На головну

Повноваження Російської Федерації, суб'єктів федерації, органів місцевого самоврядування в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху

  1. I. У галузі продуктивності праці
  2. I. Нормативно-правові акти Російської Федерації
  3. I. Поняття, основні принципи, цілі, завдання та напрями забезпечення безпеки дорожнього руху.
  4. II. В області будівництва промисловості
  5. II. Правова охорона навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки
  6. II.4.3) Повноваження монарха.
  7. II.5.3) Повноваження і посадова влада магістрату.

1. Юрисдикція Російської Федерації перебувають:

- Формування і проведення на території Російської Федерації єдиної державної політики в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху;

- Встановлення правових основ забезпечення безпеки дорожнього руху;

- Встановлення єдиної системи технічних регламентів, правил, стандартів, технічних норм та інших нормативних документів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху;

- Контроль за відповідністю законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації в області забезпечення безпеки дорожнього руху Конституції Російської Федерації і федеральним законам;

- Створення федеральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху;

розробка та затвердження федеральних програм підвищення безпеки дорожнього руху та їх фінансове забезпечення;

- Організація та здійснення федерального державного нагляду в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху;

координація діяльності органів виконавчої влади суб'єктів РФ в області забезпечення безпеки дорожнього руху;

- Укладення міжнародних договорів Російської Федерації в області забезпечення безпеки дорожнього руху.

2. Федеральні органи виконавчої влади за погодженням з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації можуть передавати їм здійснення частини своїх повноважень в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху.

3. До повноважень органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації в області забезпечення безпеки дорожнього руху належить здійснення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах регіонального або міжмуніципального значення при здійсненні дорожньої діяльності, включаючи:

- Прийняття рішень про тимчасові обмеження або припинення руху транспортних засобів на автомобільних дорогах регіонального або міжмуніципального значення з метою забезпечення безпеки дорожнього руху;

- Здійснення заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

- Участь в організації підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів;

- Інформування громадян про правила та вимоги в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху.

4. До повноважень органів місцевого самоврядування поселення в області забезпечення безпеки дорожнього руху належить здійснення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах місцевого значення, в тому числі на об'єктах вулично-дорожньої мережі, в межах населених пунктів поселення при здійсненні дорожньої діяльності, включаючи прийняття рішень про тимчасові обмеження або припинення руху транспортних засобів на автомобільних дорогах місцевого значення в межах населених пунктів поселення в цілях забезпечення безпеки дорожнього руху.

До повноважень органів місцевого самоврядування муніципального району в області забезпечення безпеки дорожнього руху належить здійснення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах місцевого значення поза межами населених пунктів в межах муніципального району при здійсненні дорожньої діяльності, включаючи:

- Прийняття рішень про тимчасові обмеження або припинення руху транспортних засобів на автомобільних дорогах місцевого значення поза межами населених пунктів в межах муніципального району з метою забезпечення безпеки дорожнього руху;

- Участь у здійсненні заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму на території муніципального району.

До повноважень органів місцевого самоврядування міського округу в області забезпечення безпеки дорожнього руху належить здійснення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах місцевого значення, в тому числі на об'єктах вулично-дорожньої мережі, в межах міського округу при здійсненні дорожньої діяльності, включаючи:

прийняття рішень про тимчасові обмеження або припинення руху транспортних засобів на автомобільних дорогах місцевого значення в межах міського округу з метою забезпечення безпеки дорожнього руху;

- Участь у здійсненні заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму на території міського округу.

 
Порядок проведення сертифікації | інспекційний контроль | Призупинення або анулювання дії сертифіката | Відповідальність перевізника за неподання транспортних засобів і відправника вантажу, за їх невикористання | Відповідальність вантажоперевізників і вантажовідправників за незбереження вантажів | Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу | Претензії та позови, позовна давність. | Система і практика оподаткування транспортних операцій | Автотранспортний податок на фізичних осіб. | Пільги з оподаткування автотранспортних підприємств |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати