На головну

Практика і процедури регулювання туристської діяльності

  1. I.5. Організація освітньої діяльності. Форми організації навчальної діяльності
  2. II. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ
  3. II. За способом встановлення правил поведінки (наявність (відсутність) у суб'єкта можливості вибору поведінки; за методом правового регулювання)
  4. III. адміністративні процедури
  5. IV. ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  6. N. Загальний порядок; загальна практика; режим
  7. VI. За призначенням у механізмі правового регулювання

Практика і процедури регулювання міжнародної туристської діяльності реалізуються в приєднанні держав до міжнародних конвенцій, декларацій і договорів з питань міжнародного туризму, участі їх в міжнародних туристських програмах і проектах, укладанні міжурядових угод про співпрацю, а також в обліку основних положень і принципів міжнародних документів при формуванні національних концепцій розвитку туризму і розробці національного туристичного законодавства.

Міжнародне співробітництво в туристичній сфері здійснюється на основі двосторонніх і багатосторонніх міжурядових угод про співробітництво в галузі туризму.

Загальноприйнятою практикою регулювання міжнародної туристської діяльності є діяльність зарубіжних представництв національних міністерств або комітетів по туризму. Міжнародну правову основу відкриття і діяльності зарубіжних представництв складають Міжурядові угоди про співпрацю в галузі туризму. Вони ^ передбачають створення національними туристськими адміністраціями за кордоном своїх представництв, що діють на некомерційній основі.

Основні цілі зарубіжних представництв - захист інтересів країни на світовому ринку; просування національного туристичного продукту на міжнародний туристичний ринок; стимулювання в'їзного туризму; залучення іноземних інвестицій в туристську сферу.

Серед завдань зарубіжних представництв - спостереження за виконанням двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів про співробітництво в галузі туризму, інших міжурядових АІ міжвідомчих угод і договорів, що містять статті про туризм та туристської діяльності; участь в розробці пропозицій для переговорів щодо укладення міжнародних договорів і угод; встановлення і розвиток зв'язків з державними туристськими органами і туристськими компаніями країни перебування; сприяння у встановленні та підтримці ділових контактів між підприємцями туристського бізнесу своєї країни і країни перебування; вивчення кон'юнктури туристського ринку, інформаційно-рекламна діяльність.
Правове регулювання відносин у сфері туризму. | Законодавство деяких держав, що регламентує взаємини суб'єктів туристичного ринку. | ОСВІТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (туристських ФІРМ) ПО ЗАКОНОДАВСТВА ДЕЯКИХ ДЕРЖАВ. | Організація управління туризмом в зарубіжних країнах. | Організація управління туристським комплексом в Росії | Тема 2. Міжнародне регулювання туристичної діяльності. | Міжнародні туристські організації. Їх види, цілі і завдання | Російські національні та міжнародні туристські організації | Тема 3 Інструменти регулювання міжнародної туристичної діяльності. | Міжнародні конвенції в галузі туризму. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати