Головна

Практикум з дисципліни

 1. I. Анотація до дисципліни
 2. II. Практикум
 3. II. Практикум
 4. II. Практикум
 5. II. Практикум
 6. II. Практикум
 7. II. Практикум

Рекламна діяльність і її учасники ... .51

Роль і функції спеціалізованих агентств в організації рекламного процесса...53

Підготовка і проведення рекламної кампанії ... 57

Особливості планування рекламної діяльності ... 62

Питання до семінарських занять ... ... 67

Питання до заліку та іспиту ... ... 71

Теми курсових робіт ... ... 73

Рекомендована література... ... 74

Глоссарий...78

Приложения...85


1 Цит. по: Парамонова Т. Н., Красюк І. Н. Маркетинг в роздрібній торгівлі. М, 2004. С. 9.

2 Котлер Ф. Основи маркетингу. М., 1990. С. 8.

1 Зімен, С. Бротто А. Оксамитова революція в рекламі. М., 2003. С. 18.

2 Ромат Е. В. Реклама. СПб., 2002. С. 130

1 Котлер, Ф. Основи маркетингу. М., 1990. С. 18.

2 Федеральний закон «Про рекламу» (за станом на 1 квітня 2008 року). Новосибірськ, 2008. С. 6.

3 см .: Ромат, Е. В. Реклама. 5-е изд. СПб .: Пітер, 2002. С. 145.

1 Ромат Е. В. Указ. соч. С. 155.

2 Стоун М., Дейвіс Д., Бонд Е. Пряме влучення: фактори успіху прямого маркетингу. Мінськ, 1998. С. 9.

1 см .: Радкевич А. Л. Російський ринок Інтернет-реклами: підсумки 2007 року // Російський рекламний щорічник - 2007. / заг. ред. В. П. Коломієць. М., 2008. С. 49-59.

1 Блек З. Паблік рілейшнз. Що це таке? М., 1999. С. 17.

2 Почепцов Г. Г. Паблік рілейшнз, або Як успішно управляти громадською думкою. Вид. 3-е испр. і доп. М., 2004. С. 9.

1 Ромат Е. В. Указ. соч. С. 170.

1 см .: Райс Е., Райс. л. Розквіт піару та занепад реклами: як краще представити фірму. М., 2004. - 313 с.

1 Галлісан М.-Л. Еволюція практики product placement в Голлівуді // Product placement в засобах масової інформації. М., 2004. С. 35.

2 Савоськина Н. 10 правдивих історій про product placement // Нова газ. 2005. груд.

3 Ромат Е. В. Указ. соч. С. 186.

1 Огілві Д. Про рекламу. М., 2004. С. 15.

2 Кунді Й. Унікальність тепер ... або ніколи. Бренд - рушійна сила компанії в новій економіці цінностей. СПб., 2005. С. 20.

1 Гед Т. 4D брендинг: зламуючи корпоративний код мережевої економіки. СПб., 2005. С. 23.

[1] Закон РФ «Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменування місць походження товарів» від 23.09.92 р

1 Ромат Е. В. Указ. соч. С. 240.

2 Там же. С. 241.

1 Ромат Е. В. Указ. соч. - С. 254.

1 Цит по: Парамонова Т. Н., Рамазанов І. А. Мерчандайзинг: навч. допомога. - 3-е изд. М., 2007. С. 12.

2 Канаян К., Канаян Р. Мерчандайзинг. М., 2001. С. 326.

3 Буймова Д. Біблія мерчандайзингу. Корисна теорія в мистецтві продажів // Маркетолог. - 2001. - № 6. - С. 18.

1 см .: Ромат Е. В. Указ. соч. С. 460.

1 см.: Бобильова М. П. Рекламний менеджмент: основи професійної діяльності М., 2004. С. 146.

1 см .: Ривс Р. Реальність у рекламі. М., 1983. С. 13.

1 см.: Головльова Є. Л. Основи реклами. Ростов-на-Дону, 2004. С. 179.

2 см .: Головльова Є. Л. Указ. соч. С. 181.

1 Ромат, Е. В. Реклама. - СПб .: Пітер, 2002. - С. 465-467

Практикум з дисципліни

«Соціологія управління»

Уфа 2011

УДК

ББК

Автор:доцент, к. с. н.В. п. Самоделкин, Практикум з дисципліни «Соціологія управління»

Рецензенти: Професор, д. З. н. Р. р Насібуллін

Професор, д. Ф. н. А. а. Свириденко

Практикум з дисципліни «Соціологія управління» адресований студентам вищих навчальних закладів технічних спеціальностей.

Семінарські заняття дозволять дати практичні уявлення про соціальні механізми управління трудовими колективами, основи соціального управління і закономірностям розвитку соціального управління суспільства, методи вирішення соціальних конфліктів.

Бібліограф 3 4 назви.

ЗМІСТ

ВСТУП 4

Семінарське заняття №1

Тема: Становлення і розвиток соціологічної концепції управління.5

1.1 Соціологія управління як галузь соціологічного знання. 5

1.2 Наука про управління. Історичний огляд. 5

1.3 Об'єкт і предмет і методи соціології управління. 6

1.4 Системний підхід до управління. 7

1.5 Соціокультурний підхід до управління. 7

1.6 Функціональний підхід до управління. 7

1.7 Контрольні питання і завдання 8

Семінарське заняття №2

Тема: Роль і місце адміністрування в системі самоорганізації громад8

2.1 Система і процес адміністрування. 8

2.2 Соціальна дія адміністрування. 9

2.3 Суспільні відносини в системі адміністрування 10

2.4 Соціальні трудові відносини і соціальне партнерство 10

2.5 Контрольні питання і завдання 11

Семінарське заняття №3

Тема: Організаційні структури управління12

3.1Віди організаційних структур управління підприємством 12

3.2Тіпи організаційних структур управління 12

3.3 Принципи побудови структур управління 13

3.4. органічні структури управління 13

3.5 Контрольні питання і завдання 14

Семінарське заняття №4

Тема: Соціологічні методи і процедури в кадровій політиці підприємства.14

4.1Соціалізація кадрової роботи в організації 15

4.2Закономерності, принципи і методи управління персоналом організації 15

4.3Мотівація і стимулювання трудової поведінки 17

4.4. контрольні запитання та завдання 18

Семінарське заняття №5

Тема: Методи регулювання соціальних конфліктів в трудовому колективі.19

5.1 Поява конфліктної ситуації 19

5.2 Види конфліктів 19

5.3 Загальні рекомендації за рішенням конфліктної ситуації 20

5.4 Управління конфліктами. Тест №1. Тест№2 21

5.5 Контрольні питання і завдання 23

6. Методичні вказівки по підготовці до семінарських занять 24

Список літератури25

Вступ

«Соціологія управління» як галузева дисципліна вивчає систему і процес управління в особливому соціальної ракурсі, поєднуючи дві самостійні дисципліни: соціологію і управління.

Дисципліна «Соціологія управління» виступає формування у студентів технічних спеціальностей уявлення:

а / о закономірності в розвитку соціального управління, ефективності існуючих в суспільстві соціальних відносин;

б / о соціальних механізмах управління трудовими колективами.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціології управління» є: а / ознайомлення студентів з основами соціального управління

б / розуміння студентами соціологічної специфіки та особливостей прийняття управлінських рішень.

Практикум дисципліни «Соціології управління» складається з п'яти семінарських занять за темами:

 1. Становлення і розвиток соціологічної концепції управління
 2. Роль і місце адміністрування в системі самоорганізації суспільства.
 3. Організаційні структури управління.
 4. Соціологічні методи і процедури кадрової політики
 5. Методи регулювання соціальної напруженості в дозволі соціальних конфліктів у трудових колективах.

Підготовка до семінарських занять передбачає самостійну роботу по вивченню навчальної та наукової літератури. Після прослуховування лекцій, передбачених програмою курсу, проводяться семінарські заняття по кожному розділу.

В ході підготовки до семінарських занять важливе місце відводиться самостійній роботі з наукової та навчально-методичною літературою, монографіями, навчальними посібниками та методичними вказівками. З метою закріплення матеріалу студент виконує контрольну роботу, яка являє собою самостійне дослідження пропонованої теми. Контрольна робота повинна містити аналіз даної теми і її зв'язок з сучасними реаліями.

При підготовці до семінарських занять, іспитів, виконання контрольної роботи необхідно звернути увагу на основні соціологічні категорії, поміщені в кожній темі.

Практикум дозволяє підвищити ефективність процесу самостійного вивчення навчального матеріалу. Кожна тема закріплена контрольними завданнями практичного характеру. Наведено список літератури для поглибленого вивчення питань, враховані сучасні вимоги щодо формування нового соціально-економічного мислення у майбутніх фахівців, спираючись на системний підхід до управління, вмінню аналізувати і приймати в кінцевому підсумку обґрунтовані управлінські рішення.

 
Етимологія слова бюрократ | Системі самоорганізації суспільства. | Семінарське заняття №3 | Семінарське заняття №4 | Встановлення матеріальних санкцій і заохочень | Семінарське заняття №5 | Методичні вказівки з підготовки до семінарських занять |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати