На головну

Внутрішньо групові та міжгрупові комунікації

  1. Адвертологіческій »підхід в психології рекламної комунікації
  2. Аксіоми міжкультурної комунікації
  3. Аналіз типових ситуацій ділової комунікації
  4. Бар'єри комунікації та спотворення інформації
  5. Залежно від напрямку потоку інформації комунікації поділяються на горизонтальні і вертикальні.
  6. В КОМУНІКАЦІЇ
  7. Вербальні засоби комунікації. Комунікативні функції мови

Групова (внутригрупповая) комунікація охоплює проблеми інформаційної взаємодії в малих групах. Кількість її членів може бути від 2-3 до 20-30 чоловік. До таких груп відносять сім'ю, професійний колектив, компанію друзів і т.п. У порівняно невеликій групі кожен учасник має приблизно рівний шанс брати участь в спілкуванні. У групах, де число учасників в межах 10-12 чоловік, можливе здійснення прямого і зворотного зв'язку між усіма учасниками обговорення. Цю можливість соціології реалізують в якісному дослідному методі - фокус-групах. У навчальній аудиторії з такою кількістю студентів можливе проведення активних дискусій, лекцій-бесід. Канал прямого зв'язку тут більш структурований, ніж при міжособистісних комунікаціях, однак зворотний зв'язок має ті ж можливості, що і при міжособистісних комунікаціях.

У груповій комунікації продовжують діяти всі закономірності, притаманні міжособистісної комунікації, однак, з'являються і специфічні для даного типу комунікації феномени, до яких відноситься лідерство і керівництво в групі, процес прийняття групового рішення і структура комунікації в групі.

Спостереження за мовною діяльністю в малих групах - формальних і неформальних - показали, що міжособистісна комунікація характеризується рядом особливостей. Найбільш показовим є фактор однорідності / неоднорідності мови. Мовна однорідність передбачає соціальну однорідність групи, члени якої знаходяться в близьких відносинах. Ця близькість визначається фактором згуртованості, тривалістю і регулярністю контактів. У таких групах комуніканти використовують слова, мовні образні штампи, часто в жартівливому або іронічному тоні, який зрозумілий лише «присвяченим».

Оскільки кожен індивід входить в різні, малі групи, остільки як комунікативна особистість він є «поліглоссним» - володіє декількома комунікативними кодами і вміє правильно користуватися ними відповідно до соціоречевимі нормами даної групи.

Спостереження за мовним поведінкою індивідуумів в сім'ї показують, що цілий ряд слів і виразів тут має незвичайну смислову інтерпретацію. «Сімейний мову» - своєрідний комунікативний код, обумовлений сімейними звичаями і традицією.

комунікація межгрупповая є комунікаційне взаємодія, в процесі якого потоки інформації циркулюють між двома або більшою кількістю соціальних груп з метою координації і здійснення спільної діяльності протидії один одному. У літературі часто комунікація межгрупповая розглядається як комунікація міжорганізаційна.
Принципи та методи аналізу соціальної комунікації | Методи тестування комунікативної компетентності | Міркування, що стосуються наук | ОСНОВНІ ПРАВИЛА МЕТОДУ | метод Соціології | Комунікації древніх цивілізацій | Етапи розвитку комунікацій в суспільстві | Особливості міжособистісної, спеціалізованої та масової комунікації | третя хвиля | Тема 4. Форми, типи і рівні комунікації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати