На головну

Протипожежні заходи в навчальних майстернях

  1. II. Заходи, що виконуються при появі небезпеки радіоактивного зараження (після застосування противником ядерної зброї або радіаційної аварії).
  2. Аналіз витрат і вигод, принесених заходами по оцінці
  3. Аналіз витрат і вигод, принесених заходами по оцінці
  4. аналіз заходи
  5. Бойова готовність. Заходи при різних БГ.
  6. Види послуг в галузі освіти, ступені навчання і різновиди навчальних закладів
  7. Питання 1. Заходи МС ГО в умовах мирного часу.

Техніка безпеки - це система організаційних і технічних заходів і засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Основний зміст заходів з техніки безпеки і виробничої санітарії полягає в профілактиці травматизму, тобто запобігання нещасним випадкам на виробництві, зокрема в період проходження навчальної практики, регламентується по окремим довідників Ю. К. Недоступова "Охорона праці в освітніх установах", видавництво УПЦ "Талант" - 2002. Кожен учень при виході на практику зобов'язаний отримати своєчасний якісний інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Відповідальність за своєчасне проведення інструктажу покладається на майстра виробничого навчання або завідувача майстернями. Інструктаж учнів бажано проводити в навчальних майстернях, обладнаних наочними посібниками, в формі живої бесіди, підкріплюючи прикладами безпечних методів роботи, а також докладним розбором випадків порушення виробничо-навчальної дисципліни, правил та інструкцій про безпечних прийомах і методах роботи і наслідків, які сталися або могли статися в результаті допущених порушень.

Інструктаж проводиться перед початком навчальної практики для всіх новоприбулих учнів і в випадках, коли учневі дають нова робота або при переході з одного обладнання на інше.

При первинному інструктажі учні отримують знання про технологічний процес і можливі небезпеки на даній ділянці: пристрої верстата або іншого обладнання із зазначенням небезпечних зон або захисних споруд, порядку підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових приладів, заземлюючих пристроїв, пристосувань, інструменту і т. п.), способи застосування наявних в майстернях засобів пожежогасіння та сигналізації, місця їх розташування, призначення та правила користування запобіжним і індивідуальними захисними засобами, вимоги до робочому одязі, взутті, головних уборів і правильному їх носінні під час роботи, правильної організації і змісті робочого місця (раціональне та безпечне розміщення і укладання матеріалів, готових деталей, неприпустимість захаращення і захаращення робочих місць проходів та проїздів), правила безпечної роботи з ручним пневматичним і електрифікованим інструментом, вибухонебезпечними та шкідливими для здоров'я хімікатами (кислотами, бензином, розчинниками і т.п .), правила поведінки в майстернях, необхідності суворого дотримання виробничої дисципліни і правил внутрішнього розпорядку.

Проведення інструктажу реєструється в спеціальному журналі, до якого повинні бути додані (прошнуровані та пронумеровані) все інструкції про охорону праці з досліджуваних професій. При застосуванні учням неправильних або небезпечних прийомів роботи, а також порушень виробничої та технологічної дисципліни з учням проводять (позаплановий) позачерговий інструктаж.

До санітарно-гігієнічним заходам з охорони праці відносяться забезпечення здорового самопочуття працюючих, попередження професійних захворювань і отруєнь, виробничого травматизму, застосування засобів індивідуального захисту та ін. На організм учня впливають різні фактори зовнішнього середовища так само як стан повітряного середовища, її температури, вологість, забрудненість пилом, шкідливими парами і газами, рівень освітленості робочих місць, наявність і інтенсивність шуму, електромагнітних полів і ін.

протипожежні заходи в навчальних майстернях грають важливу роль, так як порушення тягне за собою нещасні випадки і псування майна. Часто пожежі виникають від необережного поводження з вогнем, паління, порушення виробничої та трудової дисципліни, а також самозаймання твердого мінерального палива, використаного обтирального матеріалу (кінців, ганчірок та ін.), Займання змащувальних і горючих рідин, несправності електропроводки і багатьох інших причин. Забруднену і захаращені робоче місце також сприяє виникненню і поширенню пожежі, а розбите скло у вікнах - тязі повітря і посилення вогню. У разі виникнення пожежі необхідно строго дотримуватися дисципліни і організованість, беззаперечно виконувати розпорядження майстра і керівників навчального закладу або підприємства.

У навчальних майстернях повинен знаходитися повний і справний комплект місцевого протипожежного обладнання та інвентарю: пожежний кран з рукавом і стволом, пінні, порошкові і вуглекислотні вогнегасники, ящик з піском, відра та інший інвентар для пожежогасіння. У майстерні повинен висіти поверховий план із зазначенням місцезнаходження пожежного інвентарю та маршрутів евакуації людей з приміщення при виникненні пожежі.

Наукова організація праці (НОТ) передбачає створення найбільш сприятливих умов роботи. У комплекс елементів НОТ поряд з оргтехоснащення входять такі складові елементи, як стан підлог, оснащення, рівень шуму, температура і вологість повітря, забарвлення приміщень і обладнання та ін. Підлоги навчальних майстерень повинні відповідати таким вимогам: міцності, малої стиранням, достатньому опору ударам і іншим механічним впливам, не виділяти пилу, легко піддаватися ремонту, чищення, миття, не створювати шуму при ходьбі, володіти стійкістю до хімічного впливу кислот, лугів емульсій і мінеральних масел.

Залежно від покриття підлоги поділяються на теплі і холодні. До теплих підлог відносяться дерев'яні (з дощок і паркету), ксилолітові, покриті лінолеумом і синтетичним матеріалом. Ці підлоги застосовують в приміщеннях з сухим режимом експлуатації при тривалому перебуванні в них людей. Такі підлоги рекомендуються для слюсарних майстерень і навчальних лабораторій. До холодних полам відносяться бетонні, цементні, мозаїчні і з мармуровою крихтою. Ці підлоги настилають в механічних майстерень, зварювальних ділянках і постах. При застосуванні в майстернях холодних підлог обов'язково використання дерев'яних решіток для ніг.

Освітлення навчальних майстерень має відповідати таким вимогам: мати достатню освітленість поверхонь, слюсарні - загальне 600 люкс, комбіноване - 1000 люкс, сталість освітленості протягом робочого часу, рівномірний розподіл яскравості в приміщенні, відсутність сліпучого впливу. Крім загального освітлення в більшості випадків при роботі на металорізальних верстатах і виконанні слюсарних операцій застосовується місцеве освітлення. З метою кращої освітленості і при недостатньому природному освітленні доцільно застосовувати люмінесцентні лампи, що володіють багатьма перевагами в порівнянні з лампами розжарювання.

Кольорове оформлення (забарвлення) навчальних майстерень і обладнання - Один з найважливіших елементів у створенні естетичного інтер'єру. Для підлог, залізобетонних перекриттів та металоконструкцій рекомендується білий і світло-лимонний світло, для стін і перегородок - білий, світло-зелений, світло-блакитний, світло-жовтий, бірюзовий і інші світлі тони.

Підбір кольорів для лакофарбових покриттів верстатів, які є ефективним засобом створення контрасту між загальним тлом і оброблюваним виробом і інструментом, кольорове оформлення органів управління (кнопок і важелів) верстатів, позначення сигнальними кольорами небезпечних зон і рухомих частин обладнання повинні задовольняти вимогам стандартів з техніки безпеки і охорони праці.

Раціональне розміщення обладнання в навчальних майстернях і на навчальних ділянках промислових підприємств, наукова організація робочого місця також позитивно впливають на забезпечення безпеки праці. При розміщенні обладнання необхідно дотримуватися встановлених мінімальні проміжки між верстатами, верстатами і окремими елементами будівлі (стінами, колонами), правильно визначати ширину проходів та проїздів. Відстань між верстатами і станками повинно бути достатнім для вільного проходу працюючого, а ширина проходів в цеху не менше 1 м. У навчальних майстернях верстати доцільно розташовувати в одному напрямку (особою до робочого місця або столу майстра), що дозволить майстру проводити вступний інструктаж, особистий показ прийомів, спостерігати за роботою і правильним виконанням прийомів кожним учнем. Крім того, таке розташування верстатів знижує травматизм від стружки, інструменту тощо Ширину робочої зони біля верстата або верстата приймають не менше 0,8 м. Робоче місце організовують відповідно до характеру виконуваної роботи. Відсутність на робочому місці зручного допоміжного обладнання і пристосувань або нераціональне його розташування, захаращеність робочого місця, наявність несправного інструменту створюють умови для виникнення травматизму.

Науково-організаційне робоче місце передбачає раціональне розташування обладнання і оснастки, найбільш ефективне використання виробничих площ, продумане розташування інструментів, заготовок і деталей, що створює зручні і безпечні умови праці. Всі предмети і інструменти, органи управління обладнанням повинні розташовуватися в зоні витягнутих рук робітника, щоб не робити зайвих нахилів, поворотів, присідань і інших рухів, що викликають тривалі витрати часу і прискорюють стомлюваність робітника. Все, що беруть лівою рукою, мають у своєму розпорядженні зліва, то, що доводиться брати правою рукою, розташовують праворуч.

Планування робочого місця повинна забезпечити умови для вироблення звичних рухів (рис. 1.6.).

Організація робочого місця при навчанні різних професій наводиться у відповідних розділах посібника.

       
 
   
 


а - в горизонтальній площині при роботі стоячи і сидячи,

б - у вертикальній площині при роботі стоячи

Малюнок 1.6 Зони досяжності рук людини

При наданні учню, що проходить навчальну практику, робочого місця в залежності від його зростання визначають висоту верстата слюсарних лещат або органів управління верстатом. Регулювання висоти верстата по зростанню працюючого досягається шляхом застосування мірних решіток (підставок різної висоти) під ноги, спеціальних лещат, змінюють висоту підйому або верстатів, забезпечених гвинтами, вмонтованими в ніжки верстата.

При роботі в навчальних слюсарних майстерень до слюсаря висувають такі вимоги, недотримання яких може призвести до нещасного випадку.

Загальні вимоги:

1. Розпочати виконання завдання, якщо відомі безпечні способи його виконання. У сумнівних випадках звертатися до майстра за роз'ясненнями. При отриманні нової роботи (завдання) вимагати від майстра додаткового інструменту по техніці безпеки.

2. Без дозволу майстра не відвідувати інші ділянки майстерень. Проходити тільки в передбачених для проходу місцях. Не ходити по складеному матеріалу, деталей, заготовок.

3. Проходячи повз або перебуваючи поблизу від робочого місця електрозварника, не дивитися на електричну дугу. Невиконання цієї вимоги може привести до серйозного захворювання очей і втрати зору.

4. Не курити поблизу ацетиленового (газо-зварного) апарату, газових балонів, легкозаймистих рідин, не підходити до них з відкритим вогнем, так як це може викликати вибух.

5. Перебуваючи близько балонів з киснем не допускати, щоб на них потрапляло масло, не торкатися до них руками, забрудненими маслом, так як навіть незначної частки масла (жиру) з киснем може викликати вибух великої руйнівної сили.

6. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електропроводів і іншим доступним струмоведучих частин. Не відкривати дверцята електророзподільних щитів, не знімати огородження і захисні ковпаки з струмоведучих частин обладнання.

7. Якщо електрообладнання несправне, повідомити майстру і викликати електромонтера. Самому усувати несправності не дозволяється.

8. При будь-якому нещасному випадку негайно звернутися в медпункт, повідомивши майстру про нещасний випадок з вами або з товаришем по роботі. При необхідності - звернутися в поліклініку, отримавши від майстра напрямок.

Спеціальні вимоги перед початком роботи:

9. Привести в порядок робочий одяг: застебнути рукави, підібрати волосся під щільно облягаючий головний убір (хустку, бере, кепку). Не працювати в легкому взутті (тапочках, сандалях і т.п.).

10. Організувати робоче місце так, щоб все необхідне для виконання завдання було під рукою. Перевірити достатність освітлення робочого місця. Про перегорілих лампах повідомити майстру і вимагати заміни.

11. Працювати інструментом, що відповідає таким вимогам: молотки повинні бути насажани на рукоятки з дерева твердих і в'язких порід, овального перетину, раскліненних металевими завершеними клинами, гайкові ключі повинні бути справними і відповідати розмірам болтів і гайок, нарощувати ключі іншими предметами забороняється, зубила, борідки, молотки, обтискача, керни і т. п. не повинні мати збитих скошених бойків і задирок, ріжучі інструменти (зубила, шабери, свердла і тому подібне) повинні бути добре заточені і заправлені, напилки і ножівки повинні мати щільно насаджені дерев'яні ручки з металевими кільцями.

12. Отримуючи з комори електроінструмент, вимагати перевірки його у вашій присутності і переконатися в його справності (ізоляція шлангового проводу, штепсельна вилка, дріт заземлення та ін.). При роботі від мережі з напругою понад 36 В обов'язково користуватися гумовими рукавичками і гумовим килимком.

13. Про всі виявлені несправності обладнання та інструменту повідомити майстру і до його вказівки до роботи не приступати.

Під час роботи:

14. Користуватися тільки справним інструментом, передбаченим для даної роботи; не кидати інструменти один на одного і на інші предмети.

15. При рубці металу і працюючи з абразивним кругом на заточном стані користуватися захисними окулярами.

16. Чи не зупиняти обертовий інструмент (або оброблювану заготовку) руками або яким-небудь предметом.

17. отрубкі в лещатах виробляти тільки при наявності на верстаті сітки або екрану.

18. Важкі деталі не піднімати одному, не класти важкі деталі на край верстака.

19. Заготовки і оброблені деталі укладати в спеціальну тару або в стелажі.

20. Перед початком роботи на верстатах або із застосуванням механізованого інструменту перевірити їх справність на холостому ходу, а потім вже закріпити інструмент і заготівлю. Працювати тільки при наявності справних огороджень рухомих і обертових частин.

21. Роботи із застосуванням кислот, лугів, флюсів і т.п., а також роботи, пов'язані з виділенням пилу, диму і газів, виконувати в добре перевіреному приміщенні або під витяжною ковпаком.

22. Чи не здувати тирсу, що не скидатися стружку рукою, використовувати для цих цілей щіткою - кмітливістю.

23. При отриманні дрібних травм обов'язково обробляти рану настойкою йоду і накладати бинт.

24. Чи не виходити на протяг (а в зимовий час в неотопляемое приміщення) в розпаленому після роботи стані.

Після закінчення роботи:

25. Перевірити наявність інструменту, протерти його кінцями обтирального матеріалу, а вимірювальний інструмент - бавовняною тканиною, весь інструмент прибрати до відповідного ящик верстата.

26. Привести в порядок робоче місце. Чергові проводять вологе прибирання майстерні і провітрюють приміщення.

27. Після роботи із застосуванням масла, мастильно-охолоджуючих рідин, кислот, соди, клеїв і іншого обов'язково вимити руки гарячою водою з милом. Чи не мити руки в маслі, гасі, бензині і не витирати їх кінцями обтирального матеріалу, забрудненого стружкою і металевими тирсою.

28. Весь замаслений обтиральний матеріал зібрати і скласти в спеціально виділене місце, так як він схильний до самозаймання.

Навчальний посібник для студентів | Загальні відомості про слюсарній справі | Виробнича (професійна) практика | виробничих майстерень | Слюсаря механоскладальних робіт | Матеріали, що застосовуються в машинобудуванні | При ручному (слюсарної) і механічній обробці металів | Засоби вимірювання кутів і конусів | Набір робочого інструмента слюсаря | Призначення механізованих інструментів і область застосування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати