Головна

Повідомлення про проведення запиту пропозицій

  1. Iquest; Використання панелі інструментів Бази даних та Запиту в режимі таблиці
  2. А. При проведенні автотехнічних досліджень
  3. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД
  4. Види підрядних речень
  5. Види підрядних речень
  6. ВИДИ раппортний ПРОПОЗИЦІЙ
  7. Можливі причини травматизму при виробництві гірських робіт при проведенні горизонтальних, похилих, вертикальних гірничих виробок

термін: повідомлення про проведення запиту пропозицій розміщується замовником в ЄІСне пізніше ніж за 5 днів до дати проведення такого запиту.

Поряд з розміщенням повідомлення про проведення запиту пропозицій замовник має право направити запрошення взяти участь в запиті пропозицій особам, здатним здійснити поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що є об'єктами закупівель.

У цьому випадку замовник зобов'язаний направити запрошення взяти участь в запиті пропозицій особам, з якими протягом 18 місяців, Що передують проведенню запиту пропозицій, замовником укладалися контракти щодо тих же об'єктів закупівель, за умови, що зазначені контракти не були розірвані у зв'язку з порушенням П (ПІ) умов зазначених контрактів відповідно до положень Закону.

У разі проведення запиту пропозицій після одностороннього розірвання контракту замовник зобов'язаний направити запрошення взяти участь в запиті пропозицій тільки особам, які були УЗ на право укладення контракту, розірвання якого здійснено в односторонньому порядку і щодо заявок яких при здійсненні даних закупівель не прийнято рішення про відхилення в зв'язку з невідповідністю таких заявок вимогам Закону, не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати проведення запиту пропозицій.

Повідомлення про проведення запиту пропозицій повинно містити наступну інформацію:

1) найменування, місце знаходження, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер контактного телефону, відповідальна посадова особа замовника, спеціалізованої організації;

2) короткий виклад умов контракту:

- Найменування і опис об'єкта закупівлі,

- Інформація про кількість і місце доставки товару,

- Місце виконання роботи або надання послуги,

- Термін поставки товару або завершення роботи або графік надання послуг,

- Н (М) Ц контракту,

- джерело фінансування.

особливість: У разі, якщо при укладенні контракту обсяг підлягають виконанню робіт потехніческому обслуговування і (або) ремонту техніки, обладнання та обсяг надання:

- Послуг зв'язку,

- Юридичних послуг,

- Медичних послуг,

- Освітніх послуг,

- Послуг громадського харчування,

- Послуг перекладача,

- Послуг з перевезень вантажів, пасажирів і багажу,

- Готельних послуг,

неможливо визначити, В повідомленні про здійснення закупівлі та документації про закупівлю замовник вказує ціну запасних частин або кожної запасної частини до техніки, обладнання, ціну одиниці роботи або послуги.

При цьому в повідомленні про здійснення закупівлі та документації про закупівлю повинно бути зазначено, що оплата виконання роботи або надання послуги здійснюється за ціною одиниці роботи або послуги виходячи з обсягу фактично виконаної роботи або наданої послуги, За ціною кожної запасної частини до техніки, устаткування виходячи з кількості запасних частин, поставки яких будуть здійснені в ході виконання контракту, Але в розмірі, що не перевищує Н (М) Ц контракту, зазначеної в повідомленні про здійснення закупівлі та документації про закупівлю;

3) ІКЗ (вступає в силу з 01.01.2016 р);

4) обмеження участі у визначенні П (ПІ), встановлене відповідно до Закону;

5) використовується спосіб визначення П (ПІ);

6) розмір і порядок внесення грошових коштів в якості забезпечення заявок на участь у закупівлі, а також умови БГ (якщо такий спосіб забезпечення заявок застосовується відповідно до Закону), в разі укладення контракту, когдаповторний конкурс, електронний аукціон визнаються що не відбулися;

7) розмір ОВК, порядок надання такого забезпечення, вимоги до такого забезпечення (якщо встановлення вимоги ОВК передбачено Законом), а також інформація про банківський супроводі контракту;

8) вимоги, що пред'являються до учасників запиту пропозицій, і вичерпний перелік документів, Які повинні бути представлені учасниками запиту пропозицій відповідно до Закону;

9) мову або мови, на яких видано документацію конкурсних про проведення запиту пропозицій;

10) місце, дата і час розкриття конвертів із заявками на участь у запиті пропозицій і (або) відкриття доступу до поданих у формі електронних документів заявками на участь у запиті пропозицій, розгляду і оцінки таких заявок;

11) способи отримання документації про проведення запиту пропозицій, термін, місце і порядок надання цієї документації;

12) плата (у разі її встановлення), що стягується замовником за надання документації про проведення запиту пропозицій, спосіб здійснення і валюта платежу;

13) термін, місце і порядок подачі заявок на участь в запиті пропозицій;

14) переваги, що надаються замовником (участь установ і підприємств кримінально-виконавчої системи в закупівлях, участь організацій інвалідів в закупівлях, участь СМП, Сонк в закупівлях).

З моменту розміщення в ЄІС повідомлення про проведення запиту пропозицій замовник не має права скасовувати проведення запиту пропозицій або вносити зміни до повідомлення про проведення запиту пропозицій, документацію про проведення запиту пропозицій.

 
Наслідки визнання електронного аукціонанесостоявшімся | Особливі випадки проведення запиту котирувань | Розробка повідомлення про проведення запиту котирувань. | Направлення запитів про надання котирувань | Ухвалення і реєстрація пропозицій конкурсних торгів. | Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів. | Відхилення заявок на участь в запиті котирувань на інших підставах не допускається. | Ухилення учасника від укладення контракту | контракт | Наслідки визнання запиту котирувань, що не відбувся |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати