На головну

Алгоритм розрахунку розмірних ланцюгів за методом максимуму-мінімуму

  1. II. За способом встановлення правил поведінки (наявність (відсутність) у суб'єкта можливості вибору поведінки; за методом правового регулювання)
  2. А. Алгоритм забору сечі при природному сечовипусканні.
  3. А. Алгоритм проведення оксигенотерапії через носову канюлю
  4. А. Методика розрахунку довжини ЗПС, прийнята в ВВС
  5. Активні і пасивні елементи електричних ланцюгів. Закон Ома
  6. алгоритм
  7. Алгоритм 1.

Щоб забезпечити повну взаємозамінність, розрахунок ведемо за методом максимуму - мінімуму, при якому допуск замикаючого розміру визначають арифметичним складанням допусків складових розмірів.

Цей метод враховує тільки граничні відхилення ланок і самі несприятливі їх поєднання.

 А D А2

А1

Рис.4.3 До вирішення задачі розрахунку розмірної ланцюга методом максимуму - мінімуму

Алгоритм розв'язання задачі.

1. Обробляють базову площину 1, потім по налаштуванню - площині 2 і 3

А2 = 28 ± 0,14 А1 = 60 ± 0,2

Мал. 4.4 Складання розмірного ланцюга при розрахунку розмірів останнього у ланки.

2. Розрахунок номінального розміру замикаючої ланки.

А? - Замикає розмір.

А? = А1 - А2 = 60 - 28 = 32 мм

У загальному випадку при n - збільшують і p - зменшують розмірах:

(4.1)

3. Визначення граничних розмірів останнього у ланки.

При поєднанні найбільших збільшують і найменших зменшують поєднань розмірів замикає розмір має найбільше значення. При поєднанні найменших збільшують і найбільших зменшують складових розмірів - найменше значення (рис 4.2).


(4.2)

(4.3)

Звідси допуск:

 (4.4)

(4.5)

 Якщо прийняти m - загальне число ланок у ланцюзі:

(4.6)

Допуск останнього розміру дорівнює сумі допусків складових розмірів:

ТА1 = 0,4 мм; ТА2 = 0,28 мм; ТА1 = 0,4 + 0,28 = 0,68 мм.

Для забезпечення найменшої погрішності замикаючої ланки розмірна ланцюг повинна складатися з можливо меншого числа ланок, т. Е. При конструюванні необхідно дотримуватися принцип найкоротшою ланцюга,а також порядок обробки і збірки слід будувати так, щоб замикає розмір був менш відповідальним.

 Допуск будь-якого становить розміру Аq, якщо відомі допуски інших розмірів включаючи замикає:

(4.7)

3. Визначення граничних відхилень останнього у ланки.

Для визначення граничних відхилень останнього розміру зручно використовувати координату середини поля допуску Ес (Аj) і половину допуску ТАj / 2.

Мал. 4.5 Схема розташування граничних відхилень останнього у ланки.

 Для будь-якого становить ланки:

(4.8)

 аналогічно:

(4.9)

Висловимо найбільший і найменший розмір (4.2) і (4.3):

 (4.10)

 (4.11)

Розмір А? можна визначити за формулою (4.1). Віднімемо почленно з рівнянь (4.10) і (4.11) рівняння (4.1), отримаємо рівняння для визначення відповідно верхнього та нижнього відхилень останнього у ланки:

 (4.12)

 (4.13)

Таким чином замикає розмір

Підставивши в рівняння (4.12.) І (4.13) значення граничних відхилень, виражених через координату середини поля допуску в рівняннях (4.8) і (4.9):

 (4.14)

 (4.15)

Склавши почленно і розділивши суму на 2 отримаємо вираз для визначення координати середини поля допуску останнього у ланки:

 (4.16.)

Далі за формулою (4.9) визначимо Es (AD) і Ei (AD), а формули (4.2) і (4.3) будуть перевірочними.
алгоритм розрахунку | Початкові дані | приклад розрахунку | теоретичні відомості | Застосування посадок з зазором. | Практичний розрахунок посадки з зазором підшипників рідинного тертя | Практичний розрахунок підшипників ковзання працюють при напіврідинних терті. | Алгоритм розрахунку. | приклади розрахунку | Для даної посадки мінімальний запас на знос |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати