загрузка...
загрузка...
На головну

Q Мотивація досягнення успіху. Мотивація, спрямована на уникнення невдачі. Установка. Мотивація допомоги. Гроші як генералізоване підкріплення

  1. БАНКИ НЕ НАДАЮТЬ ГРОШІ ЛЮДЯМ БЕЗ СИСТЕМ
  2. ШВИДКІ ГРОШІ
  3. В. Надлишкова мотивація при фрустрації
  4. Ваші гроші просто лежать там без руху?
  5. Влада і гроші
  6. Влада, заснована на винагороді. Вплив через позитивне підкріплення.

Діяльність людини збуджується певними мотивами і потребами.

потреба - Специфічна (сутнісна) сила живих організмів, що забезпечує їх зв'язок із зовнішнім середовищем для самозбереження і саморозвитку. Це стан деякої нестачі в чому-небудь, яку організм прагне компенсувати; це внутрішнє напруження, яке динамізує і спрямовує активність на отримання того, що необхідно для нормального функціонування організму і особистості в цілому.

Мотивація являє собою виникають під впливом первинних змін у внутрішньому середовищі емоційно забарвлені стану, направляючі поведінка живої системи на задоволення вихідної потреби.

мотивація - Це сукупність спонукають чинників, що визначають активність особистості; до них відносяться мотиви, потреби, стимули, ситуативні чинники, які детермінують поведінку людини.

Поняття "мотив" (від лат. Movere - рухати, штовхати) означає спонукання до діяльності, спонукальну причину дій і вчинків.

мотив - Це те, що, відбиваючись у свідомості людини, спонукає його до діяльності, спрямовуючи її на задоволення певної потреби.

Потреба спонукає до активності, а мотив - до спрямованої діяльності.

Мотиваційна сфера особистості - Це вся сукупність її мотивів, які формуються і розвиваються протягом життя. Змінюється в залежності від обставин, але деякі мотиви особистості відносно стійкі і, домінуючи, утворюють стрижень всієї мотиваційної сфери - спрямованість особистості.

функції мотивації:

1. Спонукальна.

2. Активує.

3. Пристосувальна.

4. Регулююча.
Кафедра психології особистості | Затверджено і рекомендовано до друку в якості навчально-методичного посібника на засіданні Вченої ради академії, протокол № 12_ від «24_» мая_ 2006 р | Методичні рекомендації щодо РОБОТІ НА лекції | Тема 1. Психологія особистості | Мотивація, спрямована на уникнення невдачі | Передумови мотивації допомоги | Тема 3. Емоційна сфера особистості | Емоції як система | патологія емоцій | Тема 4. Стрес. |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати