На головну

Ноосфера

  1. Як Ноосфера підвищує рівень життя?
  2. Ноосфера
  3. Ноосфера
  4. Ноосфера як наслідок принципу найшвидшого спуску
  5. Ноосфера як Суперкомьютер.
  6. ПСИХІКА, ДУША І НООСФЕРА

Ноосфера (грец. Nous - розум, sphaira - куля) - сфера взаємодії природи і суспільства. Термін ноосфера вперше вжив французький математик Е. Леруа в 1927. У Вернадського ноосфера - це якісно новий етап еволюції біосфери, детермінований історичним розвитком людства, його працею і розумом. Становлення цього етапу пов'язано, по Вернадському, з наступними параметрами:

- Планетарним характером людського буття і єдністю людського роду;

- Сумірністю людської діяльності по перетворенню природи земної поверхні з геологічними процесами;

- Розвитком демократичних форм людського співжиття;

- Інтенсивним розвитком науки і техніки.

У сучасній літературі можна зустріти різні визначення терміна ноосфера, проте все автори під ноосферою - сферою розуму - розуміють ту область біосфери, яка знаходиться під впливом людської активності, і тому багато її процеси в принципі можуть бути керовані і скеровані людиною. Вчення про ноосферу часто називають біосферному-ноосферної концепції Вернадського і трактують як перехід від біосфери до ноосфери, який повинен обов'язково відбутися. Основний зміст концепції ноосфери в навчанні Вернадського можна сформулювати у вигляді наступного:

- Діяльність людини поступово стає основним фактором еволюції біосфери як космічного тіла;

- Для подальшого розвитку людства і біосфери людина повинна взяти на себе відповідальність за характер протікання основних еволюційних процесів планети. Виходячи з цих установок, вважається, що краще говорити про епоху ноосфери, тобто таку епоху в історії людства, коли розвиток цивілізації в цілому може і повинно бути погоджено з розвитком планети і насамперед біосфери. На етапі переходу до епохи ноосфера необхідно виробляти усвідомлена поведінка людей, узгоджене з природними умовами стабільності навколишнього середовища, тобто відомий екологічний імператив. У свою чергу, в таку епоху повинна бути забезпечена коеволюція людини і біосфери, тобто їх спільне і узгоджене розвиток. У сучасній практиці людина зіткнувся з цілою низкою глобальних проблем, породжених його нерозумною діяльністю, і руйнує хиткі Коеволюційний відносини людини з природою. Тому, сьогодні йде мова про об'єднання проблем становлення і еволюції ноосфери з основними концепціями культури і етики.

За В. І. Вернадському, наша планета і Космос видаються нині як єдина система, в якій життя, жива істота пов'язують в єдине ціле процеси, що протікають на Землі з процесами космічного характеру. Згідно з його оцінками, протягом усієї історії Землі кількість живого речовини в біосфері було практично постійним. Грандіозна картина загально планетарного розвитку включала в себе і поява людини - носія Розуму, який прискорив всі процеси, що розвиваються на планеті. Він говорив, що вплив людини на природу зростає настільки швидко, що він перетвориться в основну геологічну силу і повинен буде прийняти на себе відповідальність за майбутній розвиток природи. Біосфера перейде одного разу в ноосферу - сферу Розуму. Станеться велике об'єднання, внаслідок якого розвиток планети зробиться направленим, що направляється силою Розуму.

Розглянуті пропозиції В. І. Вернадського дозволяють більш обгрунтовано відповісти на питання, що таке «ноосфера», оскільки в них зазначений ряд конкретних умов, необхідних для її становлення і існування.

Умови, необхідні для становлення та існування ноосфери:

- Заселення людиною всієї планети;

- Різке перетворення засобів зв'язку та обміну між країнами (засоби зв'язку - радіо, телебачення, електронна пошта, мережа «Інтернет», стільниковий зв'язок та ін.);

- Посилення зв'язків, у тому числі політичних, між всіма державами Землі;

- Переважання геологічної ролі людини над іншими геологічними процесами, що протікають у біосфері;

- Розширення меж біосфери та вихід людини в космос;

- Відкриття нових джерел енергії;

- Рівність людей всіх рас і релігій;

- Піднесення добробуту трудящих, створення реальної можливості не допустити недоїдання, голоду, злиднів і ослаблення впливу хвороб;

- Розумне перетворення первинної природи Землі з метою зробити її здатною задовольнити всі матеріальні, естетичні і духовні потреби чисельно зростаючого населення;

- Виключення війн з життя суспільства.

Для ноосфери характерна тісний взаємозв'язок законів природи з законами мислення, а також соціально - економічними законами. Повертаючись до Вернадського, ноосфера - це такий стан біосфери, коли її розвиток проходить цілеспрямовано, коли Розум має можливість коригувати розвиток біосфери в інтересах людини майбутнього. Тому більш доречно говорити про епоху ноосфери, коли людина зможе розумно розпоряджатися своєю могутністю і забезпечити таку взаємодію з навколишнім середовищем, яке дозволить розвиватися і людині, і природі, і суспільству.

 
Фізико-хімічні процеси в техносфери | ВСТУП В ФІЗИЧНІ І ХІМІЧНІ процеси, що відбуваються в техносфери. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ | ВСТУП | Основні терміни, поняття та визначення | сильне | ТИПИ класифікації РЕАКЦІЇ. | Основні хімічні закони. | Закон діючих мас | Техносфера і її склад | Кларки хімічних елементів в біосфері, атмосфері, гідросфері, літосфері і космосі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати