На головну

Синтетичний і аналітичний облік

  1. Аналітичний і синтетичний облік
  2. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з оплати праці
  3. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з персоналом
  4. Аналітичний критерій для прямолінійності ряду точок
  5. Аналітичний метод дослідження для структурної групи II класу 3-го виду на прикладі кулісних механізмів
  6. Аналітичний метод знаходження точки беззбитковості
  7. Аналітичний метод обробки інформації

Синтетичний облік витрат на виробництво і виходу продукції ведеться на операційному калькуляційних рахунках 20 «Основне виробництво», субрахунок «Рослинництво». За дебетом цього рахунку протягом року враховуються всі основні витрати під урожай поточного року і майбутніх років. За кредитом рахунку 20, субрахунок «Рослинництво», протягом року враховують вартість отриманої від врожаю продукції рослинництва в оцінці за плановою собівартістю. За підсумками року після обчислення фактичної собівартості продукції рослинництва за кредитом субрахунка «Рослинництво» відображають калькуляційні різниці між фактичною і плановою собівартістю виробленої продукції. Сальдо за рахунком 20 «Основне виробництво», субрахунок «Рослинництво» характеризує суму витрат незавершеного виробництва, що відноситься на урожай майбутніх років.

Кореспонденція рахунків з відображення господарських операцій на рахунку 20, субрахунку 20/1 «Рослинництво»:

- Нарахована оплата праці працівникам галузі рослинництва, нарахований єдиний соціальний податок Дт 20/1 Кт 70,69;

- Використані в рослинництві: насіння, добрива, паливо, засоби захисту рослин та інші матеріальні цінності Дт 20/1 Кт 10;

- Нарахована амортизація по основних засобів, які в рослинництві Дт 20/1 Кт 02;

- Надані послуги для рослинництва власними допоміжними виробництвами, іншими організаціями Дт 20/1 Кт 23, 60;

- Списані загальновиробничі витрати рослинництва, частка загальногосподарських витрат, що припадають на рослинництво Дт 20/1 Кт 25/1, 26;

- Оприбутковано урожай продукції рослинництва Дт 43/1 Кт 20/1

Аналітичні рахунки по субрахунку «Рослинництво» ведуть по культурам (групам культур) і по незавершеному виробництву за видами робіт (посів озимих зернових культур, підйом зябу і т. Д.).

Облік витрат на виробництво і виходу продукції в виробничих підрозділах ведеться на основі первинних облікових документів у накопичувальних регістрах і звітах підрозділів. На підставі підсумків накопичувальних відомостей провадяться записи про витрати по кожній статті витрат в особовому рахунку (виробничому звіті) підрозділу в рослинництві (ф. № 83-АПК).

 
Облік розрахунків по податках і зборах | Облік розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню | Завдання обліку праці та її оплати | Синтетичний і аналітичний облік праці та її оплати | Поняття матеріально-виробничих запасів, завдання обліку | Документальне оформлення руху виробничих запасів, готової продукції, товарів | Організація складського обліку | Синтетичний і аналітичний облік матеріально - виробничих запасів | Облік витрат по вкладеннях у необоротні активи | Облік основних засобів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати