Головна

Розрахунок колірного показника крові

  1. B. рО2 венозної крові
  2. D. Шунтування крові
  3. I. Дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові (ДВС-синдром)
  4. I. Розрахунок базової заробітної плати
  5. II. Розрахунок сукупного доходу
  6. IV. РОЗРАХУНОК колони ректифікації
  7. VII. Розрахунок часу вогневихнальотів артилерії

мета:визначити вміст гемоглобіну в еритроцитах, розрахувати колірний показник.

Об'єкт дослідження: людина.

Порядок виконання: Після визначення вмісту гемоглобіну і кількості еритроцитів крові стає можливим обчислити колірний показник, який дозволяє оцінити ступінь насичення еритроцитів гемоглобіном. В 1 мкл крові міститься 166 · 10-6г гемоглобіну. Отже, в одному еритроциті вміст гемоглобіну складає:

 або 33 пг.

Величину нормального вмісту гемоглобіну в одному еритроциті - 33 пг. приймають за одиницю і позначають як колірний показник. Кольоровий показник (ЦП) визначається розрахунковим шляхом за формулами:

КП = ,

КП = ,

КП = .

Результати. Розрахувати ЦП і вміст гемоглобіну в еритроцитах.

Вказати величину колірного показника.

Висновки. Порівняти отримане значення з нормою.

У нормі колірний показник становить 0,86-1,1 (нормохромазія, нормохромія).
Реакція на об'єкт, що рухається. | Визначення обсягу акомодації очі | Визначення гостроти зору | Орієнтовний дослідження темнової адаптації | оцінка цветоразличения | Визначення меж поля зору | Оцінка глибинного зору | Визначення кількості еритроцитів в крові | Пояснення в тексті. | Визначення кількості лейкоцитів в крові |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати