На головну

Терміни отримання рецензії

  1. II. Розмір, умови і строки внесення плати за користування водним об'єктом
  2. Алгоритм отримання історичного знання
  3. Види і способи отримання психологічного знання
  4. Військово-політичні аспекти отримання незалежності Алжиром
  5. Питання 1. Виконавчі документи. Вимоги, що пред'являються до виконавчих документів. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання
  6. Питання № 14. Строки в цивільному праві. Позовна давність. Відновлення позовної давності. Призупинення і перерва позовної давності.
  7. Гібридомної технології ОТРИМАННЯ моноклональних антитіл

Підписана рецензентом рецензія представляється в ДАК разом з дипломною роботою у встановлені терміни.

У разі якщо керівник або рецензент, виходячи зі змісту дипломної роботи, не вважають за можливе допустити слухача до захисту дипломної роботи в ДАК, це питання розглядається окремо за участю керівника та автора дипломної роботи


Глава 8. Рекомендації з планування та захисту дипломної роботи

Узгодження плану роботи

На написання дипломної роботи відводиться 15 тижнів.

Почати написання дипломної роботи необхідно з складання її плану. Далі цей план вкрай бажано узгодити з науковим керівником. Ваше бачення проблеми дипломного дослідження може відрізнятися від бачення наукового керівника. Не секрет, що одну і ту ж проблему можна розглядати з різних сторін. Саме тому спочатку необхідно узгодити свій план з керівником, щоб не довелося потім повністю переписувати глави роботи або, що ще гірше, кардинально міняти всю структуру дипломного дослідження. Цю роботу необхідно виконати в перші ж дні, відразу після вибору теми свого дослідження.

Після того як план роботи затверджений, можна приступати до аналізу зібраного матеріалу, на основі якого буде проводитися дипломне дослідження. Не варто відразу ж гнатися за потрібним обсягом, набагато зручніше написати так схему дослідження, її кістяк. Зазвичай це половина від заданого обсягу дипломної роботи, що не включає в себе вступ, висновок і бібліографію вашого дослідження.

Саме ця заготовка повинна бути знову затверджена науковим керівником, щоб можна визначитися, чи правильний обраний шлях у вашому дослідженні. Цілком можливо, що науковий керівник захоче розставити акценти на інші аспекти проблеми. Така опрацювання «скелета» диплома допоможе вам уникнути непотрібної роботи.

 
подання додатків | Робота над бібліографічним апаратом | масштаб | Написи на кресленнях | документа | Розмірні числа і лінії | Складальне креслення | Креслення-схеми | ремонтні креслення | складання специфікацій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати