Головна

Практичні заняття. Взаємозв'язок роботи сурдопедагога і вихователя з розвитку мовлення

  1. I. За виділеному суффиксу визначте частина мови.
  2. I. Роботи Г. П. Щедровицького
  3. I. Мета роботи
  4. I. Мета роботи
  5. I. Мета роботи
  6. I. Мета роботи
  7. II. Загальна характеристика методологічної роботи

Мета: поглиблення знань про зміст роботи з розвитку мовлення дітей з порушеннями слуху сурдопедагога і вихователя, формування навичок планування та координації занять педагогів.

план:

1. Форми, зміст і методика роботи з розвитку мовлення в діяльності вихователя.

2. Роль сурдопедагога в плануванні та координації роботи з розвитку мовлення дітей групи.

3. Програмні вимоги до роботи з розвитку мовлення на різних етапах навчання дітей.

Питання і завдання для практичних занять

1. На основі вивчення програми виховання і навчання глухих дошкільнят визначте взаємозв'язок роботи сурдопедагога і вихователя з розвитку мовлення на першому році навчання.

2. На основі аналізу програми виховання і навчання людей з вадами слуху дошкільнят визначте взаємозв'язок роботи сурдопедагога і вихователя з розвитку мовлення на першому році навчання.

Основна література:

1. Програма. Навчання і виховання глухих дітей дошкільного віку. - М., 1991.

2. Програма. Навчання і виховання дітей з вадами слуху дошкільного віку. - М., 1991.

додаткова література

1. Дошкільне виховання аномальних дітей / Под ред. Л. П. Носковой. - М., 1993.

Питання для самостійного вивчення

1. На основі аналізу відеоматеріалів зробіть висновок про зміст роботи вихователів по створенню всіх компонентів слухо-мовної середовища.

2. На основі аналізу Програм охарактеризуйте значення занять з ознайомлення з навколишнім в роботі з розвитку мовлення глухих т слабочуючих дітей.

3. На основі аналізу Програм дайте характеристику ролі занять по формуванню ігрової діяльності в розвитку мови глухих і слабочуючих дітей.

Основна література

1. Головчиці Л. А. Дошкільна сурдопедагогика. - М., 2001..

2. Носкова Л. П., Головчиці Л. А. Методика розвитку мовлення дошкільнят з порушеннями слуху. - М., 2004.

3. Програма. Навчання і виховання глухих дітей дошкільного віку. - М., 1991.

4. Програма. Навчання і виховання дітей з вадами слуху дошкільного віку. - М., 1991.

додаткова література

1. Навчальні відеоматеріали.

Тема 8. Завдання і зміст роботи по РР на заняттях сурдопедагога.

Загальні завдання роботи сурдопедагога з розвитку мовлення вкрай важливі: це координація всієї роботи по формуванню у дітей словесної мови, систематизація всіх засвоюваних засобів спілкування, планомірний розвиток значень слів і висловів, встановлення співвідношення форм мови на різних етапах РР, відпрацювання мовних дій, розвиток різних форм мовної діяльності.

Робота сурдопедагога на спеціальних заняттях з РР включає розвиток мовної здатності, відпрацювання мовного матеріалу у відповідності до змісту ключових тем, організацію мовних спостережень, відпрацювання різних моделей пропозицій і т.д.

На заняттях з розвитку мовлення піддається спеціальній відпрацювання мовної матеріал, вже попередньо введений в практику спілкування на багатьох інших заняттях з різних видів діяльності. Відбуваються його систематизація, перенесення в нові умови і уточнення значень за рахунок включення мовних одиниць в різні контексти.

Предметом і мотивом мовної діяльності є думка, потреба передати або отримати інформацію, опанувати певним змістом. Мотив діяльності дитини, його мета часто не перебувають у сфері засвоєння мови. Але чим різноманітніші методи роботи над промовою (різні спостереження, предметні дії, ігрові прийоми, дидактичні ігри, елементарні тренувальні вправи), тим більше стійкий інтерес до занять, мотив поступово переноситься і на матерію самої мови (звукову, графічну, рухову). У старшому дошкільному віці мотивом мовної діяльності може стати і сама мова (прагнення говорити правильно, грамотно чітко вимовляючи слова, і т. Д.). У дітей з'являються ініціативна мова і правильна оцінка мовних дій, своїх і чужих. У міру мовного розвитку збагачується словниковий запас, що сприяє збільшенню варіативних висловлювань стосовно до конкретних ситуацій (еталон мовного розвитку «Хочу сказати по-іншому»).

Розвиток словесної мови в усній формі при використанні допоміжної форми охоплює всі розділи програми корекційного навчання.

Основна література:

1. Головчиці Л. А. Дошкільна сурдопедагогика. - М., 2001..

2. Носкова Л. П., Головчиці Л. А. Методика розвитку мовлення дошкільнят з порушеннями слуху. - М., 2004.

3. Програма. Навчання і виховання глухих дітей дошкільного віку. - М., 1991.

4. Програма. Навчання і виховання дітей з вадами слуху дошкільного віку. - М., 1991.

додаткова література

1. Дошкільне виховання аномальних дітей / Под ред. Л. П. Носковой. - М., 1993.

2. Дидактичні ігри для дошкільнят з порушеннями слуху / Под ред. Л. А. Головчиці. - М .. 2003.

Питання для контролю засвоєння лекційного матеріалу

1. Які основні завдання вирішує сурдопедагог в роботі з розвитку мовлення? Як ці завдання взаємопов'язані з діяльністю вихователів та інших педагогів спеціального дошкільного закладу?

2. Охарактеризуйте змістовну сторону сурдопедагогічної роботи на спеціальних заняттях з розвитку мовлення.

3. Як сурдопедагог формує мотивацію мовленнєвої діяльності дітей на початковому етапі навчання і в подальші роки?

Основна література:

1. Головчиці Л. А. Дошкільна сурдопедагогика. - М., 2001..

2. Носкова Л. П., Головчиці Л. А. Методика розвитку мовлення дошкільнят з порушеннями слуху. - М., 2004.

3. Програма. Навчання і виховання глухих дітей дошкільного віку. - М., 1991.

4. Програма. Навчання і виховання дітей з вадами слуху дошкільного віку. - М., 1991.

додаткова література

3. Дошкільне виховання аномальних дітей / Под ред. Л. П. Носковой. - М., 1993.

4. Дидактичні ігри для дошкільнят з порушеннями слуху / Под ред. Л. А. Головчиці. - М .. 2003.
Методика розвитку мовлення дошкільнят | Навчально-методичний посібник | Тема 2 Теоретичне обґрунтування сучасної комунікативно-діяльнісної системи навчання мови дітей з порушеним слухом. | Тема 3 Принципи навчання мови дошкільників з порушеннями слуху. | Практичні заняття. | Розділ 2. Робота з розвитку мовлення дошкільнят з порушеннями слуху. | Практичні заняття | Тема 5 Основні напрямки роботи по РР. | Тема 6. Взаємозв'язок різних форм мови в процесі роботи над її розвитком на першому і наступних етапах. | Практичні заняття. Робота з розвитку мовлення в сім'ї. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати