На головну

Зарубіжний досвід організації моніторингу системи державних закупівель

  1. Barebone-системи
  2. C) дається приклад країни, успішно поєднати у своїй правовій системі ознаки романо-германський системи права із загальним правом.
  3. D) тріщинуваті - дві системи тріщин з відстанню між тріщинами більше 1,5
  4. I. Загальна характеристика СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У ЗИМОВОМУ універсальний БОЮ
  5. I. Формування системи військової психології в Росії.
  6. I.5. Організація освітньої діяльності. Форми організації навчальної діяльності
  7. II. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДИПОЛЬ. Дипольниммоментом СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЗАРЯДІВ

Найбільш зрілими закупівельними системами світу, є система США, Великобританії та Австралії. Так само до країн з ефективною системою закупівель відносять країни, що входять в Євросоюз. Розглянемо, як в цих країнах організований моніторинг системи державних закупівель (Додаток 1).

Моніторинг федеральних закупівель в США покладено на Управління федеральної закупівельної політики (OfficeofFederalProcurementPolicy), а міністерська координація в області закупівельної політики здійснюється Радою з регулювання федеральних закупівель (FederalAcquisitionRegulatoryCouncil) (Федорович, 2010).

Також при кожному відомстві, яке здійснює державні закупівлі, існує «Контрактний офіцер». Він уповноважений проводити моніторинг виконання державного контракту. Посада контрактного офіцера передбачена в структурі управління кожного державного замовника і знаходиться в ранзі заступника керівника.

В системі державних закупівель США, важливу роль відіграють так само сертифіковані публічні бухгалтери (certifiedpublicaccountants). Основним завданням, таких бухгалтерів є своєчасна ідентифікація ризиків збільшення кошторису державного контракту, а також оперативний моніторинг витрат в ході виконання державних контрактів. Сертифіковані публічні бухгалтери представляють державному замовнику поквартальні звіти (Кузнєцова, 2005).

Особливістю системи державних закупівель Великобританії є централізований характер розміщення державних закупівель. Уповноважений орган виконавчої влади - Управління у справах держави, підвідомче Казначейству (OfficeofGoverment Commerce - OGC) здійснює розміщення державних замовлень для всіх відомств країни. Однією з основних функцій управління є - моніторинг державних контрактів. Одним з видів моніторингу системи державних закупівель, яке використовує управління, є моніторинг етапів закупівельної діяльності. Даний моніторинг організований за допомогою технології багатоступінчастої фільтрації замовлень до моменту їх затвердження (Яковлєв, 2010).

Кожен державний контракт розглядається в рамках даної моделі на всіх етапах його життєвого циклу:

- Обґрунтування необхідності державного контракту;

- Стратегія постачання;

- Стратегія розміщення;

- Організаційна схема виконання державних контрактів;

- Проекти договорів, технічних завдань;

- Результати етапів виконання державних контрактів;

- Результати виконання державних контрактів;

- Результати експлуатації створених об'єктів.

Система моніторингу заснована на класифікації державних контрактів, на наступні групи (GordonMurray, 2009).

- Стандартні, в їх відношенні застосовується описаний вище механізм багатоступінчастої фільтрації;

- Великі, для моніторингу великих проектів створена вичерпна база даних, яка дозволяє проводити моніторинг їх виконання в режимі реального часу. У рік виділяють 40-50 великих проектів;

- Найбільші, серед них виділяється 15-20 найбільших державних контрактів на рік, моніторинг яких реалізується спеціально створеної Групою з аналізу ходу ключових проектів (MajorProjectsReviewGroup (MPRG). Експерти цієї групи залучаються на комерційній основі, а функції апарату Групи виконує уповноважений підрозділ Управління.

Крім того, виділяється 1-2 особливо значущих державних контрактів, виконання яких перебуває у віданні Управління у справах держави.

Технології, розроблені Управлінням у справах держави Великобританії, такі як стандарти управління проектами PRINCE2, стандарти сервісного обслуговування програмно-апаратної інфраструктури ITIL, а також механізм обгрунтування державних потреб OGC Gateway використовуються за кордоном (PRINCE2 - урядом Франції, OGC Gateway, ITIL - Урядом Данії, уряд КНР- ITIL).

У Великобританії існує моніторинг успішних практик - «Огляди зрілості процесів забезпечення державних потреб органу виконавчої влади». Метою проведення таких оглядів є ідентифікація резервів поліпшення процедур і процесів забезпечення державних потреб на рівні департаментів і виконавчих агентств (Bianchi, 2010).

За результатами проведених «Оглядів» формується також відповідна програма підвищення кваліфікації для уповноважених співробітників департаментом і агентств. Ця програма здійснюється у відповідність зі середньостроковою стратегією «Розвиток людського потенціалу в державних закупівлях».

Ефективність будь-якої угоди із закупівель у секторі державних закупівель в Австралії вимірюється виходячи з принципу «ефективного витрачання коштів» (valueformoney), який встановлений міністерством економіки в якості основного завдання політики. Система моніторингу державних контрактів Австралії заснована на зобов'язанні галузевих органів виконавчої влади розміщувати у вільному доступі інформацію про будь-якому державному контракті, ціна якого перевищує 100 000 австралійських доларів. У відповідність з Основами регулювання державних закупівель, для моніторингу повинна надаватися інформація про [78]:

- Дату початку та дату закінчення дії державного контракту;

- Замовника і виконавця;

- Предмет державного контракту.

Системи детального моніторингу виконання державних контрактів функціонують на регіональному рівні. Як правило, до виконання функцій з моніторингу залучаються контрольні органи, зокрема Рахункові палати окремих штатів.

У Канаді відповідальним органом за моніторинг системи державних закупівель виступає - Комітет зі стратегії закупівель. До комітету входять представники Казначейської палати, Секретаріату Казначейської палати, Міністерства промисловості Канади та його регіональних відділів та агентств, і оперативних відділів. Міністерство промисловості Канади координує і керує підготовкою «Канадської Щорічної стратегії закупівель», завдяки чому уряд визначає свою загальну стратегію з використання закупівель в цілях реалізації національних завдань. В результаті моніторингу державних закупівель досліджуються такі показники:

1) «Час», яке показує, наскільки ефективно працює те чи інше відомство. Канадці приділяють особливу увагу кількості часу, який потрібен для проведення різних стадій процесу закупівель;

2) «Оптимальна вартість», Вона визначається як «комбінація ціни, технічної вигоди і якості, що визначається закупівельними органом до запиту пропозицій і встановлюється в критеріях оцінки запитаних пропозицій;

3) «Рівень конкуренції закупівель» - кількість використовуваних конкурентних процедур закупівель;

4) «Рівень корупції» - визначається незалежними організаціями, такими як Міжнародна антикорупційна організація TransparencyInternational (TI) «Індекс сприйняття корупції».

Країни, що входять до Європейського союзу (далі ЄС) так само мають величезний досвід з моніторингу системи державних закупівель. В цілому, розміщення державних замовлень в ЄС регламентується залежно від обсягів та інших умов трьома рівнями законодавчого регулювання: міжнародне, європейський і національний.

Моніторинг системи державних закупівель включає в себе вирішення наступних завдань (Доповідь SIGMA, 2009):

- Підготовка щорічних доповідей уряду про функціонування національної системи державних закупівель;

- Збір статистичної та іншої інформації, крім іншого, про планування в області державних закупівель, частці на ринку, наданих підрядах, а також показниках ефективності і результативності системи державних закупівель (включаючи збір даних про ринок державних закупівель відповідно до вимог директив ЄС);

- Ведення офіційних переліків сертифікованих господарюючих суб'єктів і / або сертифікованих фахівців із закупівель;

- Хоча це не є рекомендацією ЄС, ведення в деяких країнах офіційних «чорних списків» господарюючих суб'єктів, які порушили правила ведення державних закупівель, які не дотримуються договірних чи надали невірні дані.

При моніторингу крім наведених вище дев'яти індикатор досліджуються так само такі індикатори як:

- Обсяг «зелених державних закупівель» - GPP;

- Обсяг «соціально-відповідальних державних закупівель» -GRES;

- Обсяг державних закупівель в інноваційній сфері - PPPI.

 
Повідомлення про проведення запиту пропозицій | ПУБЛІЧНА процедура розкриття конвертів. | Розгляд та оцінка заявок на участь в запиті пропозицій | ГЛАВА 6. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ У ЄДИНОГО П (ПІ) | Нормативно-правова база для укладення державного і муніципального контракту | Порядок підготовки контрактів | Зміни умов контракту | Підстави зміни і розірвання контракту | I. Відповідальність сторін | V. Особливості укладення контракту на виконання робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати