На головну

II. Розмір, умови і строки внесення плати за користування водним об'єктом

  1. Способи введення додаткової інформації, в тому числі використання полів, що настроюються і кодів структур.
  2. I. Акумуляція II. Використання
  3. I. За яких умов ця психологічна інформація може стати психодиагностической?
  4. I. Психологічні умови ефективності бойової підготовки.
  5. I. Розрахунок базової заробітної плати
  6. II. Призначення лікарських препаратів при наданні медичної допомоги в стаціонарних умовах

9. Розмір плати за користування водним об'єктом відповідно до цього Договору становить _________ (______________) рублів ________ копійок на рік.

(Цифра) (прописом)

Розрахунок розміру плати за користування водним об'єктом додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

10. Розмір плати за користування водним об'єктом визначається як добуток платіжної бази за платіжний період і відповідної ставки плати за користування водним об'єктом.

Платіжним періодом визнається квартал.

Платіжної базою є _________________________________________________________

(Встановлюється окремо за кожним видом водокористування та

по кожному водному об'єкту)

При здійсненні забору (вилучення) водних ресурсів з водних об'єктів, платіжної базою є обсяг допустимого паркану (вилучення) водних ресурсів, включаючи обсяг їх забору (вилучення) для передачі абонентам, за платіжний період.

При використанні водного об'єкта без забору (вилучення) водних ресурсів для цілей гідроенергетики, платіжної базою є кількість виробленої електроенергії за розрахунковий період.

При використанні акваторії водного об'єкта, платіжної базою є площа наданої акваторії водного об'єкта.

11. При зміні в установленому порядку ставок плати за користування водним об'єктом розмір плати за користування водним об'єктом може змінюватися Уповноваженим органом не частіше 1 разу за платіжний період з попереднім повідомленням про це водокористувачів в ________ термін.

12. Плата за користування водним об'єктом вноситься водокористувачем кожен платіжний період не пізніше 20-го числа місяця, що настає після закінчення платіжним періодом, за місцем користування водним об'єктом шляхом перерахування на рахунок _______________________________________________________________________________________

(Банківські реквізити, коди бюджетної класифікації)

відповідно до графіка внесення плати за користування водним об'єктом, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

13. Підтвердженням виконання водокористувачами зобов'язань по внесенню плати за користування водним об'єктом відповідно до цього Договору є уявлення їм до Уповноваженого органу копії платіжного документа з відміткою банку (платіжне доручення, квитанція), що відображає повноту і своєчасність внесення плати за користування водним об'єктом.

14. Перерахунок розміру плати, встановленої цим Договором за користування водним об'єктом, що знаходиться у федеральній власності, здійснюється в порядку, встановленому пунктами 7 і 8 Правил розрахунку і справляння плати за користування водними об'єктами, аходящіміся у федеральній власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2006 № 764, а за користування водним об'єктом, що знаходиться у власності суб'єкта Російської Федерації або в муніципальній власності, - відповідно до нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації або правовими актами органів місцевого самоврядування.

15. Зміна розміру плати та перерахунок розміру плати за користування водним об'єктом, передбачені відповідно п. 11 і 14 цього Договору, оформлюються шляхом підписання сторонами додаткових угод до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.

 
Плата за користування лісами | Орендна плата за використання лісів | Плата за договором купівлі-продажу лісових насаджень | Система платежів за надра | Податок на видобуток корисних копалин | Сутність і форми екологічного страхування | Екологічне страхування в Росії | Практика екологічного страхування в країнах - членах Шанхайської організації співпраці | Список використаних джерел | На скиди) забруднюючих речовин в навколишнє середовище |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати