Головна

III. Подальша оцінка фінансових вкладень

  1. I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови
  2. I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови
  3. II. Первісна оцінка фінансових вкладень
  4. IV. Вибуття фінансових вкладень
  5. V. Оцінка розвитку.
  6. V. Оцінка екстер'єру

18. Первісна вартість фінансових вкладень, за якою вони прийняті до бухгалтерського обліку, може змінюватися у випадках, встановлених законодавством та цим Положенням.

19. Для цілей наступної оцінки фінансові вкладення поділяються на дві групи: фінансові вкладення, за якими можна визначити поточну ринкову вартість в установленому цим Положенням порядку, і фінансові вкладення, за якими їх поточна ринкова вартість не визначається.

20. Фінансові вкладення, за якими можна визначити в установленому порядку поточну ринкову вартість, відображаються в бухгалтерській звітності на кінець звітного року за поточною ринковою вартістю шляхом коригування їх оцінки на попередню звітну дату. Вказану коригування організація може виробляти щомісяця або щокварталу.

Різниця між оцінкою фінансових вкладень за поточною ринковою вартістю на звітну дату і попередньої оцінкою фінансових вкладень (у складі операційних доходів або витрат) або збільшення доходів або витрат у некомерційної організації в кореспонденції з рахунком обліку фінансових вкладень.

21. Фінансові вкладення, за якими не визначається поточна ринкова вартість, підлягають відображенню в бухгалтерському обліку і в бухгалтерській звітності на звітну дату за первісною вартістю.

22. За борговими цінними паперами, за якими не визначається поточна ринкова вартість, організації дозволяється різницю між первісною вартістю і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно, у міру належного за ним відповідно до умов випуску доходу, відносити на фінансові результати комерційної організації ( в складі операційних доходів або витрат) або зменшення або збільшення витрат некомерційної організації.

23. За борговими цінними паперами і наданими позиками організація може складати розрахунок їх оцінки за дисконтованою вартістю. При цьому записи в бухгалтерському обліку не проводяться.

Організація повинна забезпечити підтвердження обгрунтованості такого розрахунку.

24. Фінансові вкладення відображаються в бухгалтерському балансі на звітну дату за вартістю, визначеною виходячи з вимог цього Положення.

У разі, якщо по об'єкту фінансових вкладень, раніше оцінюваному за поточною ринковою вартістю, на звітну дату поточна ринкова вартість не визначається, такий об'єкт фінансових вкладень відображається в бухгалтерській звітності за вартістю його останньої оцінки.
Облік банківських векселів | Облік векселів третіх осіб, отриманих в оплату продукції, робіт, послуг | Облік операцій за договором вексельного позики | ЦІННИХ ПАПЕРІВ | Правова основа аудиту фінансових вкладень | Порядок здійснення аудиторської перевірки операцій з цінними паперами | Обгрунтованість і правильність відображення в обліку поточної ринкової оцінки фінансових вкладень | Обгрунтованість і правильність створення резерву під знецінення фінансових вкладень | Наявність документів, що свідчать про письмове повідомлення податкового органу. | Список нормативних актів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати