Головна

Прочитайте тези і дайте російські відповідники, не звертаючись до словника. Припустімо, про яких науках може йти мова

  1. I. За яких умов ця психологічна інформація може стати психодиагностической?
  2. I. Прочитайте вголос і поясніть правила читання наступних слів.
  3. I. Прочитайте і вивчіть нові терміни і термінологічні сполучення
  4. I. Прочитайте і вивчіть нові терміни і термінологічні сполучення
  5. I. Прочитайте і вивчіть нові терміни і термінологічні сполучення
  6. I. Прочитайте слова, дотримуючись правил читання голосних букв і буквосполучень.
  7. I. Прочитайте слова і здогадайтеся, що вони означають.
 · Transportation and accumulation of sediments · formation of sediments in oceans and seas · types of deposits in different structural and dynamic zones of oceans  
 · Principles of tectonic zonation of continents · continental and oceanic rift systems · identification of active zones · mathematical models of tectonic processes · combination of geological and geophysical data  
 · Mechanism of magmatic and volcanic activity · seismic zonation · methods of prediction of seismic activity · modeling and interpretation of geological data by geophysical methods  
 · Magmatic and metamorphic rocks · continental rock formation · role of magma in the formation of continental rocks · comparative characteristics of oceanic and continental rock formations  
 · Minerals as indicators of conditions of their formation · comparative study of minerals · crystal structure of minerals and their chemical classification · physical properties of minerals  
 · Geochemical cycles and the distribution of elements · physico-chemical analysis and observation of geological processes · theoretical and experimental study based on isotopic data · types of meteorites matter and the distribution of chemical elements in meteorites  
 · Identification of oil-gas regions · formation of major oil-gas accumulation zones · oil and gas potential of submarine zones · methods of quantitative prediction of hydrocarbons · statistical prediction of oil-gas accumulations  
 · Origin of underground water · control of underground water regime · processes in the formation of water resources · theory and methods of modelling of hydrological processes  
 · Engineering and economic activity of Man · study of catastrophic geological processes and phenomena · the physical and chemical properties of soil in permafrost zones · application of computers to engineering geology  
 · Monitoring of ground water composition as the basis of ecosystem protection · optimum groundwater utilization · prediction of geological processes induced by man's activity · rational use and protection of the geological environment · construction of the theoretical system "Man-Geological Environment"  

2. Дайте англійські еквіваленти наступним словосполученням:

 A:  перенос і накопичення опадів; різні океанічні зони; геофізичні дані; моделювання геологічних процесів; визначення зон активності; основи сейсмічного зонування; математичні моделі; процес утворення опадів; типи відкладень опадів; інтерпретація даних; рифтові зони; передбачення вулканічної активності; поєднання геологічних і геофізичних даних
 B:  моделювати геологічні процеси; утворювати опади; накопичувати факти; тлумачити дані; передбачати сейсмічну активність; накопичувати і переносити опади; аналізувати типи опадів
 A:  освіту порід; порівняльні характеристики; умови формування; порівняльне вивчення; кристалічна структура; хімічна класифікація; геохімічні цикли; метеоритне речовина; нафтоносний потенціал; кількісні передбачення; методи статистичного аналізу; спостереження за геологічними процесами; теоретичне і експериментальне вивчення; розподіл хімічних елементів
 B:  визначати мінерали; порівнювати умови; тлумачити дані; аналізувати хімічний склад; спостерігати за процесами; класифікувати мінерали; розподіляти елементи; передбачати нафтоносні зони
 A:  підземні води; водний режим; водні ресурси; економічна діяльність; катастрофічні явища; зони вічної мерзлоти; поклади родовищ мінералів; застосування комп'ютерів; спостереження за складом води; захист навколишнього середовища; використання водних ресурсів; раціональне використання; геологічне середовище
 B:  застосовувати комп'ютери в інженерної геології; контролювати водний режим; використовувати водні ресурси; захищати навколишнє середовище; вивчати катастрофічні процеси; вивчати властивості мерзлих грунтів

 © um.co.ua - учбові матеріали та реферати