На головну

Облік операцій зі збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

  1. Quot; 2. Цілі, завдання та функції Товариства
  2. Автоматизація будь-яких торгових і складських операцій
  3. Аграрне виробництво як особлива сфера прикладання праці і капіталу
  4. аграрні суспільства
  5. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА
  6. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА
  7. Аналіз концепцій співвідношення держави, суспільства і особистості.

Статутний капітал не є назавжди встановленої величиною. В ході роботи акціонерне товариство може здійснювати операції зі зміни розмірів статутного капіталу згідно з чинним законодавством.

Збільшення статутного капіталу може здійснюватися двома шляхами: шляхом збільшення номінальної вартості розміщених акцій і шляхом випуску додаткових акцій.

Підвищення номінальної вартості акцій можливо тільки за рахунок внутрішніх джерел акціонерного товариства - емісійного доходу від продажу власних акцій, коштів від переоцінки основних фондів, залишків фондів спеціального призначення, нерозподіленого прибутку.

Залежно від цих джерел збільшення статутного капіталу в бухгалтерському обліку відображається такими записами:

Дт 83 «Додатковий капітал» Кт 80 «Статутний капітал» - за рахунок емісійного доходу, за рахунок коштів від переоцінки основних засобів;

Дт 84 «Нерозподілений прибуток» Кт 80 «Статутний капітал» - за рахунок фондів спеціального призначення, нерозподіленого прибутку.

приклад: АТ «Колос» прийняло рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок емісійного доходу, отриманого від продажу власних акцій понад їх номінальної вартості на суму 300000 руб.

У бухгалтерському обліку збільшення статутного капіталу відображається такими проводками:

Дт 83 «Додатковий капітал, субрахунок« Емісійний дохід »

Кт 80 «Статутний капітал» 300000 руб. збільшення статутного капіталу за рахунок емісійного доходу.

приклад: АТ «Колос» прийняло рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок приросту вартості в результаті переоцінки основних засобів на суму 350000 руб.

У бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

Дт 01 «Основні засоби» Кт 83 «Додатковий капітал», субрахунок «Переоцінка основних засобів» 350000 крб. Відображено переоцінка основних засобів;

Дт 83 «Додатковий капітал», субрахунок «Переоцінка основних засобів» Кт 80 «Статутний капітал» 350000 руб. Відображено збільшення статутного капіталу за рахунок коштів від переоцінки основних засобів.

Збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій може здійснюватися за рахунок майна товариства або залученого капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю рішенням загальних зборів або ради директорів розміщує додаткові акції. Додаткові акції можуть бути розміщені суспільством тільки в межах кількості оголошених акцій. Відповідно до Федерального закону «Про акціонерні товариства» товариство рішенням про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій визначає:

- Кількість розміщуваних додаткових звичайних акцій і привілейованих акцій у межах кількості оголошених акцій;

- Спосіб розміщення;

- Ціну розміщення додаткових акцій;

- Форму оплати додаткових акцій;

- Інші умови розміщення.

Відповідно до ст. 36 Федерального закону «Про акціонерні товариства» оплата додаткових акцій здійснюється за ринковою ціною вартості, але не нижче номінальної вартості. Винятком є ??придбання акцій акціонерами, вже володіють звичайними акціями. Ціна розміщення акцій в цьому випадку може бути нижчою за ринкову не більше ніж на 10%. При розміщенні додаткових акцій із залученням посередників ціна розміщення також може бути нижчою за ринкову вартість на розмір винагороди. Однак розмір винагороди посередника, який бере участь в розміщенні додаткових акцій товариства шляхом відкритої підписки, не повинен перевищувати 10% ціни розміщення акцій.

приклад: Радою директорів АТ «Колос» прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ВАТ на суму 500000 руб. за рахунок коштів нерозподіленого прибутку минулих років шляхом випуску доп. акцій і розподілу їх серед акціонерів АТ.

У бухгалтерському обліку необхідно зробити такі записи:

Збільшення статутного капіталу АТ шляхом розміщення додаткових акцій може здійснюватися за рахунок майна АТ. Кожному акціонеру розподіляються акції тієї ж категорії (типу), що і акції, які йому вже належать, пропорційно кількості.

Сума, на яку збільшується статутний капітал не повинна перевищувати різницю між вартістю чистих активів АТ і величиною статутного капіталу і резервного фонду, розрахованого за даними бухгалтерської звітності.

Потім в реєструючий орган подається документ про сплату податку (Закон РФ про податки і збори при емісії ЦБ №2023-1 від 12.12.1991г. «Про податок на операції з цінними паперами») Номінальна сума випуску цінних паперів, заявлена ??емітентом, є об'єктом оподаткування на операції з ЦБ. Податок 0,8% від номінальної суми випуску, але не більше 100000 крб.

Дт 76 Кт 51 5000 руб. відображена оплата виготовлення акцій;

Дт 26 Кт 76 5000 руб. відображені витрати по виготовленню акцій;

Дт 91/2 Кт 68 (500000 х 0,8%) 4000 руб. Нараховано податок на операції з цінними паперами.

Первинні документи: рішення ВАТ про збільшення статутного капіталу, заяву на державну реєстрацію випуску, бухгалтерська довідка - розрахунок.

Дт 68 Кт 51 4000 руб. відображена оплата податку;

Після реєстрації звіту про підсумки додаткового випуску акцій і внесення доповнень до установчих документів:

Дт 84 Кт 80 500000 руб. відображено збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років;

Первинні документи: звіт про підсумки випуску, зміна в установчих документах.

приклад: АТ «Колос» для залучення додаткових інвестицій прийняло рішення про збільшення статутного капіталу на суму 300000 руб. Оголошено емісія додаткових акцій. Згідно зі звітом про поведінку емісії все додатково випущені акції придбані акціонерами. Оплата акцій здійснена грошовими коштами, перерахованими на розрахунковий рахунок в сумі 100000 крб., Внесеними готівкою в касу підприємства - 50000 руб. матеріалами - 150000 руб. У бухгалтерському обліку необхідно скласти такі записи:

Дт 75 \ 1 Кт 80 \ 1 «Оголошений капітал» 300000 руб. Відображено заборгованість засновників за внесками до статутного капіталу після державної реєстрації;

Дт 80 \ 1 Кт 80 \ 2 «Підписаний капітал» 300000 руб. відображена інформація на суму підписки;

Дт 10 Кт 75 \ 1 150000 руб. відображено надходження матеріалів в оплату придбаних додаткових акцій;

Дт 50 Кт 75 \ 1 50000 руб. відображено надходження готівкових коштів в оплату придбаних додаткових акцій;

Дт 51 Кт 75 \ 1 100000 руб. відображено надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок в оплату придбаних додаткових акцій;

Дт 80 \ 2 Кт 80 \ 3 «Сплачений капітал» 300000 руб. відображено суму сплаченого статутного капіталу.

приклад: АТ «Колос» приймає рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок конвертації облігацій в акції товариства і випускає процентні конвертовані облігації 10000 шт. номінальною вартістю 130 руб. за ціною 102 руб. за 1 облігацію. Термін обігу - 720 днів.

Після закінчення терміну обігу облігації конвертуються в акції АТ, номінальною вартістю 100 руб. 1 акцію. Згідно облікової політики АТ «Колос» дисконт по облігаціях враховується при їх розміщенні в складі витрат майбутніх періодів. Для цілей оподаткування прибутку доходи, і витрати визначаються методом нарахування. АТ щомісяця сплачує авансові платежі з податку на прибуток.

У бухгалтерському обліку необхідно зробити такі записи:

Дт 51 Кт 67/1 (102 х 10000) 1020000 руб. отримані грошові кошти за розміщення облігацій;

Дт 97 Кт 67/2 ((130 - 102) х 10000) 280000 руб. відображено суму доходу у вигляді дисконту;

Дт 91/2 Кт 97 (280000/720 х 30) 11667 руб. щомісяця частину суми дисконту включається до складу операційних витрат;

Дт 67/1 Кт 75/1 1020000 руб. відображено погашення облігацій і конвертації їх в акції АТ;

Дт 67/2 Кт 75/1 280000 відображення погашення облігацій в розмірі дисконту.

Дт 75/1 Кт 80 (100 х 10000) 1000000 крб. відображено збільшення статутного капіталу за рахунок конвертації облігацій в акції ОА;

Дт 75/1 Кт 83 (130 - 100 х 10000) 300000 руб. відображено суму емісійного доходу від розміщення акцій.

 
Класифікація цінних паперів | Класифікація цінних паперів | Поняття і класифікація облігацій | Облік емісій і викупу облігацій у емітента | облігаціях | Облік операцій з облігаціями у інвестора | Особливості обліку операцій з державними облігаціями | облік ДКО | Облік облігацій федеральної позики | Поняття і класифікація акцій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати