На головну

конструкторська уніфікація

(Складено за [1])

конструкторська уніфікація - Сукупність заходів щодо усунення необґрунтованої різноманіття типів і конструкцій виробів, форм і розмірів деталей і заготовок, марок і профілів матеріалів.

стандартизація - Встановлення і застосування правил з метою впорядкувати діяльність у певній галузі на користь і за участю всіх зацікавлених сторін, зокрема для досягнення загальної оптимальної економії при дотриманні функціональних умов і вимог техніки безпеки.

уніфікованими вважають широко використовуються деталі і вузли, які не ввійшли в стандарти.

запозиченими називають деталі і вузли, раніше спроектовані як оригінальні для конкретного виробу або вузла і приємним в двох і більш виробах.

параметричний ряд являє собою сукупність машин, вузлів, агрегатів, приладів одного експлуатаційного призначення (аналогічних але кінематиці, схемами, робочому процесу), але різних типорозмірів, яка підпорядковується певним законом зростання (зменшення) значень головного параметра.

Конструктивно-уніфікований ряд - Це сукупність машин (елементів) одного і того ж або подібного функціонального призначення, побудована на основі конструктивної спільності структурних складових вироби.

Агрегатування і блочно-модульний метод конструювання - Створення виробів шляхом їх компонування з обмеженого числа уніфікованих або стандартних елементів, модулів, блоків однакового або різного призначення.
Конспект лекцій з дисципліни | Структура процесів на підприємстві (в організації) | Параметри ринків товарів індивідуального користування і промислового призначення | Приклади застосування статистичного аналізу | Деякі методи прогнозу | РІШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОДУКТОМ | Загальна технологія проектування | Основні стадії і процедури загальної технології проектування | Інтелектуальна власність підприємств | Технологічна підготовка виробництва |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати