На головну

До плазмохімічним процесам

  1. А) Деменція, обумовлена ??органічними мозковими процесами
  2. Взаємодія між процесами
  3. Геодінамичних процесами?
  4. ГЛАВА 2.1. ЗАХИСТ ІННОВАЦІЙ ЯК ЗАВДАННЯ управління інноваційними процесами
  5. Глава 21. Фінансове управління процесами стабілізації, реорганізації та ліквідації підприємства
  6. І роль пірамід в управлінні його процесами.

Судити про те, наскільки може бути застосована класична кінетика до плазмохімічним процесам можна по виконанню основних припущень (постулатів) класичної кінетики в плазмохимических процесах.

Хімічні процеси, що підкоряються законам класичної хімічної кінетики, відносяться до квазірівноважної. нерівноважні процеси описуються рівняннями нерівноважної кінетики.

Як було зазначено у другому розділі, нерівноважні процеси здійснюються в умовах, що створюються ВЧ і СВЧ-плазмотронами, т. Е. В високочастотних і надвисокочастотних розрядах, коли енергія електронів може в десятки разів перевищувати енергію атомів, молекул та іонів. Для більшості ж плазмохімічних процесів, що протікають при атмосферному і трохи підвищеному тиску, в електродугової плазмі, температура якої не вище 5000 К, застосовні способи класичної кінетики. В цьому випадку реагує суміш не встигає поповнюватися активними частинками з енергією вище енергії активації.

Кінетичні розрахунки різноманітних плазмових процесів, виконані відповідно до методами класичної кінетики, у багатьох випадках дають цілком задовільний відповідність експериментальним даним. Слід лише зазначити, що кінетичні розрахунки ізоентальпіческіх процесів часто розглядають стосовно плазмоструйним реакторів, приймаючи, що змішання реагентів з енергоносієм відбувається миттєво, а подальша зміна температури суміші, що визначається з рівняння незмінною повної ентальпії системи, здійснюється за рахунок теплових ефектів реакцій.

Реакції в плазмоструйних реакторах протікають в умовах термодинамічно рівноважної низькотемпературної плазми. У разі електродугових реакторів плазма стає рівноважної на виході з розрядної камери. Якщо вважати, що в розрядної камері відбувається тільки нагрівання частинок будь-якого вуглець сировини, а основні перетворення (фізичні, фізико-хімічні та хімічні) відбуваються поза нею, то і в цьому випадку хімічні процеси протікають в рівноважної плазмі.

 
Вступ | У хімічних процесах | плазмохімічні процеси | ГЕНЕРАТОРИ низькотемпературної плазми | Електродугові плазмотрони | високочастотні плазмотрони | Термодинаміка плазмохімічних процесів | низькотемпературної плазмі | углеродсодержащими СИРОВИНИ | вуглецевмісних сполук |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати