На головну

Принцип програмного управління ЕОМ

  1. D.2 Кнопки управління переміщенням курсора
  2. I. Поняття, основні принципи, цілі, завдання та напрями забезпечення безпеки дорожнього руху.
  3. I. Структурні принципи
  4. I. нейманівському для фону ПРИНЦИП АРХІТЕКТУРИ КОМП'ЮТЕРІВ
  5. II. Принцип паралелізму як теоретичну підставу формальної логіки
  6. II. Принципи можливого науково-теоретичного підходу до рефлексії
  7. II. принципи професіоналізму

Рішення задач на ЕОМ реалізується програмним способом, тобто шляхом послідовного виконання над даними окремих операцій, передбачених алгоритмом рішення задачі. Алгоритм - це точно певна послідовність дій, які необхідно виконати над вихідними даними, щоб отримати рішення задачі. Алгоритм розв'язання задачі, заданий у вигляді послідовності команд на мові ЕОМ, називається машинної програмою. Команда машинної програми (машинна команда) - це елементарна інструкція машині, яка виконується автоматично без будь-яких додаткових вказівок і пояснень.

машинна команда складається з двох частин: операційної та адресною. Операційна частина команди - Це група розрядів в команді, призначена для представлення коду операції машини. Адресна частина команди - Це група розрядів в команді, в яких записуються коди адреси (адрес) осередків пам'яті машини, призначених для оперативного зберігання операндів.

Залежно від кількості адрес, що записуються в команді, розрізняють безадресні, одно-, дво- і трехадресние команди. Типові структури команд показані на рис. 4.3, де КОП - код операції машини.

Рис.4.3 Типові структури команд

У трехадресние команді (рис. 4.3а) а1 і А2 - адреси осередків, де розташовані відповідно перший і другий операнди, а а3 - адреса комірки, куди слід помістити результат виконання операції. У двоадресний команді (рис. 4.3б) а1 - зазвичай адресу осередки, де зберігається перший операнд і куди повинен бути записаний результат виконання операції, а А2 - зазвичай адресу осередки, де зберігається другий операнд. У одноадресної команді (рис. 4.3в) а1 в залежності від модифікації команди може позначати або адреса комірки, де зберігається один з операндів, або адреса комірки, куди слід помістити результат виконання операції. Безадресна команда містить тільки код операції, а інформація для неї повинна бути заздалегідь поміщена в певні осередки (регістри) машини.

По виду виконуваних операцій всі машинні команди можна розділити на 6 груп:

1) команди пересилання даних всередині ЕОМ;

2) команди арифметичних операцій;

3) команди логічних операцій;

4) команди звернення до зовнішніх пристрої ЕОМ;

5) команди передачі управління.

Служать для зміни природного порядку виконання команд. Бувають операції безумовної та умовної передачі управління. Операції безумовної передачі керування вимагають виконання після даної команди, які не наступної по порядку, а тієї, адреса якої в явному або неявному вигляді зазначений в адресній частині. Операції умовної передачі управління вимагають теж передачі управління за адресою, вказаною в адресній частині команди, але лише в тому випадку, якщо виконується деякий заздалегідь обумовлений для цієї команди умова. Ця умова в явному або неявному вигляді зазначено в коді операції;

6) обслуговуючі та допоміжні команди.

Функціональні можливості ПК можна розділити на основні і додаткові.

Основні функції визначають призначення ЕОМ: обробка і зберігання інформації, обмін інформацією з зовнішніми об'єктами.

Додаткові функції підвищують ефективність виконання основних функцій: забезпечують ефективні режими її роботи, діалог з користувачем, високу надійність і багато іншого

Названі функції реалізуються за допомогою апаратних і програмних засобів. Ці кошти прийнято розглядати окремо, оскільки дуже часто рішення одних і тих же завдань може забезпечуватись як тими, так і іншими засобами.
Г. Самара | Вступ | Лекція 2. Властивості інформації. Кількість інформації. Поняття алгоритму. | поняття алгоритму | Кодування чисел двійковим кодом | Переклад з однієї системи числення в іншу. | результат 0.011 | Логічні основи побудови ЕОМ | Зворотний і додатковий коди чисел | Подання інформації в ЕОМ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати