Головна

АКСОНОМЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ

  1. АКСОНОМЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ
  2. Аксонометріческіе проекції.
  3. Введення в систему Н, V однієї додаткової площині проекції
  4. Якщо пряма в просторі паралельна будь - якої площини проекції, то така пряма називається прямою приватного положення.
  5. Заміна еліпса овалом в прямокутної діметріческой проекції за допомогою циркуля і лінійки
  6. Заміна еліпса овалом в прямокутної ізометричної проекції за допомогою циркуля і лінійки

Для посилення наочності креслення виконують аксонометричні зображення.

Суть методу аксонометричного проектування полягає в наступному: предмет в просторі відносять до прямокутної системі координатних осей, а потім разом з осями проектують на деяку площину ?, площину аксонометричних проекцій(Рис. 8.1). Отриманий на цій площині креслення називається аксонометричними.

 Для забезпечення наочності напрям проектування S не повинно бути паралельно основним вимірам предмета. При цьому на аксонометрической проекції довжина, ширина і висота предмета можуть бути перекручені по осях координат в однаковій або в різному ступені.

Ступінь спотворення визначається відносинами довжин аксонометрических проекцій відрізків, паралельних осях координат, до їх дійсної довжині - коефіцієнтами спотворення,k1 = XA? / XA; k2 = YA? / YA; k3 = ZA? / ZA.

Мал. 8.1

 
 
 Мал. 8.1


Залежно від співвідношення коефіцієнтів спотворення аксонометричні проекції можуть бути:

- Ізометричними,коли коефіцієнти спотворення по всіх трьох осях рівні між собою (k1 = k2 = k3);

- діметріческая, Коли коефіцієнти за двома будь-яким осях рівні між собою, а по третій відрізняються від них (k1 = k2, Або k1 = k3, Або k2 = k3);

- тріметріческімі, Коли всі три коефіцієнта спотворення по осях різні

(k1 ? k2 ? k3).

Аксонометріческіе проекції розрізняються також по куту ? (рис. 8.1), який утворюється проецирующим променем з аксонометрической площиною проекцій П. Якщо кут ? ? 90?, то аксонометрична проекція називається косокутній, А якщо ? = 90? - прямокутної.

Беручи різне взаємне розташування декартової системи координат і площини аксонометричних проекцій і задаючи різні напрямки проектування, можна отримати безліч різних аксонометрических проекцій.
Обертання навколо проектують прямих | зображення багатогранників | Перетин багатогранників прямою лінією і площиною | розгортки багатогранників | Поверхні обертання. Належність точки поверхні | Перетин поверхні обертання прямою лінією | Перетин поверхні обертання площиною | Розгортки поверхонь обертання | Перетин двох багатогранників | Перетин поверхонь. Спосіб допоміжних січних площин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати