Головна

Практичні заняття

  1. Завдання для самостійної роботи під час підготовки для заняття.
  2. Контроль засвоєння теми заняття.
  3. Контрольні опитування. практичні завдання
  4. контрольні практичні
  5. контрольні практичні
  6. контрольні практичні
  7. Лабораторно-практичні заняття, практикуми

Мета: поглиблення знань про основні принципи навчання мови дітей з порушеннями слуху.

план:

1. Особливості реалізації діяльнісного принципу на різних етапах навчання дітей з порушеним слухом мови.

2. Необхідність врахування взаємозв'язку генетичного принципу в роботі зі слабочуючими і глухими дітьми.

3. Роль структурно-семантичного принципу в організації роботи над програмним мовним матеріалом.

Питання для контролю засвоєння матеріалу практичних занять

1. У чому виражається втілення діяльнісного принципу в роботі над розвитком мовлення дітей з порушеним слухом раннього і молодшого дошкільного віку (на першому - другому роках навчання)?

2. Як генетичний принцип відбивається на утриманні програмного матеріалу для глухих і слабочуючих дошкільників?

Основна література

3. Виготський Л. С. Основи дефектології / Собр. соч. - М., 1983, т. 5.

4. Носкова Л. П., Головчиці Л. А. Методика розвитку мовлення дошкільнят з порушеннями слуху. - М., 2004.

5. Програма. Навчання і виховання глухих дітей дошкільного віку. - М., 1991.

6. Програма. Навчання і виховання дітей з вадами слуху дошкільного віку. - М., 1991.

додаткова література

5. Вікова психолінгвістика. Хрестоматія. -, 2002.

6. Зиков С. А. Методика навчання глухих дітей мови. - М., 1977.

7. Методика викладання російської мови в школі глухих / Под ред. Л. М. Бикової. -, 2002.

Питання для самостійної роботи

1. Які напрямки в роботі над мовним матеріалом дозволяє реалізовувати структурно-семантичний принцип?

2. На основі вивчення Програми виховання і навчання глухих дошкільнят 1991 р обґрунтуйте реалізацію структурно-семантичного принципу.

Основна література

1. Носкова Л. П., Головчиці Л. А. Методика розвитку мовлення дошкільнят з порушеннями слуху. - М., 2004.

2. Програма. Навчання і виховання глухих дітей дошкільного віку. - М., 1991.

3. Програма. Навчання і виховання дітей з вадами слуху дошкільного віку. - М., 1991.

додаткова література

Методика викладання російської мови в школі глухих / Под ред. Л. М. Бикової. -, 2002.
Методика розвитку мовлення дошкільнят | Навчально-методичний посібник | Тема 2 Теоретичне обґрунтування сучасної комунікативно-діяльнісної системи навчання мови дітей з порушеним слухом. | Практичні заняття | Тема 5 Основні напрямки роботи по РР. | Тема 6. Взаємозв'язок різних форм мови в процесі роботи над її розвитком на першому і наступних етапах. | Тема 7. Робота вихователя по РР. | Практичні заняття. Взаємозв'язок роботи сурдопедагога і вихователя з розвитку мовлення. | Тема 9. Робота по мовному розвитку дитини в сім'ї. | Практичні заняття. Робота з розвитку мовлення в сім'ї. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати