Головна

Необхідність і типи державного втручання в економіку

  1. I.I.I. Необхідність вивчення психології і педагогіки: в пошуках cмисла. Об'єкт і предмет психології.
  2. IV. Механізми державного управління
  3. IV. Механізми державного управління
  4. IV. Механізми державного управління
  5. IV. Механізми державного управління
  6. IV. Механізми державного управління
  7. IV. Механізми державного управління

Теоретичного усвідомлення активної ролі держави в ринковій економіці сприяла робота англійського економіста Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» (1936р.). Він обґрунтував необхідність державної економічної політики як засобу, здатного врівноважувати сукупний попит і сукупна пропозиція, виводити економіку з кризи і забезпечувати її стабільність. Однак послідовники А. Сміта - неокласики доводять, що держава, також як і ринок, має свої «провали». Державні органи часом приймають рішення, не завжди ефективні з точки зору суспільства. Будучи особливої ??суспільної підсистемою, держава в той же час являє собою відносно самостійний організм з власними інтересами, які не завжди можуть збігатися з інтересами суспільства. Неокласики стверджують, що система цін є механізм, здатний забезпечувати загальну збалансованість економіки без управління з центру. Обидва підходи, особливо при їх абсолютизації, страждають однобічністю. Ефективний розвиток національної економіки передбачає оптимальне поєднання конкурентно-ринкового і державного регуляторів.

Необхідність включення держави в регулювання економіки викликана багатьма об'єктивними причинами. По перше, це причини, які пов'язані з недосконалістю, з так званими «Провалами» або «Фіаско» ринку, його протиріччями, з нездатністю ринку вирішувати багато проблем економіки і суспільства. Ринок народжує економічні кризи, нестабільність, інфляцію, безробіття, невиправдані відмінності в доходах населення, нерівномірність у розвитку територій і т.д.

Однією зі сторін будь-якої господарської діяльності є наявність зовнішніх ефектів. Це означає, що господарські результати окремих економічних агентів пов'язані не тільки з їх власними рішеннями і діями, але і з функціонуванням тих суб'єктів, які взаємодіють з ними через ринки, а також з тими суб'єктами, які ніяк з ними безпосередньо не пов'язані. Проблему зовнішніх ефектів ринковий механізм не вирішує. Як приклади подібних зовнішніх ефектів можна уявити вплив хімічних, металургійних чи інших заводів, що мають шкідливі викиди, на економічні результати в сільському, лісовому, водному господарстві. Зовнішні або побічні ефекти можна регулювати, спираючись на прямий контроль держави.

По-друге, Ринкові зв'язки і відносини не можуть охопити всі сторони економічної діяльності. Існують потреби в благах колективного та громадського користування. Йдеться про оборону країни, забезпеченні національної безпеки, охорони громадського порядку, управлінні складними виробничими системами, що мають велике значення для країни. Ці блага називаються громадськими товарами і послугами. Надання їх населенню є функцією держави і їх фінансування лягає на бюджет. Виробництво таких товарів і послуг передбачає розвиток громадського сектора економіки. Це все ті галузі і сфери, конкурентоспроможність яких з тих чи інших причин не може бути забезпечена тільки за допомогою ринкового механізму, це сектора, де вирішуються великомасштабні стратегічні завдання (фундаментальна наука, оборона, освіта) і де приватні інвестиції пов'язані з високим ризиком, а на їх основі нездійсненні або важко здійсненні довгострокові і найбільш дорогі проекти (аерокосмічна промисловість, атомна енергетика, інші трудомісткі галузі). В даному випадку громадська вигода перевищує вигоду окремих підприємств або тягне за собою їх додаткові витрати (наприклад, в сфері екології, розвитку космосу).

Необхідність виконання державою певних функцій у сфері економіки в даний час практично не заперечує ніхто. Однак з питань, в яких пропорціях повинно співвідноситися державне і ринкове регулювання, які межі і напрями державного втручання, існує досить широкий спектр теоретичних поглядів і відповідних їм практичних підходів.

Різновидом господарства, в якому існувала вкрай високий ступінь державного монополізму, була побудована в СРСР централізовано керована економіка. В її основі лежало директивнепланування, тобто централізоване рішення питань про те, що і в якій кількості виробляти, які при цьому повинні бути використані ресурси, яка повинна бути оплата праці і т.д. Завдання складання збалансованого плану, узгодженого за всіма статтями, практично нерозв'язна вже в силу своєї колосальної розмірності.

При цьому зі сфери економіки виключалася приватна ініціатива. Всі економічні агенти діяли на основі спускаються зверху планових завдань, наказів і розпоряджень. Економічної самостійності було стільки, скільки вважав корисним і прийнятним центр. Жорстка централізація створювала бюрократичні обмеження розвитку.

Крім того, будь-яка життєздатна система передбачає наявність прямих і зворотних зв'язків. Такі зв'язку лежать і в основі ринкового механізму саморегулювання. Рівновага між попитом і пропозицією встановлюється за наявності прямих (від виробництва до ринку) і зворотних (від ринку до виробництва) зв'язків, що діють через життєздатну, гнучку систему цін.

У плановій економіці існували, хоча і деформовані, прямі зв'язки, але практично не діяли зворотні. Відсутність зворотного зв'язку при нерухомих і перекручених цінах робило систему нечутливою до динаміки споживчого попиту. Хронічний дефіцит багатьох товарів був відмітною рисою планової економіки. У варіанті державного монополізму в управлінні виявляється блокованим конкурентний механізм, яким ринкова економіка насамперед і зобов'язана своєю ефективністю.

Однак в даний час практично не існує «чисто ринкової економіки». Не тільки в національному, а й в міжнародному масштабі склалася і функціонує змішана економіка. Її основу складають ринкові відносини і ведення підприємницької діяльності, при одночасному існуванні різних видів власності і форм господарювання, численних інститутів, головним з яких є держава. Воно виступає як органічний елемент змішаної системи і як гарант її існування і розвитку.

В умовах ринкової економіки важливо визначити поєднання планових і ринкових регуляторів суспільного виробництва, а, отже, необхідно сформулювати принципи і функції державного втручання в економіку.

 
Сукупний попит і сукупна пропозиція | Проста модель макроекономічної рівноваги AD-AS. | Класична теорія макроекономічної рівноваги | Кейнсіанськатеорія макроекономічної рівноваги | Сукупний попит створює сукупна пропозиція. | Споживання і заощадження. | Роль інвестицій. | Економічний цикл і його фази | Види економічних циклів і економічних криз. | Вимірювання, фактори і типи економічного зростання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати