Головна

Розробка методичного інструментарію дослідження

  1. I.5.2) Розробка Зводу Юстиніана.
  2. V. Основним регламентує документом по обробці медичного інструментарію є ОСТ 42-21-2-85.
  3. Алгоритми забору матеріалу для спеціального дослідження.
  4. Вибіркові епідеміологічні дослідження.
  5. ГЛАВА 2.2. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА РИНКАХ ЛІЦЕНЗІЙ
  6. Для пострадянської науки трудового права актуальною практичним завданням стала розробка нової, у багатьох відношеннях принципово інший, концепції галузі трудового права.
  7. ДОДАТКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Даний етап методичного розділу програми включає обгрунтування відповідного інструментарію дослідження - методів збору, обробки і аналізу соціальної інформації.

Організаційний (робочий) план дослідження -це документ, в якому в суворій хронологічній послідовності розписується перелік необхідних робіт за видами, вказується, що, кому і коли робити: розмножувати анкети, домовлятися про терміни та умови проведення польового дослідження з конкретними організаціями, установами, де воно буде проводитися; організовувати мережу анкетеров і інтерв'юерів; укладати угоди з центрами комп'ютерної обробки даних; готувати звіт і т.д. і т.п.

З розробкою програми в складі методологічного та методико-організаційного розділів підготовчий етап соціологічного дослідження закінчується і починається наступний - основний етап. Даний етап включає в себе проведення пілотажного дослідження; польовий етап (збір даних); підготовку даних до обробки, введення і комп'ютерну обробку; інтерпретацію отриманих результатів; підготовку звіту.

2. Методика, методи і техніка соціологічних досліджень

До числа основних методів соціологічних досліджень відносяться аналіз документів, спостереження та опитування.
Проблема етнічності в соціальних науках і основні напрямки соціологічного вивчення етнічних відносин | Етнічні стереотипи, забобони і етнічна дискримінація | Сутність громадської думки і його основні характеристики | Етапи формування громадської думки і його структура | Структура громадської думки. | Функції громадської думки. Роль громадської думки в діяльності правоохоронних органів | Методика, методи і техніка соціологічного дослідження | Проблемна соціальна ситуація і наукова проблема. | Теоретична і емпірична інтерпретація понять. | МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ ПРОГРАМИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати