Головна

Хохлов А. Е. 2 ??сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Позабалансові рахунки відзначаються прапорцем в графі «Заб.». Якщо для рахунку включений ознака позабалансового рахунку  , Його не можна буде кореспондувати в бухгалтерських проводках з балансовими рахунками - програма видасть відповідне попередження.

У графі «Акт» задається ознака активності рахунку. Це - ознака контролю залишку. Він може приймати одне з трьох значень:

- Активний (А)

- Пасивний (П)

- Активно-пасивний (АП)

Активний рахунок повинен мати дебетовий залишок. Пасивний рахунок повинен мати завжди кредитовий залишок.

Аналогічним чином налаштовується і валютний облік по графі «Вал».

План рахунків визначає можливість кількісного обліку. Якщо в графі «Кіл.» Стоїть прапорець  , Значить, на рахунку ведеться сумовий і кількісний облік. Такими рахунками є, наприклад, рахунки 07, 10, 41.

Наступна ознака обліку «За ...» - облік по підрозділах, наприклад, на рахунках 20, 25, 26 ведеться облік по підрозділах.

Податковий облік ведеться одночасно з бухгалтерським обліком на рахунках бухгалтерського обліку. Рахунки обліку, на яких реєструються дані податкового обліку, визначаються ознакою Податковий облік (НУ).

Якщо рахунок є групою (т. Е. Включає в себе субрахунка), то такий рахунок не може використовуватися при введенні проводок - проводки можуть бути заведені тільки по субрахунках цього рахунку. Такі рахунки виділені жовтим фоном. Наприклад, рахунок 01 «Основні засоби», є рахунком-групою, і вибрати його в операцію програма не дозволить. Вказувати можна тільки субрахунка цього рахунку 01.01 і 01.09.

Кількість рахунків першого рівня в плані рахунків практично не обмежена. Кількість рівнів субрахунків в плані рахунків обмежена загальною довжиною коду рахунку.

Новий план рахунків може бути створений тільки в режимі «Конфігуратор». Новий рахунок може бути введений в план рахунків як в режимі «1С: Підприємство», так і в режимі «Конфігуратор», в останньому випадку вони називаються зумовленими.

Зумовлені рахунку можуть бути введені і видалені тільки в режимі «Конфігуратор». У таких рахунків в плані рахунків є жовта точка поряд з символом рахунку: .

Перейдіть в режим «Конфігуратор». Відкрийте в дереві конфігурації - «План рахунків Госпрозрахунковий» (Рис. 2.2).

Мал. 2.2

Для перегляду і введення визначених рахунків необхідно звернутися до списку зумовлених рахунків на закладці «Інші» або звернутися до списку зумовлених рахунків через меню, яке викликається натисканням кнопки «Дія» (Рис. 2.2).

Перейдіть в режим «1С: Підприємство» і відкрийте в Плані рахунків якоїсь рахунок, наприклад рахунок 01 (Рис. 2.3).

Мал. 2.3

Для зумовлених рахунків в режимі «1С: Підприємство» НЕ допускається (Рис. 2.3):

- Змінювати ознаки активних, пасивних і активно-пасивних рахунків,

- Змінювати налаштування валютного обліку за рахунком,

- Змінювати структуру підпорядкування рахунку.

Для зумовлених рахунків в режимі «1С: Підприємство» допускається (Рис. 2.3):

- Додавати вид субконто,

- Змінювати найменування,

- Змінювати код рахунку,

- Відключати можливість вибору рахунку в проводках.

Субрахунок можна підпорядкувати, або перепідпорядкувати зумовленої рахунку тільки в тому режимі, в якому субрахунок був доданий до плану рахунків.

Якщо в плані рахунків є зумовлений рахунок, то допускається ввести для нього новий субрахунок в будь-якому режимі роботи незалежно від наявності субрахунків на рахунку (Рис. 2.4).

рис.2.4

Субрахунок можна підпорядкувати зумовленої рахунку в будь-якому режимі роботи незалежно від наявності субрахунків на рахунку (Рис. 2.4).

2.2. субконто

Субконто - це об'єкт аналітичного обліку. Наприклад, контрагент, матеріал, співробітник і т. Д. У плані рахунків організована тривимірна аналітика. Це - Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3. Таким чином, на кожному рахунку може бути облік до 3-х різних розрізів, що цілком достатньо для ведення аналітичного обліку в більшості організацій.

Наприклад, на рахунку 90 як Субконто 1 (перший розріз аналітики) встановлено довідник «Номенклатурні групи». Це означає, що облік на рахунку 90 ведеться в розрізі номенклатурних груп.

Доступ до видів субконто в режимі «1С: Підприємство» відбувається через меню «Підприємство - План рахунків - Види субконто (бухгалтерський і податковий облік)».

У режимі «1С: Підприємство» при інших рівних умовах допускається додавати до рахунків додаткові види субконто як для зумовлених, так і для непредопределенних рахунків.

Встановлений на рахунку вид субконто може бути видалений в режимі «1С: Підприємство» для будь-якого рахунку будь-якого плану рахунків.

Зауваження.Але слід враховувати, що в режимі «1С: Підприємство» неможливо видалити субконто у зумовленого рахунку, якщо це субконто встановлено в Конфігураторі. Якщо ж додати субконто до визначених рахунку в режимі «1С: Підприємство», то його можна і видалити в цьому режимі.

Необхідною умовою для додавання нового виду субконто до рахунку є наявність в плані видів характеристик характеристики, яку використовують як виду субконто.

В режим «Конфігуратор» при визначенні властивостей плану рахунків допустимі види субконто вибираються не більше ніж з одного плану видів характеристик (Рис. 2.5).

Мал. 2.5

При визначенні властивостей плану рахунків ознаки обліку, що встановлюються для субконто можуть бути довільними і можуть не співпадати з ознаками обліку, встановленими для плану рахунків (Рис. 2.6).

Мал. 2.6.

Створення нового виду субконто можливо як в режимі «Конфігуратор», так і в режимі «1С: Підприємство». Додавання додаткового виду субконто до рахунку в режимі «1С: Підприємство» допускається з безлічі видів субконто, заданих на етапі конфігурації і видів субконто, введених в режимі «1С: Підприємство» (Рис. 2.7).

Мал. 2.7

Для організації ведення аналітичного обліку на рахунку деякого плану рахунків необхідно щоб для плану рахунків, при визначенні його властивостей, було встановлено відповідний йому план видів характеристик (Рис. 2.8).

Мал. 2.8

Максимально допустима кількість субконто, яке можна встановити для рахунку в режимі «1С: Підприємство» обмежена значенням, заданим у властивостях відповідного плану рахунків (Рис. 2.8).

Ознаки обліку субконто «Кількісний» і «Валютний» можуть бути встановлені незалежно від того, чи встановлені для даного плану рахунків ознаки обліку «Кількісний» і «Валютний» (Рис. 2.8).

Можливі наступні зв'язку між Планами рахунків і Планами видів характеристик: ОДИН План рахунків -> ОДИН План видів характеристик, і ОДИН План видів характеристик -> БЕЗЛІЧ Планів рахунків (Рис. 2.8). Т. е., Один і той же План видів характеристик, наприклад, «ВідиСубконтоХозрасчетние» можна підключати до декількох Планам рахунків.

Вимірювання «Організація», встановлене для деякого регістра бухгалтерії є аналітичним виміром для записів тільки цього регістра бухгалтерії (Рис. 2.9).

Мал. 2.9

Аналітичний облік в розрізі підрозділів організований за рахунок використання вимірювання в регістрі бухгалтерії (Рис. 2.9).

Якщо для субконто встановлена ??ознака «Тільки обороти», то таке субконто називається оборотним, причому вона впливає тільки на використання даного виду субконто на даному рахунку (Рис. 2.10).

Мал. 2.10

Якщо для субконто встановлена ??ознака «Тільки обороти», то дане субконто ніколи не має сальдо.

Повний список всіх видів субконто можна побачити тільки в режимі ведення обліку у відповідному плані видів характеристик (меню «Підприємство - Плани рахунків - Види субконто (бухгалтерський і податковий облік)») (Рис. 2.11).

Мал. 2.11

Зумовлені види субконто можуть бути введені і видалені з Плану видів характеристик тільки в режимі «Конфігуратор». Для зумовлених видів субконто в режимі «1С: Підприємство» не допускається змінювати тип значень.

Для введення або перегляду списку зумовлених видів субконто в режимі конфігурації необхідно звернутися до списку визначених елементів Плану видів характеристик на закладці «Інші» або звернутися до списку визначених елементів Плану видів характеристик через меню, яке викликається натисканням кнопки «Дія» (Рис. 2.12).

Мал. 2.12

При роботі зі списком видів субконто в режимі «1С: Підприємство» допускається:

- Додавати в нього нові елементи,

- Змінювати в ньому найменування елементів,

- Змінювати в ньому коди елементів.

зауваження. Для того, щоб з'явилася можливість зміни коду, в формі списку «Види субконто госпрозрахункові» треба встановити відповідний прапорець через меню «Дії - Редагувати код».

При роботі зі списком видів субконто в режимі «1С: Підприємство» не допускається:

- Визначати нові типи значень для будь-яких елементів,

- Видаляти будь-які елементи,

- Збільшувати довжину коду будь-якого елементу.

зауваження. Але це стосується, тільки визначених елементів, а для непредопределенних елементів можлива зміна типів значень і видалення таких елементів.


3. Регістри і реєстратори

Регістри - це різні види таблиць, в які записуються дані з первинних документів і довідників. У них відбивається введена в систему і рознесена по рахунках облікова інформація.

У конфігурації «Бухгалтерія підприємства» регістри діляться на три групи:

· Регістри відомостей

· Регістри накопичення

· Регістри бухгалтерії

Основне призначення регістрів полягає в зберіганні інформації, що формується документами. У таблиці 3.1 наводяться призначення і приклади регістрів по групах.

Таблиця 3.1

 регістри відомостей  регістри накопичення  регістри бухгалтерії
 Призначені для зберігання інформації, склад якої розгорнуто по певній комбінації значень, а при необхідності - і в часі.  Використовуються для обліку інформації про наявність та рух будь-яких величин: матеріальних, грошових, товарних і т. Д.Регістри показують підсумкову інформацію.  Використовуються для того, щоб показати, яким чином інформація про господарські операції відображається в обліку. Цей об'єкт не існує сам по собі, він обов'язково пов'язується з конкретним планом рахунків конфігурації.
 Наприклад: Ставки податків. Дані про облікову політику. Відомості про параметри амортизації основних засобів. Динаміка змін цін.  Наприклад: Обчислений податок. Відомості про доходи. Взаєморозрахунки з контрагентами організації. Партії товарів на складах.  Наприклад: Журнал проводок (бухгалтерський облік).

Інформація в регістри може заноситися або вручну, або за допомогою документів-реєстраторів. Якщо користувач проведе документ, т. Е. Зафіксує господарську операцію, то в регістрах формуються записи. Процес формування записів називається рухом регістру.

У регістрах дані зберігаються в розрізі вимірювань, наприклад, в розрізі організацій, валют, підрозділів та т. П. Дані, які враховуються в регістрах називаються ресурсами, наприклад, сума, кількість, валютна сума і т. П.

Рухи в регістрі бухгалтерії виконуються тільки з використанням реєстратора. Регістр бухгалтерії може не мати вимірювань незалежно від властивостей, пов'язаного з ним плану рахунків.

Регістри бухгалтерії пов'язані з планами рахунків наступним чином: одному регістру бухгалтерії відповідає тільки один план рахунків, в той час як єдиним планом рахунків відповідає безліч регістрів бухгалтерії (Рис. 3.1).

Мал. 3.1

Ресурс «Валютна сума» в регістрі бухгалтерії може бути встановлений незалежно від часу, що вимірюється (Рис. 3.2).

Мал. 3.2

У регістрах бухгалтерії підтримка кореспонденції рахунків є властивістю, що задається в режимі конфігурації (Рис. 3.1 і Рис. 3.4).

Склад і кількість ресурсів регістра бухгалтерії визначається в режимі конфігурації (Рис. 3.2). Кількість ресурсів і вимірювань регістра бухгалтерії необмежено (Рис. 3.2).

Ресурс регістра бухгалтерії може мати тільки числовий тип. Вимірювання регістра бухгалтерії може мати будь-який тип.

Регістри бухгалтерії пов'язані з реєстраторами таким чином: одному регістру бухгалтерії відповідає безліч реєстраторів, в той час як одному реєстратору відповідає безліч регістрів бухгалтерії (Рис. 3.3).

Мал. 3.3

Якщо в регістрі бухгалтерії вимкнено властивість підтримки кореспонденції рахунків (Рис. 3.4), то в кожній його запису вказується тільки один балансовий або позабалансовий рахунок

Мал. 3.4

Властивість документа «Видаляти руху автоматично» (Рис. 3.5) задає автоматичне видалення всіх записів, які документ записав у процесі проведення, при перепроведенні (перед записом нових рухів) або при скасуванні проведення документа.

Мал. 3.5

Властивість документа «Видаляти руху автоматично» (Рис. 3.5) може бути встановлено тільки для тих документів, яким дозволено проведення.

Якщо для документа встановлено властивість «Автонумерація» (Рис. 3.6), то кожному знову введеному документу автоматично надаватиметься номер, який можна виправити вручну. (У режимі «1С: Підприємство» можна дозволити зміну номера конкретного документа з меню «Дії - Редагувати номер», але робити це не рекомендується).

Мал. 3.6

Якщо для групи документів декількох видів потрібно встановити єдину наскрізну нумерацію, то необхідно для даних документів встановити єдиний нумератор (Рис. 3.7).

Мал. 3.7

Якщо для групи документів декількох видів потрібно встановити єдину наскрізну нумерацію в межах року, то необхідно для даних документів встановити єдиний нумератор з періодичністю «В межах року» (Рис. 3.8).

Мал. 3.8

Якщо документу призначений нумератор, то параметри нумерації документа будуть визначаться тільки властивостями відповідного нумератора.

Режим «Введення документа на підставі» дозволяє здійснювати введення документа на підставі іншого документа, елемента довідника, плану видів характеристик (Рис. 3.9). Документ може бути підставою для введення для іншого документа, елементів: довідника, плану видів характеристик, плану рахунків (Рис. 3.9).

Мал. 3.9

При проведенні документа може виконуватися зміна будь-яких даних системи (і регістрів, і довідників). Проведення документа може одночасно змінювати дані в декількох регістрах різних видів.

Один документ може мати кілька табличних частин і необмежене число реквізитів.

Вправа 3.1

Використовуючи режим «Конфігуратор», дайте відповідь на наступні питання:

1. Який План рахунків відповідає регістру бухгалтерії «Госпрозрахунковий»?

2. Які вимірювання, ресурси і реквізити встановлені у регістра бухгалтерії «Госпрозрахунковий»?

3. Чи встановлено підтримка кореспонденції рахунків в регістрі бухгалтерії «Госпрозрахунковий»?

4. Який тип має вимір «Організації» регістра бухгалтерії «Госпрозрахунковий»?

5. Який тип має ресурс «ВалютнаяСумма» регістра бухгалтерії «Госпрозрахунковий»?

6. Чи є реєстратором для регістра бухгалтерії «Госпрозрахунковий» документ «Довіреність»?

7. Наведіть приклади документів, для яких встановлено властивість «Видаляти руху автоматично» і для яких ця властивість не встановлено.

8. Яка періодичність нумератора встановленого для документа «ПередачаСЗВ4вПФР»?

9. Скільки реквізитів і табличних частин має документ «ПоступленіеТоваровУслуг»?


4. Загальні відомості про типової конфігурації «Бухгалтерія підприємства»

4.1. Довідник «Організації»

У типовій конфігурації забезпечується ведення бухгалтерського обліку для групи взаємопов'язаних організацій (юридичних осіб) в єдиній інформаційній базі і єдиному реєстрі бухгалтерії.

Довідник «Організації» (меню «Підприємство - Організації») призначений для зберігання списку власних організацій - юридичних осіб та підрозділів (які не є юридичними особами), що входять до складу підприємства.

Типова конфігурація забезпечує ведення бухгалтерського обліку для декількох організації, що входять до складу підприємства, за рахунок використання вимірювання «Організація» в регістрах системи (див. Рис. 3.2).

Вправа 4.1

Помічник початку обліку (Рис. 4.11) дозволяє ввести відомості про організацію, заповнити основні довідники, ввести початкові залишки.

Мал. 4.11

Ці ж дані можна заповнити або відкоригувати і через пункти головного меню, але застосування помічника дозволяє зробити це швидше і мінімізувати помилки. Перехід по сторінках помічника відбувається по кнопках  . За допомогою помічника введіть наступні дані:

1. Загальні відомості про організацію

Коротка назва: світло

Скорочене найменування: ВАТ «Світло»

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Світло»

Юр. / Фіз. обличчя: Юр. обличчя

ІПН: 5837003736

КПП: 583701001

префікс: СВТ

2. Банківський рахунок організації

Номер рахунку: 40201560500000010350

БИК: 045655724

Після введення БИК інші реквізити банку з'являються автоматично:

Кор. рахунок: 30101810500000000724

Найменування: ВАТ «ГУБЕРНСЬКИЙ БАНК« ТЕРЬОХІН »

Місто: Пенза

подання: Основний

Банк для непрямих розрахунків - не заповнювати.

3. Контактна інформація

Юридична адреса: 440026, Пенза, Червона, 40

Фактична адреса: 440026, Пенза, Червона, 40

4. Відповідальні особи організації

керівник: Фролов Іван Сергійович - директор

Головний бухгалтер: Федорова Ольга Петрівна - головний бухгалтер

Касир: Донцова Ірина Сергіївна - касир

5. Натисніть кнопку «Готово» і далі ви потрапляєте в Панель функцій на закладку «Початок роботи». Подальші дії вам буде підказувати стартовий помічник. У Панель функцій можна завжди перейти і пізніше з меню «Довідка».

4.2. параметри обліку

Параметри обліку, встановлені в діалозі «Налаштування параметрів обліку» (меню «Підприємство - Налаштування параметрів обліку»), поширюються на всі організації, що входять до складу підприємства і одночасно на бухгалтерський і податковий облік (Рис. 4.1).

рис.4.1

Якщо в інформаційній базі ведеться облік організацій, які застосовують різні ставки податку на прибуток до бюджету суб'єктів РФ, то потрібно в налаштуваннях параметрів обліку на закладці «Податок на прибуток» встановити прапорець «Застосовуються різні ставки податку на прибуток».

Дата актуальності обліку (меню «Сервіс - Управління датою актуальності обліку») встановлюється з метою прискорити оперативне введення документів за рахунок їх проведення за спрощеною схемою (Рис. 4.2).

Мал. 4.2

Дата актуальності обліку встановлюється або для однієї конкретної організації і одного обраного розділу обліку, або для однієї конкретної організації і всіх розділів обліку, або в цілому для всіх організацій і всіх розділів обліку (Рис. 4.2).

Вправа 4.2

Налаштування параметрів обліку:

1. Види діяльності:

Виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг

Роздрібна торгівля

2. Системи оподаткування: Всі системи оподаткування

3. Запаси:

Ведеться облік зворотної тари

Ведеться облік по партіях (документам надходження)

Облік по складах (місцях зберігання) ведеться за кількістю

4. Товари в роздробі:

Додатково ведеться аналітичний облік:

За номенклатурою (обороти)

За ставками ПДВ

5. Виробництво:

Тип планових цін: Основна планова ціна

6. Грошові кошти: Без змін

7. Розрахунки з контрагентами:

Термін оплати покупців, днів: 30

Термін оплати постачальникам, днів: 30

8. Розрахунки з персоналом:

Облік розрахунків по заробітній платі та кадровий облік ведуться:

У цій програмі

Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться:

По кожному працівнику

9. Податок на прибуток:

Вартість майна та послуг, попередньо оплачених за договором у валюті, визначається за курсом на дату: Надходження або реалізації майна та послуг.

4.3. Облікова політика

Параметри облікової політики підприємства для цілей бухгалтерського і податкового обліку встановлюються і зберігаються у відповідному регістрі відомостей (Рис. 4.3). Форма «Облікова політика організацій» викликається через меню «Підприємство - Облікова політика - Облікова політика організацій».

Мал. 4.3

Регістр відомостей «Облікова політика (бухгалтерський облік)» є періодичним з періодичністю «У межах місяця» і ведеться в розрізі організацій (Рис. 4.3).

Типова конфігурація підтримує такі системи оподаткування: загальна система оподаткування, спрощена система оподаткування та єдиний податок на поставлений дохід за окремими видами діяльності (Рис.4.3).

Вказати ставки податку на прибуток можна на формі «Облікова політика організацій» на закладці «Податок на прибуток». Як вже зазначалося вище, якщо в інформаційній базі ведеться облік організацій, які застосовують різні ставки податку на прибуток до бюджету суб'єктів РФ, то потрібно в налаштуваннях параметрів обліку на закладці «Податок на прибуток» встановити прапорець «Застосовуються різні ставки податку на прибуток». Якщо організації застосовують різні ставки податку на прибуток до бюджету суб'єктів РФ, то ці ставки можна встановити або переглянути за посиланням «Ставки податку на прибуток до бюджету суб'єктів РФ »на формі регістра« Ставки податку на прибуток ».

Таким чином, ставка податку на прибуток, яка використовується регламентними документами, встановлюється в регістрі відомостей «Ставки податку на прибуток» для кожної організації.

Вправа 4.3

Облікова політика організацій:

1. Загальні відомості:

організація: світло

Застосовується з: 01.01 поточного року

Система оподаткування: Загальна

Застосовується особливий порядок оподаткування по окремим видам діяльності

Види діяльності:

Виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг

Роздрібна торгівля

2. ОС і НМА:

Метод нарахування амортизації (НУ): лінійний

Вказати ставки податку на майно: 2,2%, Податкова пільга: не застосовується

3. Запаси:

Оцінка вартості МПЗ при вибутті: за ФІФО

4. Виробництво:

Розподіл витрат основного і допоміжного виробництва:

Для послуг стороннім замовникам: За плановими цінами

Для послуг власним підрозділам: За плановими цінами

Встановити методи розподілу непрямих витрат:

період: 01.01 поточного року

організація: світло

База розподілу: Оплата праці

Включення загальногосподарських витрат до вартості реаліз. продукції: За методом «Директ-костинг»

5. Випуск продукції і послуг:

Спосіб обліку випуску: Без використання рахунку 40

Послідовність переділів: визначається автоматично

6. НЗП:

Спосіб обліку НЗВ: З використанням документа «Інвентаризація НЗП»

7. Роздріб:

Спосіб оцінки товарів в роздрібній торгівлі: За вартістю придбання

8. Податок на прибуток:

Вказати перелік прямих витрат: Створити записи, відповідні рекомендаціям ст. 318 НК РФ

Вказати ставки податку на прибуток:

період: 01.01 поточного року

У федеральний бюджет: 2%

До бюджету суб'єктів РФ: 18%

Застосовується ПБО 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток»

9. ЕНВД:

База розподілу: Доходи від реалізації і позареалізаційні

Встановити рахунки обліку доходів і витрат за діяльністю, що обкладається ЕНВД

10. ПДВ:

Організація здійснює реалізацію без ПДВ або з ПДВ 0%

Порядок реєстрації рахунків-фактур на аванс: Реєструвати рахунки-фактури завжди при отриманні авансу

Враховувати позитивні сумові різниці при нарахуванні ПДВ

11. Без ПДВ і 0%:

ПДВ виділяється з виручки

Включати в вартість або списувати на витрати відповідно до ст. 170 НК РФ

12. ПДФО:

Стандартні відрахування застосовуються: Наростаючим підсумком протягом податкового періоду

13. Страхові внески:

Вид тарифу страхових внесків: Організації, які застосовують ОСН, крім с / г виробників

4.4. Документи типової конфігурації

У типовій конфігурації використовується один план рахунків: «Госпрозрахунковий».

Основним технологічним прийомом ведення бухгалтерського обліку є реєстрація фактів господарської діяльності в документах конфігурації. Причому ручна операція (т. Е. Операція з прямою вказівкою рахунків дебету і кредиту) вважається одним з видів документів.

Документ «Операція (бухгалтерський і податковий облік)» (меню «Операції - Журнал операцій - Додати операцію») призначений для ручного введення рухів по регістрах (Рис. 4.4).
А. Е. Хохлов | Хохлов А. Е. 4 сторінка | Хохлов А. Е. 5 сторінка | Хохлов А. Е. 6 сторінка | Хохлов А. Е. 7 сторінка | Хохлов А. Е. 8 сторінка | Хохлов А. Е. 9 сторінка | Хохлов А. Е. 10 сторінка | Хохлов А. Е. 11 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати