На головну

VII. Розкриття інформації в бухгалтерській звітності

  1. Способи введення додаткової інформації, в тому числі використання полів, що настроюються і кодів структур.
  2. I. Заповніть пропуски словами з рамки на підставі інформації тексту.
  3. III. Організація бухгалтерської служби
  4. Автоматизація введення інформації в комп'ютер
  5. Автоматизація процесу збору інформації про попит покупців
  6. АВТОМАТИЧНІ І КОНТРОЛЮЮТЬСЯ ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

41. У бухгалтерській звітності фінансові вкладення повинні надаватися з підрозділом в залежності від терміну звернення (погашення) на короткострокові та довгострокові.

42. У бухгалтерській звітності підлягають розкриттю з урахуванням вимоги суттєвості, як мінімум, така інформація:

-способи оцінки фінансових вкладень при їх вибутті за групами (видами);

-наслідки змін способів оцінки фінансових вкладень при їх вибутті;

-вартість фінансових вкладень, за якими можна визначити поточну ринкову вартість, і фінансових вкладень, за якими поточна ринкова вартість не визначається;

-разніца між поточною ринковою вартістю на звітну дату і попередньої оцінкою фінансових вкладень, за якими визначалася поточна ринкова вартість;

-по борговими цінними паперами, за якими не визначалась поточна ринкова вартість, - різниця між первісною вартістю і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу, нараховується відповідно до порядку встановленим пунктом 22 цього Положення;

-вартість і види цінних паперів та інших фінансових вкладень, обтяжених податком;

-вартість і види вибулих цінних паперів та інших фінансових вкладень, переданих іншим організаціям або особам (крім продажу);

-Дані про резерв під знецінення фінансових вкладень із зазначенням: виду фінансових вкладень, величини резерву, створеного в звітному році, величини резерву, визнаного операційним доходом звітного періоду; сум резерву, використаних у звітному році;

-по борговими цінними паперами і наданими позиками - дані про їхню оцінку за дисконтованою вартістю, про величину їх дисконтованої вартості, про застосовані способи дисконтування (розкриваються в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки).

Додаток до Положення з бухгалтерського обліку

«Облік фінансових вкладень» ПБУ 19 \ 02
ЦІННИХ ПАПЕРІВ | Правова основа аудиту фінансових вкладень | Порядок здійснення аудиторської перевірки операцій з цінними паперами | Обгрунтованість і правильність відображення в обліку поточної ринкової оцінки фінансових вкладень | Обгрунтованість і правильність створення резерву під знецінення фінансових вкладень | Наявність документів, що свідчать про письмове повідомлення податкового органу. | Список нормативних актів | II. Первісна оцінка фінансових вкладень | III. Подальша оцінка фінансових вкладень | IV. Вибуття фінансових вкладень |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати