На головну

Нүкте мен түзу. Түзулердің дара орны» тақырыбына арналған жаттығулар

  1. Бетіндегі нүкте» тақырыбына тапсырмалар
  2. Бетіндегі» тақырыбына арналған бақылау сұрақтары
  3. Беттердің қиылысуы» тақырыбына арналған қысқаша нұсқамалар
  4. Беттердің қиылысу» тақырыбына арналған бақылау сұрақтары
  5. Графикалық модульге арналған тапсырма
  6. Графикалық модульге арналған тапсырмалар

Жаттығу 1. А және В нүктелерінің фронтальді және профильді проекцияларын табу (21 сур) А және В нүктесінің көлденең проекциялары сәйкес келмейді. А нүктесі түзінде, ол В нүктесі А нүктесінен 20 мм жоғары тұрады.

Жаттығу 2. А және В нүктелерінің көлденең және профильді нүктелерді (А, В нүктелерінің фронтальді проекциялары сәйкес келеді). А нүктесі В түзінде, ал В нүктесі А нүктесіне 15 мм-ге жақын.

Сурет 21 Сурет 22 Сурет 23

Есеп 3.А, b, стүзулері проекция жазықтықтарына қатысты перпендикулярды ма, параллельді ма, орналасуы қалай? А, b, стүзулерінің проильді проекцияларын құру. (23сур.)

Сурет 24 Сурет 25 Сурет 26

Есеп 4.А және В нүктелерінің (А, В нүктелерінің көлденең пркциялары сәйкес келеді) фронтальді және профильді поекцияларын табу (24сур.). А нүктесі С түзуінде жатыр, В нүктесі А нүктесінен 10 мм төмен орналасқан.

Есеп 5.А және b параллельді түзулер арқылы проекцияның көлденең жазықтыққа 20 ммқашықтыққа көлденеңмен шығару (25сур.).

Есеп 6.А және b қиылысатын түзулер арқылы (26сур.) проекцияның фронтальді жазықтығынан 40 мм қашықтыққа фронтальді жүргізу.

Есеп 7. Проекцияның фронтальді жазықтығы мен проекцияның параллельді көлденең жазықтыққа 300 бұрышпен А нүктесінен (15, 40, 20) өтетін а түзуінің проекциясын салыңыздар.

Есеп 8.Проекцияның параллельді фронтальді жазықтығы мен көлденең проекцияның жазықтығына 450 бұрышымен С нүктесі арқылы (10, 20, 30) өтетін С түзуінің проекцияның салыңыздар.

Есеп 9. Проекцияның параллельді фронтальді жазықтық пен проекцияның фронтальді жазықтығына 600 бұрышпен В нүктесі (40, 10, 30) арқылы bтүзуінің поекциясын салыңыздар.

Есеп 10. М нүктесі (27сур.) а түзуіне қатысты орналасуы қандай: оған жатама, оның алдында немесе артында орналасқан ба? М түзуінің және нүктесінің проекцияның профильді проекцияларын тұрғызыңыз.

Сурет 27 Сурет 28 Сурет 29

Есеп 11.Проекцияның көлденең және фронтальді жазықтығынан бірдей алшақтанған b түзуінде (28сур.) В нүктесін көрсетіңіз.

Есеп 12. М нүктесі арқылы берілген а түзуіне параллельді bтүзуін жүргізіңіз (29сур.).

Есеп 13. М нүктесі арқылы және проекцияның параллельді фронтальді жазықтықтары арқылы өтетін b түзуімен а түзуін қиыңыз (30сур.).

Есеп 14. а және bпараллельді түзулер арқылы (31сур.) проекцияның фронтальді жазықтығынан 25 мм қашықтыққа фронтальді жүргізу.

Есеп 15.Профильді а түзуіне параллельді b түзуін М нүктесі (32сур.) арқылы өткізу.

Сурет 30 Сурет 31 Сурет 32

Есеп 16. а түзуінің (33сур.) көлденең проекциясын тұрғызу. Проекцияның фронтальді және профильді жазықтарын бірдей қашықтықта орналасқан А нүктесін атүзуінде табу керек.

Сурет 33 Сурет 34 Сурет 35

Есеп 17. а түзуінің (34сур.) профильді проекциясын тұрғызу. атүзуінде проекцияның көлденең және профильді жазықтықтарынан бірдей қашықтықта орналасқан А нүктесін табыңыз.

Есеп 18.А нүктесі (35сур.) арқылы а түзуін қиятын m түзуін жүргізіңіз.

Есеп 19.Профильді түзуден шығатын үш проекцияны тұрғызу және онда М нүктесін қойыңыз.

Есеп 20.А (30, 10, 10), В (10, 25, 40) координаттарына ие АВ түзуіне проекциясын тұрғызыңыз. С нүктесінің проекциясын тұрғызыңыз. Пайда болған қиындының қатынасы: АС:СВ=1: 2.

Есеп 21. көлденең және фронтальді проекциялармен көтерілетін профильді түзуін анықтаймыз. Оған М нүктесін қойыңыз.

Есеп 22.Проекцияның көлденең жазықтығынан 20 мм қашықтықта орналасқан фронтальді және проекцияның көлденең жазықтығынан 30 мм қашықтықта орналасқан көлденең түзуін сызыңыз.

Есеп 23.Көлденең жазықтықтан 30 мм қашықтықтағы А нүктесін (36сур.) атүзуінде көрсетіңіз. В нүктесін фронтальді жазықтық проекциясынан 25 мм жойылғаның көрсетіңіз.

Сурет 36 Сурет 37 Сурет38

Есеп 24.Проекцияның көлденең және фронтальді жазықтарынан бірдей қашықтарда а түзуінде (37сур.) орналасқан А нүктесін көрсетіңіз.

Есеп 25.Берілген атүзуінде (38сур.) С нүктесінің фронтальді проекциясын табыңыз. Бұнда оның көлденең проекциясы белгілі.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Л. Н. Демидович, Л. Н. Безуглова, Ж. З. Рамазанова | ISBN 9965-710-20-1 | Тақырыбы бойынша тапсырмалар | Типтік тапсырманы орындау үшін мысал | Блог құрамында графикалық құрылуына қажет етпейтін 12 сурет бар. | Ашық тесттік түріндегі сұрақтар | Блогтар | Түзу» тақырыбына бақылау сұрақтар | Графикалық модуль үшін тапсырмалар | Түзу мен жазықтықтың өзара қатынасы.» тақырыбына тапсырмалар. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати