На головну

II етап. Установка властивостей об'єктів

  1. I етап. Підготовка спорядження та парашута в класі
  2. I. Підготовчий етап.
  3. II етап. Аналіз позицій в конкурентній боротьбі
  4. III етап. Складання програмного коду
  5. III. БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ ТУРИСТІВ, туристських ПАМ'ЯТОК І ОБ'ЄКТІВ
  6. III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.

Змінимо напис форми з UserForm1 на значиму відповідно до розв'язуваної завданням. Для цього необхідно виконати:

- Клацнути мишею на формі;

- У вікні «Properties» (Властивості) з'являться властивості форми;

- Двічі клацнути на властивості Caption (Назва) в лівій колонці вікна властивостей для виділення встановленого за замовчуванням назви «UserForm1»;

- Ввести назву «Обчислення».

Алгоритм дій:

1) клацнути по першій командній кнопці (). Кнопка буде виділена маркерами;

2) у вікні властивостей, показаному на малюнку 27, будуть перераховані установки для командної кнопки (колір фону, назва, розмір шрифту, ширина кнопки та ін.);

Малюнок 27 - Вид вікна «Властивостей»

3) двічі клацнути на властивості Caption в лівій колонці вікна властивостей для виділення встановленого за замовчуванням назви (CommandButton1);

4) набрати нова назва для кнопки <Обчислити> і натиснути клавішу Enter (можна клацнути мишею по формі). Назва командної кнопки у вікні властивостей і в формі зміниться на <Обчислити>.

5) аналогічно треба змінити назву другий командної кнопки. Це можна зробити в інший спосіб. Для цього потрібно:

- Відкрити спадаюче вікно «Object List» (Список об'єктів) клацанням миші по кнопці у верхній частині вікна властивостей. У списку будуть перераховані всі об'єкти програми, як показано на малюнку 28.

Малюнок 28 - Вид вікна «Список об'єктів»

- Клацнути на рядку у вікні списку. У вікні властивостей з'являться установки для другої командної кнопки;

- Двічі клацнути на властивості назви (), набрати і натиснути клавішу Enter. Назва другої кнопки зміниться на .

6) властивості текстових полів 1, 2, 3 повинні бути однаковими (вони виконують однакові функції - введення чисел). Тому встановимо їх як групу.

Для цього необхідно виконати:

- Клацнути мишею по першому об'єкту (Text1);

- Утримуючи клавішу Ctrl, клацнути мишею по другому об'єкту (Text2) і третього (Text3).

В результаті текстові поля будуть виділені, а встановлювані значення властивостей у вікні «Properties» будуть загальними (одними і тими ж) для полів «Text1», «Text2», «Text3».

7) встановити властивість Text для текстових полів в значення Empty (Пусто).

Це означає, що потрібно видалити поточну установку і залишити властивість порожнім. У цьому випадку в поля «Text1» - «Text3» можна вводити довільну інформацію з клавіатури.

8) перейти до установки властивостей для етикетки Label1, призначеної для відображення результату. Для цього необхідно виконати:

- Клацнути мишею по об'єкту Label1 для його виділення;

- Клацнути на властивості TextAlign (Вирівнювання тексту), а потім праворуч на стрілці вікна спадаючого списку;

- Клацнути на цифрі 2 -

(Вирівнювання по центру). Відображається результат буде вирівнюватися по центру поля.

9) змінити стиль рамки.

Для цього:

- Клацнути мишею на властивості Border Style (Стиль рамки), а потім - на стрілці вікна спадаючого списку, який з'явиться праворуч;

- Клацнути на значення 1 - , щоб додати тонку рамку навколо етикетки;

10) встановити шрифт, яким будуть виводитися цифри у вікні результату:

- Двічі клацнути по властивості Font (Шрифт);

- З'явиться діалогове вікно, наведене на малюнку 29.

- В ньому вибрати бажаний шрифт (наприклад, Times New Roman), накреслення (напівжирний), кегль (14);

- Клацнути по кнопці <ОК>.

11) видалити назву об'єкта Label1, так як в поле об'єкта буде виводитися числовий результат:

- Двічі клацнути мишею на властивості Caption і натиснути клавішу Delete.

12) аналогічно встановити загальні для етикеток Label2-Label5 властивості: вирівнювання, стиль рамки і шрифт. Для цього необхідно:

- Виділити ці об'єкти як групу, використовуючи клавішу Ctrl;

- По черзі клацаючи мишею по об'єктах;

- Встановити загальні властивості TextAlign, Border Style, Font, як це робилося для об'єкта Label1.

13) встановити властивість Caption для об'єктів Label2-Label5, використовуючи значення Результат, Число 1, Число 2, Число 3 відповідно.

Малюнок 29 - Вид діалогового вікна Шрифт

14) клацнути по об'єкту Label6 для його виділення. Ця етикетка повинна мати назву програми Обчислення, тому значення властивості Caption замінити на Обчислення.

15) встановити властивості об'єкта Label6:

- Вирівнювання по центру;

- Відсутність рамки (значення Border Style дорівнює нулю);

- Шрифт Arial;

- Напівжирний;

- Кегль - 20.

16) змінити колір тексту.

Для цього необхідно виконати:

- Двічі клацнути мишею на властивості ForeColor у вікні властивостей;

- В полі списку з'являться вкладки System (Система) і Palette (Палітра), що дозволяють змінювати колір об'єкта.

Вкладка System показує кольору призначеного для користувача інтерфейсу Windows.

Вкладка Palette містить всі доступні кольори.

- Клацнути на вкладці Palette, а потім - на квадратику червоного (або іншого) кольору.

Назва Обчислення набуло цей колір, у вікні властивостей він представляється шістнадцятковим числом.
Алгоритмізація та | ПРОГРАМУВАННЯ | End Function | End Sub 1 сторінка | End Sub 2 сторінка | End Sub 3 сторінка | End Sub 4 сторінка | End Sub 5 сторінка | End Sub 6 сторінка | IV етап - Запуск програми 1 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати