Головна

Вступ

  1. I. Вступ до проблеми: лінгвістичний і семіотичний підхід в семантиці
  2. III. Дидактичний введення вихідної «рамки» рефлексії
  3. Lt; II> Поетика сюжетів Введення
  4. А. Мейе «Введення в порівняє, вивчення і.-е. мов », 1-е рус. изд.
  5. ВСТУП
  6. Вступ
  7. Вступ

У посібнику представлений розділ дисципліни «Математика» і написана відповідно до програми дисципліни для студентів, які навчаються за напрямом «131000 Нафтогазова справа», заочно - очної та заочної форм навчання. Посібник містить наступні глави: інтегрально обчислення, кратні і криволінійні інтеграли,

В кінці розділу наведено списки основних термінів, питання для самоконтролю та завдання для самостійного рішення і аудиторну роботу. Підсумковий контроль за чолі включає в себе тест, аудиторну контрольну роботу і розрахунково - графічне завдання. Наводяться також зразки розв'язання типових задач.

В результаті вивчення посібники, студент повинен знати основні математичні поняття, методи і факти, що забезпечують широкий спектр їх застосування, розумну точність формулювань математичних властивостей досліджуваних об'єктів, вміти логічно мислити, оперувати абстрактними об'єктами, використовувати отримані знання у вирішенні прикладних задач, які використовуються в нафтогазовому справі .

Розділ «Інтегральне числення» має велике практичне значення не тільки для математики, але і для освоєння таких дисциплін як: гідравліка, розробка нафтогазових родовищ, деталі машин, теоретична механіка та інші. Даний розділ в додатку до самої математики необхідний компонент теорії диференціальних рівнянь, а остання є одним з головних елементів рівнянь математичної фізики.

В даному розділі наводяться основні відомості з інтегрального числення: правила і формули інтегрування, основні методи обчислення невизначених і визначених інтегралів. Математична освіта сучасного інженера не може обмежуватися традиційними розділами класичного аналізу. Від сучасного інженера потрібне знання багатьох розділів сучасної математики, так як рішення майже кожної інженерної задачі повинно бути доведено до чисельного результату. У тих випадках, коли не вдається отримати точних аналітичних рішень, використовуються чисельні методи, які розглядаються в однойменному розділі.

Цей навчальний посібник розрахований як для самостійної роботи студентів, так і для навчання в аудиторії.

 
Габдрахманова К. Ф. 6 сторінка | Габдрахманова К. Ф. 7 сторінка | Габдрахманова К. Ф. 8 сторінка | Габдрахманова К. Ф. 9 сторінка | Габдрахманова К. Ф. 10 сторінка | Габдрахманова К. Ф. 11 сторінка | Габдрахманова К. Ф. 12 сторінка | Габдрахманова К. Ф. 13 сторінка | Габдрахманова К. Ф. 14 сторінка | Габдрахманова К. Ф. 15 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати