальних.

Похибка базування для розміру А (рис.3.1а) Дорівнює різниці граничних відстаней вимірювальної бази I до встановленого на розмір інструменту, тобто

Отже, розмір Н1 - Кращий варіант проставляння розмірів Н при заданою схемою базування. Слід зазначити, що технологічна опорна база 2 (рис.3.1а) Обрана нераціонально. В якості опорної бази слід прийняти поверхню I, що дозволить поєднати вимірювальну і технологічну бази і отримати ?ба = 0 (рис.3.1б). Однак цю схему не можна прийняти задовільною. Заготівля позбавлена ??тільки трьох ступенів свободи і може повертатися навколо вертикальної осі щодо опори, що не дозволить виконати розмір А.

Схема базування на даній операції істотно покращиться, якщо встановити заготовку в призму, як показано на рис.3.1в. Однак в цьому випадку, як показує попередній аналіз, похибка базування для всіх розмірів Н не дорівнює нулю
 Після елементарних геометричних розрахунків можна визначити

;

;

.

Отже, з точки зору похибки базування цю схему теж не можна визнати раціональною. Тому продовжимо пошук прийнятного варіанту установки заготовки на даній операції. Якщо об'єднати гідності розглянутих варіантів (рис.3.1б і рис.3.1в), То отримаємо схему, показану на рис.3.1г. Призма використана в якості установчо-затискного елемента, це дозволяє позбавити заготовку п'яти ступенів свободи. Похибка базування для виконуваних розмірів А и Н1 дорівнює нулю. Можна вважати, що знайдений один з задовільних варіантів установки заготовки для розглянутого прикладу. Якщо продовжити пошук, то будуть знайдені інші більш прості варіанти. Це підкреслює творчий характер рішення пропонованих завдань.

Маючи схему базування і дані про якість баз оброблюваної деталі, можна визначити тип і розміри настановних елементів, їх число і взаємне розташування.

Відповідно до загальних вимог, що пред'являються до настановних елементів, їх число і розташування повинні забезпечити необхідне базування заготовки, стійкість і жорсткість її закріплення; робочі поверхні настановних елементів необхідно виконувати зносостійкими, невеликих розмірів, вони не повинні псувати оброблені бази заготовки.
Вищої професійної освіти | Вступ | Загальні методичні вказівки | У пристосуванні | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Методичні вказівки | Інструменту і пристосувань | Тема 5.1Методіка розрахунку економічної ефективності застосування технологічної оснастки | Вказівки до визначення сили закріплення заготовки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати