На головну

Рівняння Бернуллі для елементарної цівки реальної рідини

  1. амортизаторні рідини
  2. аномальні рідини
  3. Аристотель-учень Платона. Вперше водить поняття класичної концепції істини (відповідність знань реальної дійсності). Філософська школа - Лікей.
  4. Бізнес-школа реальному житті
  5. Векторне і нормальне рівняння площині
  6. Вага, маса і щільність рідини
  7. Вид одиночного осцилятора і основне динамічне рівняння

Розглянемо елементарну цівку реальної рідини з віссю S - S і зобразимо графічно для перетинів 1 - 1 і 2 - 2Всі члени, що входять в рівняння Бернуллі (рисунок 2.7). Якщо порівняти графічне зображення рівняння Бернуллі для елементарної цівки реальної рідини (рисунок 2.6) з графічним зображенням цього рівняння для ідеальної рідини (рисунок 2.7), то легко помітити, що на малюнку 2.6 сума  , Що дорівнює гідродинамічного напору Н1в першому перетині, дорівнює величині гідродинамічного напору Н2у другому перетині, т. е.

Для реальної рідини гідродинамічний напір Н1 в першому перерізом не дорівнює гідродинамічного напору Н2у другому перетині, т. е.

причому, на малюнку 2.7 видно, що Н2менше Н1на величину hw.

Отже, при русі елементарної цівки від перетину 1-1 до перетину 2-2проізошлі втрати питомої енергії (напору), рівні величині hw. Справа в тому, що при русі елементарної цівки реальної рідини виникають гідравлічні опору від сил тертя, на подолання яких частина енергії елементарної цівки витрачається, перетворюючись в теплову енергію, неповернута для даної рідини, що рухається. Тому, якщо в перерізі 1 - 1Ми маємо повну питому енергію, рівну напору Н1 то при русі елементарної цівки реальної рідини від перетину 1 - 1 до перетину 2 - 2часть напору Н1втрачається на подолання гідравлічних опорів тертя і натиск Н2 повинен бути менше напору Н1. Втрачена питома енергія елементарної цівки дорівнює різниці напорів

 

малюнок 2.7

Так як

и

то втрати напору при русі елементарної цівки від перетину 1 - 1 до перетину 2 - 2

або

 (2.18)

Отже, ми отримали рівняння Бернуллі для елементарної цівки реальної рідини. У правій частині цього рівняння з'явився четвертий член, який представляє собою втрати напору при русі елементарної цівки на ділянці між перетинами 1 - 1 та 2 - 2. Та це й цілком природно, адже ми розглядали спочатку елементарну цівку ідеальної рідини, при русі якої сили тертя відсутні, і маємо рівняння (2.17). Потім ми розглянули елементарну цівку реальної рідини, при русі якої виникають сили тертя, що викликають втрати напору, що і зумовило в рівнянні (2.18) поява четвертого члена hw.

 
остійність | Рівновага плаваючого тіла частково зануреного в рідину | Основне положення | Види руху рідини | Основні елементи потоку | Рівняння нерозривності потоку рідини | Диференціальне рівняння руху ідеальної рідини (рівняння Ейлера) | Рівняння Бернуллі для елементарної цівки ідеальної рідини | Висновок рівняння Бернуллі із закону живих сил | На підставі рівняння нерозривності потоку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати