загрузка...
загрузка...
На головну

Претензії та позови, позовна давність

  1. IV.2.2) Позовна давність.
  2. Б. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
  3. Питання № 14. Строки в цивільному праві. Позовна давність. Відновлення позовної давності. Призупинення і перерва позовної давності.
  4. Глава 7. Позовна давність
  5. Глава 7. Позовна давність. терміни
  6. ГЛАВА III. ДОСЛІДНО-ПОШУКОВА РОБОТА З ПОДОЛАННЯ ШКІЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНО-ІГРОВОГО ТРЕНІНГУ
  7. Завдання обліку розрахункових операцій. Поняття дебіторської та кредиторської заборгованості. Позовна давність.

1. Обставини, які є підставою для виникнення відповідальності перевізників, фрахтувальників, вантажовідправників, вантажоодержувачів, фрахтувальників, при перевезеннях вантажів або надання транспортних засобів для перевезень вантажів, засвідчуються актами або відмітками в транспортних накладних, дорожніх листів, супровідних відомостях, передбачених УАТ

2. Порядок складання актів і проставлення відміток в документах, зазначених в частині 1 ст. 38 УАТ, встановлюється правилами перевезень вантажів.

Порядок пред'явлення претензій до перевізників, фрахтувальником

Стаття 797 Цивільного кодексу встановлює, що до пред'явлення до перевізника позову, що випливає з перевезення вантажів, обов'язкове пред'явлення йому претензії в порядку, передбаченому відповідними транспортними статутами або кодексами. Суть претензійного порядку, що діє при виконанні транспортного зобов'язання, полягає не тільки в тому, що одна сторона направила іншій стороні претензію. Сторони спірних правовідносин зобов'язані вжити всіх заходів для того, щоб врегулювати виниклі між ними розбіжності: звірити розрахунки, розглянути обгрунтованість пред'явлених вимог і т.д.

Претензійний порядок у спорах, що виникають із перевезення вантажів, повинен бути дотриманий незалежно від того, ким пред'являється претензія - клієнтурою перевізника або суміжними органами транспорту, які виступають у ролі відправника або одержувача вантажу, незалежно від виду перевезень.

1. Відповідно до статті 39 УАТ до пред'явлення до перевізників позовів, що випливають з договорів перевезень вантажів, до таких осіб в обов'язковому порядку пред'являються претензії.

2. Право на пред'явлення до перевізників, фрахтувальником претензій в досудовому порядку мають особи, які уклали договори перевезення, договори фрахтування, вантажоодержувачі, а також страховики, які виплатили страхове відшкодування у зв'язку з неналежним виконанням перевізниками, фрахтувальниками своїх зобов'язань з перевезень пасажирів і багажу, вантажів, надання транспортних засобів для перевезень пасажирів і багажу, вантажів.

3. Претензії до перевізників, фрахтувальником пред'являються страховиками в порядку, встановленому для пред'явлення претензій особами, що уклали договори перевезення, договори фрахтування, вантажоодержувачами.

4. Порядок оформлення претензій встановлюється правилами перевезень вантажів.

5. Претензії до перевізників, фрахтувальником можуть бути пред'явлені протягом терміну позовної давності.

Порядок розгляду претензій до перевізників, фрахтувальником

1. Перевізники, фрахтувальники зобов'язані розглянути висунуті їм претензії і про результати їх розгляду повідомити в письмовій формі заявників протягом тридцяти днів з дня отримання відповідної претензії.

2. При частковому задоволенні або відхиленні перевізником, фрахтувальником претензії заявника в повідомленні повинна бути зазначена підстава прийняття ними такого рішення відповідно до УАТ. В цьому випадку представлені разом з претензією документи повертаються заявнику.

3. Якщо під час розгляду претензії буде встановлено, що вантаж переадресовано або за заявою вантажовідправника або початкового вантажоодержувача виданий іншій вантажоодержувачу, претензія повертається заявнику із зазначенням місця, часу видачі вантажу, особи, якій видано вантаж, і особи, за заявою якого проведена переадресування або видача вантажу, для безпосереднього розрахунку заявника з фактичним одержувачем або особою, за заявою якого проведена переадресування або видача вантажу.

Порядок пред'явлення позовів до перевізників, фрахтувальником

При пред'явленні претензій в порядку, встановленому статтею 39 УАТ, позови до перевізників, фрахтувальників, що виникли у зв'язку із здійсненням перевезень або наданням транспортних засобів для перевезень вантажів, можуть бути пред'явлені у випадках повної або часткової відмови перевізників, фрахтувальників задовольнити претензії або у випадках неотримання від перевізників, фрахтувальників відповідей на претензії протягом тридцяти днів з дня отримання ними відповідних претензій.

Строк позивної давності

Термін позовної давності за вимогами, що випливають із договорів перевезень, договорів фрахтування, становить один рік. Зазначений строк обчислюється з дня настання події, яка стала підставою для пред'явлення претензії або позову, в тому числі щодо:

1) відшкодування шкоди, заподіяної недостачею, пошкодженням (псуванням) вантажу, з дня видачі вантажу;

3) відшкодування шкоди, заподіяної втратою вантажу, з дня визнання вантажу втраченим;

4) прострочення доставки вантажу з дня видачі вантажу.

 
Ліцензування міжнародних автомобільних перевезень | Умови допуску до міжнародних автомобільних перевезень. | Документи, необхідні для отримання допуску. | Відмова у видачі або продовженні терміну дії посвідчення допуску. | Поняття, завдання та принципи сертифікації на автомобільному транспорті. | Порядок проведення сертифікації | інспекційний контроль | Призупинення або анулювання дії сертифіката | Відповідальність перевізника за неподання транспортних засобів і відправника вантажу, за їх невикористання | Відповідальність вантажоперевізників і вантажовідправників за незбереження вантажів |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати