На головну

III. Завдання з рішеннями

  1. I. Завдання семіотики і передумови, необхідні для її розробки
  2. I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  3. I. Основні завдання
  4. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  5. I. Поняття, основні принципи, цілі, завдання та напрями забезпечення безпеки дорожнього руху.
  6. II. ЗАВДАННЯ аеродромного ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В РАЗІ ВІЙНИ
Завдання № 1Баланс дочірнього акціонерного товариства має такі показники, в тис. Руб.: | Актив | Сума | Пасив | Сума || Основні засоби | 250 | Статутний капітал | 180 || Виробничі запаси | 30 | Прибуток | 100 || Каса | 5 | Розрахунки з | 20 || | | Засновниками | || Розрахунковий рахунок | 15 | | || Баланс | 300 | Баланс | 300 | Одному із засновників (Суспільству «АВС») належить 60% акцій дочірнього товариства. Визначте суму вкладу товариства «АВС» в дочірню компанію.РішенняСтатутний капітал АТ складається з суми номіналів поширених акцій етогоАО, тоді (180 т.р. * 60%) / 100% = 108 т.р. Сума вкладу до статутного капіталу складе 108 тис. Руб. Завдання № 2Баланс АТ містить наступні показники, тис. Руб.: | Актив | Сума | Пасив | Сума || Основні засоби | 50 | Статутний капітал | 100 || Нематеріальні активи | 10 | Прибуток | 50 || Виробничі запаси | 22 | | || Каса | 2 | | || Розрахунковий рахунок | 36 | | || Розрахунки з засновниками | 30 | | || Баланс | 150 | Баланс | 150 | Визначити відсоток оплати статутного капіталу АТ.РішенняВідсоток оплати статутного капіталу АТ становить 70%. Завдання № 3У 2000 р проводиться ліквідація АТ проіснувало 10 місяців. На момент прийняття рішення про ліквідацію товариства його бухгалтерський баланс характеризувався такими показниками, в тис. Руб.: | Актив | Сума | Пасив | Сума || Нематеріальні активи | 1000 | Статутний капітал | 2000 || Основні засоби | 2000 | Резервний фонд | 1000 || Незавершене виробництво | 2000 | Фонди спец призначення | 1000 || Розрахунки з засновниками | 1000 | Нерозподілений прибуток | 1000 || Виробничі запаси | 1000 | Довгострокові кредити | 2000 || Розрахунковий рахунок | 1000 | Розрахунки з оплати праці | 1000 || розрахунки з бюджетом | 1000 | Короткострокові кредити | 2000 || Інші оборотні активи | 1000 | | || Баланс | 10000 | Баланс | 10000 | Визначити суму виплат, що припадають на одну звичайну акцію суспільства, за умови, що товариством було випущено 2000 акцій номіналом 1000 руб., З яких половина акцій була оплачена на 25%, чверть повністю і чверть наполовину .Рішення1. Спочатку необхідно визначити чисті активи АТ, вони не повинні менше статутного капітала.2. Згідно із законом існує п'ять категорій осіб на право чергову оплату боргів при ліквідації АТ. (Цивільний Кодекс ст. 57-65) .3. Після виплат боргів решту від чистих активів розподіляють між акціонерами відповідно до внесених сум до статутного капіталу. Наказ Мінфіну № 7 ФКЦБ РФ № 149 від 05.08.96. Чисті активи = Основні засоби + Незавершене виробництво + Виробничі запаси + Розрахунковий рахунок + Рачсети з бюджетом + Інші оборотні активи-Нерозподілений прибуток-Кредити. Чисті активи = 2000 + 2000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000-2000-1000-2000 = 3000 тис. Руб. 3000 тис. Руб. / 2000 = 1500 руб. на 1 акціюЗавдання № 4АТ придбана на ринку цінних паперів 9100 руб. облігація іншого АТ номінальною вартістю 10000 руб. Термін погашення облігації настає через 5 років. Дохід (10% річних) виплачується щорічно по купонах. За якою ціною буде відображена в балансі покупця куплена облігація через 2 роки.РішенняПогашення облігації через п'ять років, значить, дохід по облігації буде купонний, плюс знижка від різниці номіналу і придбаної ціни. Купонний дохід відображатиметься в прибутку. А різниця між номіналом і ціною придбання розіб'ється до періоду погашення. 10000-9100 = 900 руб.900 / 5 років = 180 руб. на рік. Щорічні зарахування будуть відображатися на Д 58/2 - До 76 - 180 руб. Через 2 роки облігація відіб'ється на Д 58/2 по ціні 9100 + 180 + 180 = 9460 руб. Завдання № 5У січні АТ (яка не є інвестиційним фондом) оголосило про збільшення статутного капіталу до 1 млрд. Руб. Умовами підписки на акції була передбачена їх первісна оплата в розмірі 30% вартості з остаточної виплатою впродовж півроку. У липні при підведенні підсумку підписки з'ясувалося, що підписка на акції склала 700 млн. Руб., Фактично надійшло 650 млн. Руб. Яка сума буде відображена на рахунку «Статутний капітал» АТ після підведення підсумків підписки.РішенняНа рахунку «Статутний капітал» АТ буде відображено суму в 650 млн. Руб., Тому що це визначають умови підписки, в якій сказано, що остаточно оплатити протягом півроку. На рахунку «Статутний капітал» буде відображено 700 млн. Руб. тому якщо сталася підписка, то акції вважаються розміняти, ст.34 «Оплата акції та інших цінних паперів». Федеральний закон «Про акціонерні товариства». Завдання № 6Громадянин набуває 10 привілейованих акції банку номінальною вартістю 900 руб. кожна, за ціною 1000 руб. за штуку. В якому розмірі він повинен сплатити податок на операції з цінними паперами?РішенняУ цьому читанні податкового кодексу фізичні особи не обкладаються податком на операції з цінними паперами, якщо матеріальна вигода не визначена. Значить, він нічого платити не повинен. Ст.212 НК РФ. Завдання № 7АТ ліквідується як неплатоспроможне на основі конкурсного виробництва. Бухгалтерський баланс, складений на момент ліквідації, характеризується такими даними, в тис. Руб.: | Актив | Сума | Пасив | Сума || Основні засоби | 2000 | Статутний капітал | тисячу || | | Довгострокові позики (облігаційну позику) | 1000 || | | Розрахунки з кредиторами за товари та | 1000 || | | Послуги | || | | Розрахунки з оплати праці | 1000 || Збитки | 3000 | Розрахунки з бюджетом | 1000 || Баланс | 5000 | Баланс | 5000 | Відповідно до Закону РФ «Про банкрутство» визначте суму виплат, що припадають на одну облігацію суспільства за умови, що суспільством було випущено і розміщено 1000 облігації.Рішення1. Розміщення облігації являє собою позику грошових коштів, і погашення його за номіналом з закінченням визначеного періоду времені.2. Так як АТ ліквідується на основі конкурсного виробництва, то за законом воно може бути перетворено, і борги, майно перейде під конкурсне управленіе.3. АТ має по облігаційній позиці 1 000 000 руб., А випущено 1000 облігацій. Номінал однієї відповідно дорівнює 1000 руб.4. Облігаційну позику може бути погашений майном АТ при повній ліквідацііВиплат по облігаціях не буде, так як потрібно погасити борг із зарплати і провести розрахунки з бюджетом, якщо вони не забезпечені заставою майна, тоді черговість інша. Завдання № 8АТ з метою довгострокового інвестування коштів придбало на ринку цінних паперів за 700 руб. привілейована акція іншого АТ номінальною вартістю 1000 руб. Дивіденд за акцією становить 11%. За якою ціною буде відображена в балансі АТ куплена акція через 7 років відповідно до нового плану рахунків?РішенняВідповідно до Закону номінал акції встановлюється для визначення статутного фонду АТ при первинному розміщенні. У всіх інших випадках на акції існує ринкова ціна. Так як АТ набуло привілейовану акцію за 700 руб., То і після закінчення 7 років куплена акція буде відображена в балансі АТ по 700 руб. Завдання № 9Баланс АТ містить наступні показники, в тис. Руб.: | Актив | Сума | Пасив | Сума || Основні засоби | 500 | Статутний капітал | 800 || Нематеріальні активи | 100 | Резервний фонд | 80 || Готова продукція | 300 | Розрахунки з кредиторами | 170 || Збитки | 50 | | || Баланс | 1050 | Баланс | 1050 | Яка максимальна сума може бути витрачена керівництвом АТ для виплати проценто власникам їх облігації?РішенняРезервний фонд утворюється при покупці цінних паперів вище номіналу, так як облігації є борговими цінними паперами, то можна використовувати резервний фонд. Отже, для виплати відсотків може бути використано 80 тис. Руб. Ст.35 глава III Федеральний Закон «Про акціонерні товариства» ст.35 «Фонди і чисті активи». Завдання № 10Банк зобов'язується виплатити вкладникам 36% річних з урахуванням щомісячного реінвестування вкладу по складному відсотку. Яка ставка щомісячного реінвестування?РішенняВикористовуємо формулу еквівалентного і ефективного відсотка (В. А. Галанов «Ринок цінних паперів» стр. 41). 1 + КЕФ = (1 + К / m) mГде: К еф - відсоток, одержуваний за підсумками року при нарахуванні складного відсотка, К - простий відсоток, m-число раз. К = (m (1 + КЕФ-1) * m. К = (12 (1 + 0,36-1) * 12 = 0,0576 * 100 = 5,76% Слід, що ставка щомісячного реінвестування 5,76% Завдання № 11Бескупонная облігація номіналом 100 000 руб. з терміном обігу 4 роки купується за 2 роки до погашення за ціною 12 500 руб. Яка повинна бути мінімальна величина банківської піврічний ставки, при якій інвестору, який купив облігацію, було б вигідніше покласти гроші в банк на два роки? Банк нараховує складні відсотки кожні півроку.Рішення 1. Визначимо дохід інвестора: 100 000-12 500 = 87 500 руб. Відома сума інвестування і очікуваний дохід. Знайдемо ставку мінімального банківського відсотка з формули: Pn = P * (1 + K / m) nmГде: Pn - очікуваний дохід, P - сума інвестування, К - банківська ставка, n- кількість нарахувань на рік, m-кількість років. К = (nm (Pn / P-1) * mк = (2 * 2 (87500 / 12500-1) * 2 = 1,25 або 125%. Значить, ставка повинна бути не менше 125% К = (nm (N / P-1) * mк = (2 * 2 (100000 / 12500-1) * 2 = 1,36 Завдання № 12Баланс АТ містить наступні показники млн. Руб.: | Актив | Сума | Пасив | Сума || Основні засоби | 500 | Статутний капітал | 800 || Нематеріальні активи | 100 | Резервний фонд | 100 || Готова продукція | 300 | Прибуток | 100 || Розрахунковий рахунок | 100 | | || Баланс | 1000 | Баланс | 1000 | Яка максимальна сума може бути витрачена АТ для виплати дивідендів за привілейованими акціями, якщо частка привілейованих акцій у статутному капіталі становить 10% і при їх випуску встановлений фіксований дивіденд?Рішення За рішенням ради директорів максимальна сума виплат може скласти: Кількість акцій * номінал * фіксований дивіденд, але не більше прибутку підприємства і з урахуванням того, що після виплати вартість чистих активів АТ буде не менше його статутного капіталу і резервного фонду. (Ст.102 ЦК України).Завдання № 13Визначити ціну розміщення комерційним банком своїх векселів за умови, що вексель виписується на суму 100 000 руб., З терміном платежу 240 днів, банківська ставка відсотка 40% річних.Рішення1. Візьмемо банківську ставку відсотка річних як еквівалентну ставку прибутковості, тоді за формулою: N / (1 + F (t / 365)) = N (1 (d * t / 360)) Визначимо d ставку дисконту векселя: d = 360 (1-1 / (1 + kt / 365)) де k еквівалентна ставка 40% річних, t-період погашення 240 днів2. Визначимо D -дісконт векселі. D = N * (dt / 360) 3. Визначимо ціну розміщення P = N-D. d = (360 * (1- (1/1 + 0.4 * 240/365))) / 240 = 0,32. D = (100 000 * 0,32 * 240) / 360 = 21 333 руб.P = N / (1 + kt / 360). P = 100000 / (1 + 0,4 * 240/360) = 78740 руб. Ціна розміщення комерційним банком своїх векселів дорівнює 78 740 руб. Завдання № 14Акціонерне товариство зареєструвало емісію 30 тис. Звичайних акцій з номінальною вартістю 1000 руб., З яких 26 тисяч було продано акціонерам, а 4 тисячі залишилися непроданими. Через деякий час ще 1000 акцій була викуплена товариством у акціонерів. Після закінчення звітного року зборами акціонерів прийнято рішення про розподіл в якості дивідендів 3 млн. Руб. їх прибутку. Яка сума дивіденду на кожну акцію може бути виплачена?РішенняЗа умовою завдання відомо, що на руках у акціонерів залишилося 25000 звичайних акцій, тогда3 000 000/25 000 = 120 руб. Значить, сума дивіденду на одну акцію складе 120 руб. Завдання № 15Номінальна вартість акції АТ становить 50 тисяч руб. Визначте орієнтовну курсову вартість акцій на ринку цінних паперів, якщо відомо, що розмір дивіденду очікується на рівні 25%, а розмір банківської ставки становить 20%.Рішення Визначимо потік доходів по акції це розмір дивіденду. Визначимо курсову стоімость.Dn = P * (1 + k), де: Dn- курсова вартість акції, P- номінальна вартість, k-ставка дивіденду. Визначимо До прибутковості = 25% / 20% = 1,25. Dn = P * k = 50000 * 1.25 = 62500. Завдання № 16Облігації АТ випущені 1 січня 1993 року. Термін обігу облігацій 2 роки. Річний купон 8,5%. Номінальна вартість 1000 руб., Однак при первинному розміщенні вартість облігацій склала 974 руб. Яка повинна бути мінімальна величина банківської ставки, при якій інвестору, який купив облігацію в ході первинного розміщення (оподаткування не враховувати), було більш вигідно покласти гроші в банк на 2 роки?РішенняВизначимо прибутковість облігацій K = (C + (N-P)) / P. Скорегуємо на число років до погашення K = ((2С + (N-P)) / 2P) * 100%, де: K - прибутковість облігацій, N- номінал облігацій, P- ціна придбання 2 число років до погашення. К = ((2 * 85+ (1000-974)) / 2 * 974) * 100% = 10,06%. Завдання № 17 Товариство з обмеженою відповідальністю А придбало облігацію іншого АТ з якоїсь первісної ціни Х. Номінал облігації 10 000 руб .. Термін погашення настає через 10 років. Дохід 10% річних виплачується щорічно по відривним купонами. Через 7 років ця облігація відбивається в балансі АТ А за ціною 9670. Визначить первісну ціну Х.Рішення До погашення облігації залишається 3 роки, це означає, що ціна облігації зросте через щороку рівними приростами до 10 000 руб., Тобто один приріст за рік складе (10000-9670) / 3 = 110 руб. АТ протримало облігацію 7 років, тобто отримувало по 110 руб. щороку до курсової вартості. Тоді курсова вартість Х дорівнюватиме 9670-110 * 7 = 8900 руб. Облігація була придбана за 8900 руб. Завдання № 19 Номінальна вартість акцій АТ 100 руб. за акцію, поточна ринкова ціна 600 руб. за акцію. Компанія виплачує квартальний дивіденд у розмірі 20 руб. за акцію. Яка поточна прибутковість акцій АТ в річному нарахуванні?Рішення Купівля 600 руб., За умови, що нічого не зміниться, дохід за рік складе 80 руб., Тоді поточна прибутковість складе F = 80/600 * 100% = 13%. Завдання № 20 Товариство з обмеженою відповідальністю зі статутним капіталом 2 млн. Руб. випустило ще 10 тис. звичайних акцій на 1 млн. руб. і 500 облігацій на 500 тис. руб. з купонною ставкою 20% річних. Чистий прибуток товариства 250 тис. Руб. Визначити суму доходу на одну акцію.Рішення Статутний капітал АТ зросте з випуском до 3 млн. Руб., Тоді він буде складатися з 30 тис. Звичайних акцій. Виплати по облігаціях 250 * 20% = 50 тис. Руб. 250-50 = 200 тис. Руб. 200000/10000 = 20 руб. припадатиме на 1 звичайну акцію. Завдання № 21 Іноземний учасник АТ оплатив 100 акцій номінальною вартістю 100 руб. кожна доларами за курсом 1 долар = 100 руб. АТ вирішило викупити в іноземного учасника належні йому акції. Ринкова вартість акцій до моменту викупу залишилася на рівні номіналу. Курс долара підвищився до 120 руб. за долар. Яка сума буде виплачена іноземному учаснику за акції?Рішення Іноземному учаснику буде виплачено по 100 руб. за акцію, так як ринкова вартість акції на момент викупу залишилася на рівні номіналу. Завдання № 22Інвестор придбав акцію на початку поточного фінансового року за 1000 руб. і продає її по закінченні 4 місяців. Визначити приблизну вартість, по якій здійснюється продаж, якщо очікуваний прибуток у розрахунку на акцію за підсумками року складе 120 руб. Ситуація на фінансовому ринку і положення компанії істотно не змінилися з початку року.РішенняВизначимо річну ставку дивіденду по акції К = (120/1000) * 100% = 12%. Pn-очікувана вартість. Pn = (1000-40 / (1 + 0,12) 1/3) * (1 + 0,12) 1 = 1075. Орієнтовна вартість, при якій відбувається продаж 1075 руб. Завдання № 23Інвестор придбав за 900 руб. привілейовану акцію номінальною вартістю 1000 руб. з фіксованим розміром дивіденду 70% річних. В даний час курсова вартість акції 1200 руб. Інвестор має намір продати акцію через 2 роки. Визначте поточний річний дохід по даній акції (без урахування податків).РішенняПоточний річний дохід буде 700 руб. За перший рік 700 руб. за другий рік плюс до цього різницю між купівлею і продажем акції. Завдання № 24Депозитний сертифікат був куплений за 6 місяців до терміну його погашення за ціною 1000 руб. і проданий за 4 місяці до терміну погашення за ціною 1400 руб. Визначити (за простою відсоткової ставки без урахування податків) прибутковість цієї операції в перерахунку на рік.РішенняДохід від операції складе 1400-1000 = 400 руб. за 2 місяці, тобто дохідність у розрахунку на рік складе 400/1000 * 6 = 2,4 або 240% річних. Завдання № 25Баланс дочірнього акціонерного товариства має такі показники, млн. Руб.: | Актив | Сума | Пасив | Сума || Основні засоби | 250 | Статутний капітал | 280 || Виробничі запаси | 30 | Розрахунки з | 20 || | | Засновниками | || Каса | 5 | Прибуток | 100 || Розрахунковий рахунок | 115 | | || Баланс | 400 | Баланс | 400 | Одному із засновників (Суспільству «АВС») належить 70% акцій дочірнього товариства. Визначити суму вкладу товариства «АВС» в дочірню компанію.Рішення(280 * 70%) / 100% = 196 млн. Руб. Внесок складає 196 млн. Руб.


Зупинимося детальніше на самих основних. | Щодо забезпечення. | Загальна характеристика форвардного контракту. | Визначення форвардної ціни. | Загальна характеристика ф'ючерсного контракту. | Організація ф'ючерсної торгівлі. | Ф'ючерсна ціна. Базис. Ціна доставки. | Цінові моделі опціонів. | Модель Бьерксунда-Стенсленда (Bjerksund-Stensland). | Тема 7. Поняття фундаментального і технічного аналізу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати