На головну

Розділ 2. Робота з розвитку мовлення дошкільнят з порушеннями слуху

  1. F50-F59 Поведінкові синдроми, пов'язані з фізіологічними порушеннями і фізичними факторами
  2. I РОЗДІЛ
  3. I. ГРОМАДСЬКЕ РОЗДІЛЕННЯ ПРАЦІ
  4. I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ
  5. II РОЗДІЛ
  6. II. Розділіть фрази на ритмічні групи, скажіть їх, дотримуючись щодо рівний час їх проголошення.
  7. II. робота з каналами

Тема 4. Умови, зміст і методичні прийоми формування мови в дитячому садку.

З самого початку навчання дітей з порушеним слухом мови в дитячому садку створюються спеціальні умови. Діти повинні постійно перебувати в слухо-мовної середовищі. Це означає, що оточуючі їх дорослі постійно мотивовано спілкуються з кожним з дітей промовою, спонукають дітей до повторення і самостійного висловлювання. Створюються спеціальні ситуації, в яких у дітей виникає потреба в мовному спілкуванні. Створення таких ситуацій для мовного спілкування дітей з дорослими і між собою повинно здійснюватися в щоденній побутової діяльності, під час ігор, прогулянок, на спеціально організованих заняттях. Створення слухомовний черги, в свою чергу, передбачає постійне використання звукопідсилюючої апаратури.

Важливою умовою розвитку мовлення нечуючих дітей є також постійний контроль за промовою дітей з дотриманням єдиних вимог до неї з боку всіх дорослих. Мова самих дорослих повинна відповідати нормам літературної мови, мати нормальні гучність і темп, виразну інтонацію.

Спеціальні заняття з розвитку мовлення -найважливіша умова мовленнєвого розвитку дітей зі зниженим слухом. Тут сурдопедагог закріплює і систематизує матеріал, повідомляє дітям раніше під час занять вихователів, під час музичних занять, прогулянок, режимних моментів і т. Д. Він проводить спеціальну роботу з поглиблення, уточнення, розширення значень слів, формує різні види мовленнєвої діяльності, розвиває зв'язне мовлення дітей і т. д.

Зміст роботи з розвитку мовлення глухих і слабочуючих дітей в спеціальному дошкільному навчальному закладі визначається необхідністю тісного зв'язку всієї життєдіяльності з завданнями формування мови. В процесі всіх режимних моментів - одягання, вмивання, прийому їжі і т. Д. - Постійно проводиться робота не тільки з оволодіння побутовими діями, але і по ознайомленню із значенням відповідного мовного матеріалу. Багаторазове використання слів і фраз сприяє його запам'ятовуванню і засвоєнню в ситуативному плані. На заняттях з ознайомлення з навколишнім, изодеятельности, розвитку рухів і ін. Також систематично проводиться робота над формуванням мови. Але особливу роль відіграють спеціальні заняття сурдопедагога з розвитку мовлення. Саме на них учитель-дефектолог закріплює і систематизує матеріал, повідомляє дітям раніше під час занять вихователів та інших педагогів, під час режимних моментів і т. Д.

Зміст роботи над промовою відображено в Програмі виховання і навчання глухих дітей дошкільного віку (1991 р) і Програмі виховання і навчання дітей з вадами слуху дошкільного віку (1991 р) під редакцією Л. П. Носковой. Навчальний матеріал програм згрупований в різних розділах по темам, що є базовими і «наскрізними» для відпрацювання в різні роки навчання на відповідному віку дітей і їх мовному розвитку рівні.

Ефективність роботи з розвитку мовлення в значній мірі залежить від використовуваних методів, Їх різноманіття, відповідності до віку і особливостям психофізичного розвитку дітей. На початковому етапі розвитку мови застосовуються прийоми, спрямовані на формування мовної активності дітей, навчання наслідування предметним і мовним діям дорослого, засвоєння предметної віднесеності слів і виразів, розвиток розмовної мови. Використовуються спостереження, демонстрація предметів, картинок, слайдів, виконання дій по наслідуванню педагогу і ін.

Широко використовуються на заняттях з розвитку мовлення прийоми не тільки розглядання, а й обстеження предметів. Ознайомлення з предметами дозволяє уточнити значення слів, що позначають його призначення, властивості і якості, зовнішній вигляд, деталі предмета. У навчанні мови широко використовуються демонстрація дій, Елементи інсценування.

Ігрові прийоми пов'язані з використанням різноманітних іграшок, найчастіше образних. Передбачається сюрпрізност' появи іграшок і предметів, дії, «що виконуються» іграшками, їх несподівані зникнення і появи, схвалення або осуд дій дітей та ін. На початковому етапі навчання переважають заняття з лялькою. Ігрові дії супроводжують діяльність педагога, привертають увагу дітей до неї.

Ігрові прийоми створюють позитивний емоційний фон, сприяють формуванню мотивації мови, впливають на активність дітей, тим самим підвищуючи результативність занять. Ігрові прийоми відповідають віковим інтересам дітей і тому знаходять широке застосування на заняттях.

Один з найбільш поширених методичних прийомів розвитку мовлення - дидактичні ігри. Вони використовуються при проведенні занять з різної тематики, забезпечуючи інтерес дітей до теми, сприяючи засвоєнню і запам'ятовуванню мовного матеріалу. Підбір дидактичних ігор визначається цілями і завданнями заняття. Особливо широко використовуються дидактичні ігри при проведенні словникової роботи, формуванні навичок слухо-зорового і слухового сприйняття, глобального читання. Практична діяльність - малювання, ліплення, аплікація, виготовлення виробів сприяють закріпленню і уточненню слів і виразів.

Основна література

1. Носкова Л. П., Головчиці Л. А. Методика розвитку мовлення дошкільнят з порушеннями слуху. - М., 2004.

2. Програма. Навчання і виховання глухих дітей дошкільного віку. - М., 1991.

3. Програма. Навчання і виховання дітей з вадами слуху дошкільного віку. - М., 1991.

додаткова література

1. Дидактичні ігри для дошкільнят з порушеннями слуху / Под ред. Л. А. Головчиці. - М., 2003.

2. Дошкільне виховання аномальних дітей. Книга для вчителя і вихователя / Под ред. Л. П. Носковой. - М., 1993.

Питання для контролю засвоєння лекційного матеріалу

1.Які основні умови формування мови нечуючих дітей в спеціальному дошкільному навчальному закладі?

2.Розкрийте основні завдання, які дозволяє вирішити виконання найважливіших умов розвитку мови нечуючих дошкільнят.

3.Охарактеризуйте основні специфічні особливості змісту роботи з розвитку мовлення дошкільнят з порушеннями слуху в спеціальному навчальному закладі.

Основна література

1. Носкова Л. П., Головчиці Л. А. Методика розвитку мовлення дошкільнят з порушеннями слуху. - М., 2004.

2. Програма. Навчання і виховання глухих дітей дошкільного віку. - М., 1991.

3. Програма. Навчання і виховання дітей з вадами слуху дошкільного віку. - М., 1991.

додаткова література

1.Дошкільне виховання аномальних дітей. Книга для вчителя і вихователя / Под ред. Л. П. Носковой. - М., 1993.
Методика розвитку мовлення дошкільнят | Навчально-методичний посібник | Тема 2 Теоретичне обґрунтування сучасної комунікативно-діяльнісної системи навчання мови дітей з порушеним слухом. | Тема 3 Принципи навчання мови дошкільників з порушеннями слуху. | Тема 5 Основні напрямки роботи по РР. | Тема 6. Взаємозв'язок різних форм мови в процесі роботи над її розвитком на першому і наступних етапах. | Тема 7. Робота вихователя по РР. | Практичні заняття. Взаємозв'язок роботи сурдопедагога і вихователя з розвитку мовлення. | Тема 9. Робота по мовному розвитку дитини в сім'ї. | Практичні заняття. Робота з розвитку мовлення в сім'ї. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати