Головна

Глава 3. Лист зайнятості

  1. Бібліографічний список по всім главам
  2. У Цивільному кодексі України (глава 35) виділяється два види договору найму. У теорії їх називають комерційний і соціальний.
  3. В Глава 1. Емоційне реагування
  4. В Глава 12. Характеристика різних почуттів
  5. Вальрас, Леон (1834-1910) - видатний швейцарський економіст, засновник і глава «Лозаннській» школи маржиналізму, творець теоретичної моделі загальної економічної рівноваги.
  6. Вступна глава
  7. Вступна глава

Можна виділити наступні основні групи основних документів управління:

- організаційні документи підприємства (Статут, установчий договір, структура і штатна чисельність, штатний розклад, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку);

- розпорядчі документи підприємства (Накази з основної діяльності, розпорядження, рішення);

- документи з особового складу підприємства (Накази по л / с, трудові контракти (договори), особисті справи, особові картки ф. Т-2, особові рахунки по зарплаті, трудові книжки);

- фінансово-бухгалтерські документи підприємства (Головна книга, річні звіти, бухгалтерські баланси, рахунки прибутків і збитків, акти ревізій, інвентаризацій, плани, звіти, кошториси, рахунки, касові книги та ін.);

- інформаційно-довідкові документи підприємства (Акти, листи, факси, довідки, телефонограми, доповідні записки, протоколи та ін.).

Від державних і муніципальних організацій на підприємство можуть надходити документи, що регулюють різні питання його діяльності (податки, охорона навколишнього середовища тощо). Ці документи становлять окрему групу - нормативні документи вищестоящих органів.

У самостійну групу можна виділити комерційні контракти (договори), Які є основними документами підприємницької діяльності.

Всі перераховані документи належать до управлінських або організаційно-розпорядчих документів (ОРД). Винятком є ??фінансово-бухгалтерські документи, що мають специфічні особливості складання і обробки.
ДІЛОВИЙ РОСІЙСКA МОВА | ЗАМІСТЬ передмови | Екстралінгвістичними особливості офіційно-ділового стилю мови | Лінгвістичні особливості офіційно-ділового стилю мови | Текстові норми ділового стилю | A. Лексичні норми | Стилістична забарвлення слова і лексичні норми ділового стилю | B. Граматичні норми | словосполучення | C. Синтаксичні норми |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати