Головна

Монопсоністіческая дискримінація

  1. Дискримінація в зайнятості
  2. Дискримінація і сегрегація
  3. Дискримінація чоловіків в сучасних матріархальних країнах.
  4. Дискримінація на роботі
  5. Дискримінація на ринку праці
  6. Дискримінація за статтю в сфері зайнятості

Одне з пояснень дискримінаційних відмінностей у заробітній платі дає модель дискримінує монопсонії на ринку праці. Ця модель заснована на припущенні про різну еластичності пропозиції праці у різних груп працівників і пояснює групову дискримінацію в заробітній платі.

Дискримінуюча монопсония виникає, коли роботодавець-монопсоніст платить працівникам неоднакову заробітну плату. Досконалої дискримінацією називається ситуація, коли заробітна плата кожного працівника дорівнює ціні пропозиції його праці. На рис. 8.1 представлена ??ситуація дискримінує монопсонії при поділі всіх працівників на дві групи. Дискримінація буде в цьому випадку можлива за двох умов: 1) еластичність пропозиції праці у цих груп працівників різна; 2) відсутня мобільність працівників між групами. Граничні витрати, максимізують прибуток, визначаються з рівності сумарних граничних витрат граничному грошового продукту SMC = MRP. Вони визначають загальний рівень зайнятості та зайнятість кожної групи працівників так, що L1 + L2 = L0, A граничні витрати праці для кожної з груп зрівнюються. При цьому заробітна плата працівників першої групи - з більш високою еластичністю пропозиції праці - вища від заробітної плати, яка могла бути встановлена ??без дискримінації, а працівників другої групи - нижче, W2 < W0, W1 > W0.

Рівняння прибутку в даному випадку буде мати вигляд

p = Р * Q(L1, L2) - W1(L1) L1 - W2(L2) L2,

Мал. 8.1. дискримінуюча монопсония

З умови максимізації прибутку слід, що

¶p / ¶L1 = ¶p / ¶L2 = 0 і PQ / ¶L1 = PQ / ¶L2.

тоді W1 (1 + 1 / eS1) = W2 (L + 1 / eS2),

де eS1 - Еластичність пропозиції праці першої групи працівників;

eS2 - Еластичність пропозиції праці другої групи працівників.

Оскільки за умовами можливості дискримінації eS1 > eS2, то W1 > W2.

 
Неявні контракти: базова модель | З урахуванням безробіття | вправи | види мобільності | територіальна мобільність | Міграція з села в місто в країнах, що розвиваються | Вплив міжнародної міграції на ринки праці відряджає та яка приймає країн | Фактори, що впливають на добровільні звільнення | ринку праці | вправи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати