На головну

Завдання для самостійної роботи

  1. I. Аналіз завдання
  2. I. Завдання для повторення вивченого матеріалу
  3. I. Завдання для роздумів, дискусії
  4. I. Завдання на аналіз тексту нормативного акта
  5. I. Роботи Г. П. Щедровицького
  6. I. Мета роботи
  7. I. Мета роботи

1. Проаналізуйте плани сурдопедагога. На основі аналізу покажіть, як відображена в плануванні індивідуалізація програмних вимог?

2. Які критерії перевірки роботи з розвитку мовлення? Складіть план перевірки.

Література та інші джерела

1. Головчиці Л. А. Дошкільна сурдопедагогика. - М., 2001..

2. Носкова Л. П., Головчиці Л. А. Методика розвитку мовлення дошкільнят з порушеннями слуху. - М., 2004. Програма. Навчання і виховання глухих дітей дошкільного віку. - М., 1991.

3. Програма. Навчання і виховання дітей з вадами слуху дошкільного віку. - М., 1991.

Додаткова література.

1. Плани сурдопедагогів з методичної бібліотечки.

Контрольні питання і завдання.

1. Трактування питань навчання мови глухих дітей в «чисто усній», «мімічної», «комбінованої» системах.

2. Розвиток поглядів на питання РР глухих дітей в Росії 19 ст.

3. Внесок Л. С. Виготського в розвиток ідей про навчання мови глухих дітей.

4. Розвиток теорії навчання мови в сурдопедагогике радянського періоду.

5. Роль династії Рау в розвитку теоретичних основ методики розвитку мовлення у дітей з порушеним слухом.

6. Значення робіт Б. Д. Корсунської в розвитку підходів до методики формування мови у глухих і слабочуючих дітей раннього та дошкільного віку.

7. Генетичний принцип навчання глухих дітей мови.

8. Діяльнісний принцип навчання глухих дітей мови.

9. Структурно-семантичний принцип навчання глухих дітей мови.

10. Умови формування мови в ДОУ.

11. Основні напрямки роботи по РР нечуючих дошкільнят.

12. Розвиток мовної здатності глухих дошкільнят.

13. Роль розвитку слухового сприйняття в РР.

14. Слухозрітельное сприйняття мови і роль в його розвитку мови.

15. Розвиток мовленнєвої активності дошкільнят з порушеннями слуху.

16. Робота над значенням слова.

17. Завдання тематичної організації занять по РР.

18. Засвоєння системного будови мови, організація спеціальних мовних спостережень.

19. Взаємозв'язок формування і використання різних форм мови на першому етапі.

20. Взаємозв'язок використання різних форм мовлення на другому етапі.

21. Робота вихователя по РР на заняттях

22. Робота вихователя по РР поза занять.

23. Завдання роботи по РР на заняттях сурдопедагога.

24. Зміст роботи сурдопедагога на заняттях з РР.

25. Взаємозв'язок роботи сурдопедагога і вихователя по РР.

26. Робота по РР дитини в сім'ї.

27. Планування роботи по РР сурдопедагогом.

28. Планування роботи по РР вихователем.

29. Перевірка роботи по РР.

30. Лист і читання як особливі форми мовної діяльності дошкільнят з порушеннями слуху.
Тема 2 Теоретичне обґрунтування сучасної комунікативно-діяльнісної системи навчання мови дітей з порушеним слухом. | Тема 3 Принципи навчання мови дошкільників з порушеннями слуху. | Практичні заняття. | Розділ 2. Робота з розвитку мовлення дошкільнят з порушеннями слуху. | Практичні заняття | Тема 5 Основні напрямки роботи по РР. | Тема 6. Взаємозв'язок різних форм мови в процесі роботи над її розвитком на першому і наступних етапах. | Тема 7. Робота вихователя по РР. | Практичні заняття. Взаємозв'язок роботи сурдопедагога і вихователя з розвитку мовлення. | Тема 9. Робота по мовному розвитку дитини в сім'ї. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати