На головну

II. особливості вживання

  1. F1 Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин
  2. I. Особливості римської культури н основні етапи її розвитку
  3. II. Випишіть з тексту приклади вживання в англійському реченні неособистих форм дієслова.
  4. II. Випишіть з тексту приклади вживання в англійському реченні неособистих форм дієслова.
  5. II.6.3) Особливості категорії юридичної особи.
  6. III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.

а) Дієслово to be (is, are, was, were, will be) узгоджується з подальшим іменником;

б) в негативних пропозиціях перед much і many і числівником замість "nо" вживається "not".

Таблиця 23

 Утвердітельниепредложенія  Питальне речення  Отріцательниепредложенія
 1. There are deposits of diamonds in the country.У цій країні є запаси алмазів.2. There is also a wide variety of non-metallic minerals.Существуеттакже велика різноманітність неметалевих мінералів.3. There were oil deposits in the country.В країні були запаси нафти.  1. Are there deposits of diamonds in the country? Естьли запаси алмазів в цій країні?2. Is there also a wide variety of non-metallic minerals? Существуетлі також велика різноманітність неметалевих мінералів?3. Were there oil deposits in the country? Чи були в країні запаси нафти?  1. There are no exploiting classes in our country.У нашій країні немає експлуататорських класів. 2. There will not be many mineral resources left in Europe soon.В Європі скоро буде зовсім небагато мінеральних запасів.3. According to Western experts there were no oil deposits in the country.На думку західних експертів, в країні не було родовищ нафти.

Завдання до блоку 2.2.
ІМ'Я СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (THE NOUN) | Особисті, присвійні і зворотні займенники | Вказівні займенники | порівняльні конструкції | Утворіть форму множини наступних іменників. | Заповніть пропуски відповідними за змістом особистими, присвійні або поворотними займенниками. | V. Задайте 5 питань різного типу до пропозицій. | Volgograd | Washington, DC | Сигнальні слова для визначення відовременние форми дієслова |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати